Üniversiteye ÖSYM’siz Giriş

Üniversiteye ÖSYM’siz Giriş Üniversitelere giriş sınavını, lisede yapılacak sınavlara bağlayan MEB, ÖSYM yerine kendi Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurdu. Hükümet, son süreçte yeni düzenlemelerle liselere geçiş sınavı dışında Türkiye’deki bütün merkezi sınavları yapan ÖSYM’yi devreden çıkarma uğraşında. ÖSYM…