Hangi Ayda Ne Ekilir?

Hangi ayda hangi bitki ekilir? Hangi ayda ne ekmeliyim? Hangi ayda hangi ürün ekilir? Hangi ayda ne ekilir? Hangi ayda ne bitkisi ekilmeli? Hangi ayda hangi bitki yetişir? Hangi bitki ne zaman ekilir? Aylara göre ekim takvimi; OCAK – Toprakta…