Fiilimsiler Konu Anlatımı

Fiilimsiler Konu Anlatımı

konu-anlatimi​Fiilimsiler (Eylemsi)

Fiilimsiler konusu birçok sınav türünde karşımıza çıkan ve belkide bizleri en çok zorlayan konuların başında gelmektedir. Fiilimsiler konu anlatımı için hangi sınıf ya da hangi sınava hazırlanmış olduğunuzun bir önemi yok. 7. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf öğrencisi olabilirsiniz bu anlatım temel seviyeye yönelik yapılmıştır ve fiilimsiler konusunun tamamını kapsamaktadır. YGS / LYS sınavlarına hazırlıkta yararlanabileceğiniz özgün bir anlatıma sahiptir. KPSS’ye hazırlanan adaylar için temel almalarına yardımcı olacak pekiştirici bir anlatımdır. 8. sınıf TEOG fiilimsiler konu anlatımı. TEOG’a hazırlık için 8. sınıf öğrencilerimiz için oldukça uygun bir anlatıma sahiptir.

Fiilimsi Konu Anlatımı

Kök veya gövdelerinden türemiş olmakla birlikte fiil gibi çekimlenmeyen, olumlu- olumsuz şekilleri yapabilen cümlede isim sıfat zarf gibi görevlerde kullanılabilen sözleri eylemsi denir.

Eylemsiler cümlede cümle kurmaya yarar bir başka deyişle cümledeki eylemsi sayısı  eşittir yan cümle sayısı

Eylemsiler türemiş sözcüklerdir.

Tüm eylemsi ekleri yapım ekidir

Eylemsiler isim çekim ekleri alabilir eylemsiler çekimli eylemler gibi kip ve kişi alamaz.

Örnek: Susmayı sen seçtin. (Belirtme hal eki almış.)

Söyleyeceklerim hoşunuza gitmeyebilir. (Çoğul  eki -ler ile iyelik eki -im almış.)

Konuşulanlarda hiçbir kusur bulamadım. (Çoğul  eki -ler ile bulunma durum eki -da almış.)

Aranızda bulunmaktan mutluluk duydum.  (Ayrılma hal/durum eki -dan almış.)

 Eylemsiler üç grupta incelenir

 1 İsim fiil (Ad eylem / Mastar)

 2 Sıfat fiil (Sıfat eylem / Ortaç)

 3 Zarf fiil  (Zarf eylem / Bağ fiil)

 İsim fiil (Ad Eylem)

-ma (-me)

ış (-iş, -uş, -üş)

-mak (-mek)

Kodlaması: MAYIŞMAK

İsim Fiil Konu anlatımı ve örnek soru çözümleri.

Örnek:

​Örnek: oraya gitmek onunla dertleşmek istiyorum.

isim fiillerin özellikleri cümlede özne nesne dolaylı tümleç ve yüklem olabilir.

örnekler

Buraya gelmeni istedim.(Belirtili Nesne)

Şiir okuyuşu hepimizi duygulandırdı.(Özne)

Gece vakti beni aramasına anlam veremedim. (Dolaylı Tümleç)

Amacım okuyup öğretmen olmaktı. (yüklem)

 ikileme kurabilir

Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı.

Kitap okuma alışkanlığı küçükken kazanılır.

 önemli not: eylemlerin olumsuzluk eki ile  ad eylem  eki olan -ma -me karıştırılmamalıdır.

 örnekler

Buraya sakın gelme > olumsuz eylem

Beğenmene çok sevindim. isim fiil

Sıfat Fiil (Sıfat Eylem -Ortaç)

Üzerinde -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş​ eklerinden birini bulunduran, eylem anlamını sürdüren sıfatlar ortaç yani fiildir.

Sıfat Fiil Konu Anlatımı

Kodlaması: ANASI MEZAR DİKECEKMİŞ

 örneklere bakalım

konuşan çocuk     kör olası kaynana      çıkmaz sokak    çıkar yol     bildik oyunlar    gelecek günler tanınmış yazar

önemli not: Bir sözcüğün sıfat eylem sayılması için öncelikle sıfat olması gerekir.Yukarıdaki örneklerde sözcükler öncelikle sıfattır aynı zamanda  eylem anlamı da devam ettirdikleri ve sıfat fiil eklerini (anası mezar dikecekmiş) aldıkları için bu sözler sıfat fiil ortaç ya da sıfat eylemdir.

 örnekler

Toplantıya katılmayan üyelere uyarı mektubu gönderilecek.

Çalışkan öğrencilere büyük ödüller  verilecekmiş. Bu cümlede yer alan sözcükler türemiş olmasına ve sıfat olmasına rağmen sıfat fiil eki almadıkları ve eylem anlamı taşımadıkları için sıfat fiil sayılmazlar, sadece sıfatlardır.

önemli not

Sıfat fiil bazıları (mez -ar -dik -ecek -miş) kip ve kişi ekleri ile karışabilir bu noktada sözcüğün sıfat fiil olma koşullarını gerçekleştirip gerçekleştiremediğine bakılmalıdır.

örnekler

Bu konuda size söyleyecek söz bulamıyorum.>> Sıfat fiil

Tanıdık kişilerinde fikirleri önemli. (Sıfat fiil)

Zor olsa da birbirimizi tanıdık. dı > geçmiş zaman eki, -k 1. çoğuş kişi eki.

Bu konuda son sözü o söyleyecek. > kip yani zaman eki.

Adlaşmış Sıfat fiil 

Ortaç sıfat fiillerle kurulan tamlamalarda,  tamlanan durumundaki  ismin düşürülüp isme ait eklerin sıfat fiile eklenmesiyle oluşturulur.

geç gelen öğrenciler ta öğrenci öğrenci ismi düşüp eklerini geç gelen sıfat fiiline devrettiğinde adlaşmış ortaç oluşur.

geç gelenler adlaşmış sıfat fiildir.

Gördüğüm yerler tamlamasında da yerler ismi düşüp eklerini gördüğüm sıfat fiiline devrettiğinde adlaşmış sıfat fiil oluşur.

Gördüklerim >> adlaşmış ortaç ya da adlaşmış sıfat fiildir.

3. Zarf Fiil (Bağ Fiil – Ulaç)

Üzerinde, “-ip, -erek, -madan, -dıkça, -iken, -ınca, -maksızın, -alı, -esiye, -a…-er, -er…-mez, -dığı için, -casına, dığından”​  eklerini bulunduran eylem anlamını sürdüren tüm zarflar zarf fiil ya da diğer adıyla bağ fiildir.( Zarf fiil konu anlatımı)

Örnek aşağıdaki örneklerde üstü kalın yazılar sözler eylem anlamını kurdukları ve eklerini aldıkları için zarf fiil (ulaç) olmuşlardır.

 Dışarı çıkıp çocukları kontrol etti. (Durum anlamı katmış)

Havanın durumu giderek düzeliyor. (Durum anlamı katmış)

Ödevlerini yapmadan dışarı çıkamazsın. (Koşul anlamı katmış)

 O burada oldukça ben rahat edemem. (Koşul anlamı katmış)

Sen gelirken biz dönüyorduk. (Zaman anlamı katmış)

Eve geldiği çalışmaları ara vermeksizin devam etti. (Zaman anlamı katmış)

Havaalanına inince beni arasın. (Zaman anlamı katmış)

 Yemek başlayalı kimseyle konuşmadım. (Zaman anlamı katmış)

 Teklif etme veresiye dost kalalım ölesiye. (Kısıtlama anlamı katmış)

 Koşa koşa eve gitti ödevimi getirdi . (Durum anlamı katmış)

 Sonuçlar çıkar çıkmaz internete verilsin.

 Yol kaygan olduğu için kaza yapmış. (Zaman anlamı katmış)

Buraya seni özlediğimden gelmedim. (Nedensellik anlamı katmış)

Aşağıdaki örneklerde ise altı çizili sözler zarf fiil (ulaç) değildir, sadece zarftır.

Köşeye oturdu, sessizce dinledi konuşulanları. (Zarf fakat ulaç(zarf fiil) değil )

Çocuk dikkatle seyrediyordu sahadakileri.(Zarf fakat ulaç(zarf fiil) değil )

Ağır ağır yoluna giriyor her şey.(Zarf fakat ulaç(zarf fiil) değil )

Böyle daha güzel görünüyorsun .(Zarf fakat ulaç(zarf fiil) değil )

Yemeklerini zamanında yersen sağlıklı olursun.(Zarf fakat ulaç(zarf fiil) değil )

Dışarı çıktı, uzun uzun yürüdü​.(Zarf fakat ulçş(zarf fiil) değil )

Onları büyük bir heyecanla anlattı bize.(Zarf fakat ulaç(zarf fiil) değil )

Annesini sevinçle kucakladı.(Zarf fakat ulaç(zarf fiil) değil )

Öfkeden gözü kimseyi görmüyordu.(Zarf fakat ulaç(zarf fiil) değil )

Bizi soğuk karşıladılar.(Zarf fakat ulaç(zarf fiil) değil )

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.