10. Sınıf Matematik Konuları Neler? (Güncel Müfredat)

10. Sınıf Matematik Konuları Neler? (Güncel Müfredat)

10. Sınıf matematik dersinde hangi konular var? 10. sınıf matematik konuları nelerdir? Lise 2 matematik konuları nelerdir? Yeni müfredata  göre 10. sınıf matematik konuları.

2017-2018 10. SINIF MATEMATİK KONULARI

1. ÜNİTE: SAYMA

1. Bölüm: Sıralama ve Seçme

Olayların Gerçekleşme Sayısını Toplama ve Çarpma Prensiplerini Kullanarak Hesaplama

Sınırsız Sayıda Tekrarlayan Nesnelerin Dizilişlerini (Permütasyolarını) Örneklerle Açıklama

n Elemanlı Bir Kümenin r Tane Elemanın Kaç Farklı Şekilde Seçilip Sıralanabileceğini Hesaplama

n Elemanlı Bir Kümenin r Tane Elemanın Kaç Farklı Şekilde Seçilebileceğini Hesaplama

Pascal Özdeşliğini Gösterme ve Pascal Üçgenini Oluşturma

Binom Teoremini Açıklama ve Açılımdaki Kat Sayıları Pascal Üçgeni ile İlişkilendirme

2. ÜNİTE: OLASILIK

1. Bölüm: Koşullu Olasılık

Koşullu Olasılığı Örneklerle Açıklama

Bağımlı ve Bağımsız Olayları Örneklerle Açıklama; Gerçekleşme Olasılıklarını Hesaplama

Bileşik Olayların Olasılıklarını Hesaplama

3. ÜNİTE: FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI

1. Bölüm: Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

Bir Fonksiyonun Grafiğinden, Simetri Dönüşümleri Yardımı İle Yeni Fonksiyon Grafikleri Çizme

Gerçek Sayılar Kümesinde Tanımlı f ve g Fonksiyonlarını Kullanarak f + g, f – g, f . g ve f / g Fonksiyonlarını Elde Etme

2. Bölüm: İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi

Bir Fonksiyonun Bileşke İşlemine Göre Tersinin Olması İçin Gerçek ve Yeterli Şartları Belirleme, Verilen Bir Fonksiyonun Tersini Bulma

3. Bölüm: Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İki Miktar (Nicelik) Arasındaki İlişkiyi Fonksiyon Kavramı İle Açıklama ve Problem Çözümünde Fonksiyonun Grafik ve Tablo Temsilini Kullanma

4. ÜNİTE: ANALİTİK GEOMETRİ

1. Bölüm: Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Veren Bağıntıyı Bulma ve Uygulama Yapma

Bir Doğru Parçasını Belli Oranda (İçten veya Dıştan) Bölen Noktaların Koordinatlarını Hesaplama

Analitik Düzlemde Bir Doğrunun Denklemini Oluşturma ve Denklemi Verilen İki Doğrunun Birbirine Göre Durumlarını İnceleme.

Bir Noktanın Bir doğruya Olan Uzaklığını Açıklama ve Uygulama Yapma

5. ÜNİTE: DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

1. Bölüm: Dörtgenler ve Özellikleri

Dörtgenin Temel Elemanları ve Özellikleri

2. Bölüm: Özel Dörtgenler

Yamuk, Paralelkenar, Dikdörtgen, Eşkenar Dörtgen, Kare ve Deltoid İle İlgili Açı, Kenar ve Köşegen Özellikleri

Yamuk, Paralelkenar, Dikdörtgen, Eşkenar Dörtgen, Kare ve Deltoidin Alan Bağıntıları

Dörtgenlerin Alan Bağıntılarını Modelleme ve Problem Çözmede Kullanma

3. Bölüm: Çokgenler

Çokgenleri Açıklama, İç ve Dış Açılarının Ölçülerini Hesaplama

6. ÜNİTE: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FONKSİYONLAR

1. Bölüm: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü

i = Ω–1 Olmak Üzere Bir Karmaşık Sayının, a+ bi (a, b  ) Biçimindeki İfadesi

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Kökleri İle Katsayıları Arasındaki İlişkiler

2. Bölüm: İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi

İkinci Derece Denklem ve Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler ve Çözümleri

7. ÜNİTE: POLİNOMLAR

1. Bölüm: Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Gerçek Kat Sayılı ve Bir Değişkenli Polinom

Polinomlarla Yapılan Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri

Bir P(x) Polinomunun Q(x) = x – a Polinomuna Bölünmesinden Elde Edilen Kalanı Bulma.

Kat Sayıları Tam Sayı ve En yüksek Dereceli Terimin Kat Sayısı 1 Olan

Polinomların Tam Sayı Sıfırlarının, Sabit Terimin Çarpanları Arasında Olduğunu Gösterme

2. Bölüm: Polinomlarda Çarpanlara Ayırma

Gerçek Kat Sayılı Bir Polinomun Çarpanlara Ayrılması

3. Bölüm: Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

Rasyonel İfadeler ve Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

Polinom ve Rasyonel Denklemlerle İlgili Uygulamalar

8. ÜNİTE ÇEMBER VE DAİRE

1. Bölüm: Çemberin Temel Elemanları

Çemberlerde Teğet, Kiriş, Çap ve Yay Kavramları

Çemberde Kirişin Özellikleri

2. Bölüm: Çemberde Açılar

Bir Çemberde Merkez, Çevre, İç Dış ve Teğet – Kiriş Açıların Ölçüleri ve Gördükleri Yayların Ölçüleri İle İlişkileri

3. Bölüm: Çemberde Teğet

Çemberde Teğetin Özellikleri

4. Bölüm: Dairenin Alanı ve Çevresi

Dairenin Çevresinin Uzunluğunu ve Alanını Veren Bağıntılar

9. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLER

1. Bölüm: Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

Dik Prizma ve Dik Piramitlerin Yüzey Alan ve Hacim Bağıntıları

Dik Dairesel Silindir ve Dik Dairesel Koninin Yüzey Alanı ve Hacim Bağıntıları

Küre, Küre Yüzeyinin Alanı ve Kürenin Hacim Bağıntısı

Katı Cisimlerin Yüzey Alan ve Hacim Bağıntılarını Modelleme ve Problem Çözmede Kullanma

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.