7. Sınıf Türkçe Konuları Neler?

7. Sınıf Türkçe Konuları Neler?

turkce-konulari7. Sınıf Türkçe konuları neler? 7. sınıfta Türkçe dersinde hangi konular var? Türkçe 7. sınıf konuları nedir? 7. sınıf Türkçe için hangi konular var?

7. Sınıf Türkçe MEB müfredatındaki konular neler? MEB 7. Sınıf Türkçe müfredatındaki konular nelerdir? 2016 2017 7. sınıf Türkçe ders konuları neler?

7. Sınıf Türkçe konuları. 7. sınıf Türkçe hangi konular işlenmelidir? 7. sınıf Türkçe dilbilgisi konuları. 7. sınıf Türkçe hangi dil bilgisi konular var?

7. Sınıf Türkçe Konu Testlerini Buradan Çözebilirsiniz 

7. Sınıf Türkçe Konuları

» Anlam Bilgisi

» Sözcükte Anlam

 • Gerçek (Temel) Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
 • Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
 • Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)
 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler

» Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
 • Eş Anlamlı Cümleler
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
 • Açıklama İlişkili Cümleler
 • Tanım Cümleleri
 • İçerik (Konu) Cümleleri
 • Üslup (Biçem) Cümleleri
 • Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
 • Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
 •  Cümle Yorumlama
  • Cümlenin Konusu
  • Cümlenin Ana Fikri
  • Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
  • Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
  • Tanım Cümleleri
  • Öneri (Teklif) Cümleleri
  • Varsayım Cümleleri
  • Eleştiri Cümleleri
  • Öz Eleştiri Cümleleri
  • Uyarı Cümleleri
  • Tasarı Cümleleri
  • Tahmin Cümleleri
  • Olasılık (İhtimal) Cümleleri
  • Abartma Cümleleri
  • İkilem Cümleleri
 • Cümleye Hakim Olan Duygular
  • Yakınma Cümleleri
  • Hayıflanma Cümleleri
  • Pişmanlık Cümleleri
  • Sitem Cümleleri
  • Ön Yargı Cümleleri
  • Şaşırma Cümleleri
  • Özlem Cümleleri
  • Sevinç Cümleleri
  • Üzüntü Cümleleri
  • Endişe Cümleleri
  • Küçümseme Cümleleri
  • Azımsama Cümleleri
  • Beklenti Cümleleri
  • Yadsıma (İnkar) Cümleleri

» Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
  • Betimleme
  • Öyküleme
  • Açıklama
  • Tartışma
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme
  • Sayısal Verilerden Yararlanma
  • Benzetme
 • Anlatım Özellikleri
  • Doğallık
  • Akıcılık
  • Yoğunluk
  • Tutarlılık
  • Açıklık
  • Özgünlük
  • Özlülük
  • Kalıcılık
 • Anlatıcı Türleri
  • Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
  • Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
 • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Ana Düşüncesi
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafın Konusu
  • Paragrafın Başlığı
  • Paragrafın Anahtar Kelimesi
  • Paragrafta Soru
  • Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
  • Paragrafta Duygular
  • Paragrafta Duyular
  • Paragrafta Karakter
 •  Paragrafın Yapı Yönü
  • Paragrafın Bölümleri
   • Giriş Bölümü
   • Gelişme Bölümü
   • Sonuç Bölümü
  • Paragraf Oluşturma
  • Paragraf Tamamlama
  • Paragrafı İkiye Bölme
  • Paragrafın Akışını Bozan Cümle
  • Cümlelerin Yerini Değiştirme
 • Tablo ve Grafik İnceleme, Görselleri Yorumlama
  • Tablo İnceleme
  • Grafik İnceleme
  • Görsel Yorumlama

» Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları
  • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  • Sayıların Yazımı
  • Birleşik Kelimelerin Yazımı
  • Kısaltmaların Yazımı
  • “de/da” Bağlacının Yazımı
  • “ki” Bağlacının Yazımı
  • “mi” Soru Ekinin Yazımı
  • Pekiştirmelerin Yazımı
  • İkilemelerin Yazımı
  • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Noktalama İşaretleri
  • Nokta (.)
  • Virgül (,)
  • İki Nokta (:)
  • Noktalı Virgül(;)
  • Üç Nokta (…)
  • Soru İşareti (?)
  • Ünlem İşareti (!)
  • Tırnak İşareti (” “)
  • Kesme İşareti (‘)
  • Yay Ayraç (( ))
  • Kısa Çizgi (-)
  • Uzun Çizgi (–)

» Dil Bilgisi

» Fiiller (Eylemler)

 • Anlamlarına Göre Fiiller
  • İş (Kılış) Fiilleri
  • Durum Fiilleri
  • Oluş Fiilleri
 • Yapılarına Göre Fiiller
  • Basit Fiiller
  • Türemiş Fiiller
  • Birleşik Fiiller
   • Kurallı Birleşik Fiiller
    • Yeterlik Fiili
    • Tezlik Fiili
    • Sürerlik Fiili
    • Yaklaşma Fiili
   • Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiiller
   • Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller
 • Fiil Çekimi
  • Fiillerde Kip
   • Haber (Bildirme) Kipleri
    • Bilinen (-di’li) Geçmiş Zaman
    • Öğrenilen (-miş’li) Geçmiş Zaman
    • Şimdiki Zaman
    • Gelecek Zaman
    • Geniş Zaman
   • Dilek (İsteme) Kipleri
    • Gereklilik Kipi
    • Şart (Koşul) Kipi
    • İstek Kipi
    • Emir Kipi
  • Fiillerde Kişi
  • Fiillerde Olumsuzluk
  • Fiillerde Soru
 • Birleşik Zamanlı Fiiller
 • Fiillerde Anlam Kayması
 • Ek Fiil (Ek Eylem)

» Zarf (Belirteç)

 • Durum (Hâl) Zarfı
 • Zaman Zarfı
 • Yer Yön Zarfı
 • Miktar (Ölçü) Zarfı
 • Soru Zarfı
 • Zarflarda Pekiştirme

 

» Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları
  • Abartma (Mübalağa)
  • Benzetme (Teşbih)
  • Kişileştirme (Teşhis)
  • Konuşturma (İntak)
 • Düz Yazı Türleri
  • Masal
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Anı (Hatıra)
  • Günlük (Günce)
  • Gezi Yazısı
  • Tiyatro
  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Deneme
  • Makale
  • Sohbet (Söyleşi)
  • Röportaj
  • Fıkra
  • Mektup
  • Dilekçe

Share This Post

39 Responses to "7. Sınıf Türkçe Konuları Neler?"

  1. evet bende kolejde okuyorum da her yerdegeçerli özel okullardada meb e göre gidiliyor biri gelip yine zengin velet demesin aq biraz çalışın siz girersiniz burslulıukla ben zaten burs alıyorum kolay o ayrı :d

   Reply

TEPKİ VER - Yorum YAP.