6. Sınıf Türkçe Konuları Neler?

6. Sınıf Türkçe Konuları Neler?

turkce-konulari6. Sınıf Türkçe konuları neler? 6. sınıf Türkçede hangi konular var? Türkçe 6. sınıf konuları neler? Eğitim öğretim yılında Türkçe konuları neler? 6. Sınıf dilbilgisi konuları neler? Türkçe 6. sınıf dil bilgisi konuları. Ortaokul 6. sınıfta hangi Türkçe konuları var?

Türkçe dersi 6. sınıf konularında hangi konular var? 6. sınıfta Türkçede hangi konular var?

İşte 6. Sınıf Türkçe dersi konu başlıkları:

6. Sınıf Türkçe Konuları

» Anlam Bilgisi

» Sözcükte Anlam

 • Gerçek (Temel) Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
 • Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
 • Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)
 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler

» Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Eş Anlamlı Cümleler
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
 • Açıklama İlişkili Cümleler
 •  Cümle Yorumlama
  • Cümlenin Konusu
  • Cümlenin Ana Fikri
  • Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
  • Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
  • Tanım Cümleleri
  • Öneri (Teklif) Cümleleri
  • Varsayım Cümleleri
  • Eleştiri Cümleleri
  • Öz Eleştiri Cümleleri
  • Uyarı Cümleleri
  • Tasarı Cümleleri
  • Tahmin Cümleleri
  • Olasılık (İhtimal) Cümleleri
  • Abartma Cümleleri
  • İkilem Cümleleri
 • Cümleye Hakim Olan Duygular 
  • Yakınma Cümleleri
  • Hayıflanma Cümleleri
  • Pişmanlık Cümleleri
  • Sitem Cümleleri
  • Ön Yargı Cümleleri
  • Şaşırma Cümleleri
  • Özlem Cümleleri
  • Sevinç Cümleleri
  • Üzüntü Cümleleri
  • Endişe Cümleleri
  • Küçümseme Cümleleri
  • Azımsama Cümleleri
  • Beklenti Cümleleri
  • Yadsıma (İnkar) Cümleleri

» Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
  • Betimleme
  • Öyküleme
  • Açıklama
  • Tartışma
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme
  • Sayısal Verilerden Yararlanma
  • Benzetme
 • Anlatım Özellikleri
  • Doğallık
  • Akıcılık
  • Yoğunluk
  • Tutarlılık
  • Açıklık
  • Özgünlük
  • Özlülük
  • Kalıcılık
 • Anlatıcı Türleri
  • Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
  • Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
 • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Ana Düşüncesi
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafın Konusu
  • Paragrafın Başlığı
  • Paragrafın Anahtar Kelimesi
  • Paragrafta Soru
  • Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
  • Paragrafta Duygular
  • Paragrafta Duyular
  • Paragrafta Karakter
 •  Paragrafın Yapı Yönü
  • Paragrafın Bölümleri
   • Giriş Bölümü
   • Gelişme Bölümü
   • Sonuç Bölümü
  • Paragraf Oluşturma
  • Paragraf Tamamlama
  • Paragrafı İkiye Bölme
  • Paragrafın Akışını Bozan Cümle
  • Cümlelerin Yerini Değiştirme
 • Görsel Okuma

» Yazım Bilgisi

 • Ses Bilgisi
  • Harfler
  • Büyük Ünlü Uyumu Kuralı
  • Ünlü Daralması
  • Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)
  • Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)
  • Ünsüz Benzeşmesi
  • Ünsüz Yumuşaması
  • Kaynaşma
  • Ulama
 • Yazım (İmla) Kuralları
  • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  • Sayıların Yazımı
  • Birleşik Kelimelerin Yazımı
  • Kısaltmaların Yazımı
  • “de/da” Bağlacının Yazımı
  • “ki” Bağlacının Yazımı
  • “mi” Soru Ekinin Yazımı
  • Pekiştirmelerin Yazımı
  • İkilemelerin Yazımı
  • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Noktalama İşaretleri
  • Nokta (.)
  • Virgül (,)
  • İki Nokta (:)
  • Noktalı Virgül(;)
  • Üç Nokta (…)
  • Soru İşareti (?)
  • Ünlem İşareti (!)
  • Tırnak İşareti (” “)
  • Kesme İşareti (‘)
  • Yay Ayraç (( ))
  • Kısa Çizgi (-)
  • Uzun Çizgi (–)

» Dil Bilgisi

» Sözcükte Yapı

 • Kök
  • Fiil (Eylem) Kökleri
  • Sesteş Kökler
  • Ortak Kökler
 •  Ek
  • Yapım Ekleri
  • Çekim Ekleri
   • İsim Çekim Ekleri
    • Çokluk Eki
    • Durum Ekleri
    • İlgi Ekleri
    • İyelik Ekleri
    • Eşitlik Ekleri
   • Fiil Çekim Ekleri
    • Kip Ekleri
    • Şahıs Ekleri
 •  Gövde
  • İsim (Ad) Gövdeleri
  • Fiil (Eylem) Gövdeleri
 • Yapı Bakımından Sözcükler
  • Basit Sözcükler
  • Türemiş Sözcükler
  • Birleşik Sözcükler

» Sözcük Türleri

 • İsim (Ad)
  • Özel İsim
  • Cins (Tür) İsmi
  • Tekil İsim
  • Çoğul İsim
  • Topluluk İsmi
  • Somut İsim
  • Soyut İsim
 • Zamir (Adıl)
  • Kişi (Şahıs) Zamirleri
  • İşaret (Gösterme) Zamirleri
  • Soru Zamirleri
  • Belirsizlik (Belgisiz) Zamirleri
 • Sıfat (Ön ad)

  • Niteleme Sıfatları
  • Belirtme Sıfatları
   • İşaret Sıfatları
   • Sayı Sıfatları
   • Belgisiz Sıfatlar
   • Soru Sıfatları
  • Adlaşmış Sıfat
  • Sıfatlarda Küçültme
  • Sıfatlarda Pekiştirme
 • Tamlamalar
  • İsim Tamlamaları
   • Belirtili İsim Tamlamaları
   • Belirtisiz İsim Tamlamaları
   • Zincirleme İsim Tamlamaları
  • Sıfat Tamlamaları
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem

» Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları
  • Abartma (Mübalağa)
  • Benzetme (Teşbih)
  • Kişileştirme (Teşhis)
  • Konuşturma (İntak)
 • Düz Yazı Türleri
  • Masal
  • Fabl
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Efsane
  • Anı (Hatıra)
  • Günlük (Günce)
  • Gezi Yazısı
  • Tiyatro
  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Deneme
  • Sohbet (Söyleşi)
  • Mektup
  • Dilekçe
 • Şiir Türleri
  • Lirik Şiir
  • Epik Şiir
  • Didaktik Şiir
  • Pastoral Şiir
  • Satirik Şiir
  • Mani
 • Şiir Bilgisi
  • Şiirde Ahenk Unsurları
   • Ölçü
    • Hece Ölçüsü
    • Serbest Ölçü
   • Kafiye (Uyak)
   • Redif

Share This Post

19 Responses to "6. Sınıf Türkçe Konuları Neler?"

 1. ADAGAAGHAW2Wqqqqqqqqq/%/%4'fdhjkds · Edit

  BENCE GÜZEL SINAVIMDA ÇAIŞACAĞIM KONULARA YARIDMCI OLDU TEŞŞEKKÜRLER HANGİSORU.COM .))))))))))))))))))))) .) 🙂

  Reply

TEPKİ VER - Yorum YAP.