8. Sınıf Türkçe Konuları Neler?

8. Sınıf Türkçe Konuları Neler?

turkce-konulari8. Sınıf Türkçe konuları neler? 8. sınıf Türkçe dilbilgisi konuları neler? Türkçe 8. sınıf dil bilgisi konuları neler? 8. sınıf Türkçede hangi konular var?

8. Sınıf Türkçe MEB müfredatındaki konular neler? 8. sınıf Türkçede hangi konular var? 8. sınıf Türkçe hangi dilbilgisi konuları var? 8. sınıf Türkçe dersi konuları.

8. Sınıf Türkçe Konuları

» Anlam Bilgisi

» Sözcükte Anlam

 • Gerçek (Temel) Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
 • Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
 • Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)
 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler

8. Sınıf Türkçe Tüm Konuların Testlerini sitemizden çözmeye başlamak için Tıklayın.

» Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
 • Eş Anlamlı Cümleler
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
 • Açıklama İlişkili Cümleler
 • Tanım Cümleleri
 • İçerik (Konu) Cümleleri
 • Üslup (Biçem) Cümleleri
 • Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
 • Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
 •  Cümle Yorumlama
  • Cümlenin Konusu
  • Cümlenin Ana Fikri
  • Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
  • Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
  • Tanım Cümleleri
  • Öneri (Teklif) Cümleleri
  • Varsayım Cümleleri
  • Eleştiri Cümleleri
  • Öz Eleştiri Cümleleri
  • Uyarı Cümleleri
  • Tasarı Cümleleri
  • Tahmin Cümleleri
  • Olasılık (İhtimal) Cümleleri
  • Abartma Cümleleri
  • İkilem Cümleleri
 • Cümleye Hakim Olan Duygular
  • Yakınma Cümleleri
  • Hayıflanma Cümleleri
  • Pişmanlık Cümleleri
  • Sitem Cümleleri
  • Ön Yargı Cümleleri
  • Şaşırma Cümleleri
  • Özlem Cümleleri
  • Sevinç Cümleleri
  • Üzüntü Cümleleri
  • Endişe Cümleleri
  • Küçümseme Cümleleri
  • Azımsama Cümleleri
  • Beklenti Cümleleri
  • Yadsıma (İnkar) Cümleleri
 • Kalıplaşmış Cümle Yapıları

» Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
  • Betimleme
  • Öyküleme
  • Açıklama
  • Tartışma
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme
  • Sayısal Verilerden Yararlanma
  • Benzetme
 • Anlatım Özellikleri
  • Doğallık
  • Akıcılık
  • Yoğunluk
  • Tutarlılık
  • Açıklık
  • Özgünlük
  • Özlülük
  • Kalıcılık
 • Anlatıcı Türleri
  • Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
  • Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
 • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Ana Düşüncesi
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafın Konusu
  • Paragrafın Başlığı
  • Paragrafın Anahtar Kelimesi
  • Paragrafta Soru
  • Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
  • Paragrafta Duygular
  • Paragrafta Duyular
  • Paragrafta Karakter
 •  Paragrafın Yapı Yönü
  • Paragrafın Bölümleri
   • Giriş Bölümü
   • Gelişme Bölümü
   • Sonuç Bölümü
  • Paragraf Oluşturma
  • Paragraf Tamamlama
  • Paragrafı İkiye Bölme
  • Paragrafın Akışını Bozan Cümle
  • Cümlelerin Yerini Değiştirme

» Yazım Bilgisi

 • Ses Bilgisi
  • Harfler
  • Büyük Ünlü Uyumu Kuralı
  • Ünlü Daralması
  • Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)
  • Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)
  • Ünsüz Benzeşmesi
  • Ünsüz Yumuşaması
  • Kaynaşma
  • Ulama
 • Yazım (imla) Kuralları
  • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  • Sayıların Yazımı
  • Birleşik Kelimelerin Yazımı
  • Kısaltmaların Yazımı
  • “de/da” Bağlacının Yazımı
  • “ki” Bağlacının Yazımı
  • “mi” Soru Ekinin Yazımı
  • Pekiştirmelerin Yazımı
  • İkilemelerin Yazımı
  • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Noktalama İşaretleri
  • Nokta (.)
  • Virgül (,)
  • İki Nokta (:)
  • Noktalı Virgül(;)
  • Üç Nokta (…)
  • Soru İşareti (?)
  • Ünlem İşareti (!)
  • Tırnak İşareti (” “)
  • Kesme İşareti (‘)
  • Yay Ayraç (( ))
  • Kısa Çizgi (-)
  • Uzun Çizgi (–)

» Dil Bilgisi

 • Fiilimsi(Eylemsi)
  • İsim – Fiil (Mastar)
  • Sıfat Fiil (Ortaç)
  • Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)
 • Cümlenin Ögeleri
  • Yüklem
  • Özne
  • Nesne
  • Dolaylı Tümleç
  • Zarf Tümleci
 • Fiillerde Çatı
  • Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
   • Etken Fiil
   • Edilgen Fiil
  • Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
   • Geçişli Fiil
   • Geçişsiz Fiil
 • Cümle Çeşitleri
  • Yüklemine Göre Cümleler
   • Fiil (Eylem) Cümlesi
   • İsim (Ad) Cümlesi
  • Öge Dizilişine Göre Cümleler
   • Kurallı (Düz) Cümle
   • Devrik Cümle
  • Yapılarına Göre Cümleler
   • Basit Cümle
   • Birleşik Cümle
   • Sıralı Cümle
   • Bağlı Cümle
 • Anlatım Bozuklukları
  1. Anlamsal Bozukluklar
   1. Gereksiz Sözcük Kullanılması
   2. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması
   3. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
   4. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
   5. Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması
   6. Anlam Belirsizliği
   7. Mantık ve Sıralama Yanlışlığı
  2. Yapısal Bozukluklar
   1. Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
   2. Eklerle İlgili Yanlışlar
   3. Öge Eksikliği
   4. Yüklem Eksikliği
   5. Tamlama Yanlışları
   6. Bağlaç Yanlışları

» Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları
  • Abartma (Mübalağa)
  • Benzetme (Teşbih)
  • Kişileştirme (Teşhis)
  • Konuşturma (İntak)
 • Yazı (Metin) Türleri
  • Masal
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Destan
  • Efsane
  • Anı (Hatıra)
  • Günlük (Günce)
  • Gezi Yazısı
  • Tiyatro
  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Haber
  • Deneme
  • Makale
  • Eleştiri (Tenkit)
  • Sohbet (Söyleşi)
  • Röportaj
  • Fıkra

Share This Post

10 Responses to "8. Sınıf Türkçe Konuları Neler?"

TEPKİ VER - Yorum YAP.