Coğrafi Konum Nedir?

Coğrafi konum, dünya üzerindeki pozisyona karşılık gelmektedir. Dünya üzerinde bulunan her nokta belli bir koordinat, enlem ve boylamla tanımlanabilmektedir. Coğrafi konum iki farklı şekilde ifade edilebilmektedir. Özel Konum: Özel konum, herhangi bir bölgenin, denizlere göre, kıtalara göre, dağlara göre, siyasi…