Hizmet Yılına Göre Öğretmen İkramiye ve Emekli Maaşları Ne Kadar?

Hizmet Yılına Göre Öğretmen İkramiye ve Emekli Maaşları Ne Kadar?

Öğretmen emekli maaşları 2016 yılına göre ne kadar? Hangi hizmet yılında ne kadar emekli maaşı alınıyor? Öğretmen emekli maaşları ne kadar?… 2016 yılına göre hangi hizmet yılına sahip öğretmen ne kadar emekli maaşı alacak? Hangi hizmet yılına göre öğretmen emekli maaşları ve ikramiyeleri ne kadar? Öğretmen emekli maaş ücretleri ve ikramiye ücretleri..

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:
” Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.”
Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.
Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:
” Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.”
Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.
Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.
1.1.2016- 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
İ S T İ H K A K L A R
GÖSTERGE TUTARI (1/4) 1500 133,22
EK GÖSTERGE TUTARI 3000 266,45
TABAN AYLIK TUTARI 1.390,277
KIDEM AYLIĞI TUTARI 25 500 44,40
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI 717,20
İSTİHKAK TOPLAMI 2551,57
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI 1.913,68
Ek ödeme 76,55
ÖĞRETMENİN HİZMETYILI EMEKLİ MAAŞI EMEKLİ İKRAMİYESİ
25,00 1.990 63.789
26,00 2.017 66.341
27,00 2.043 68.892
28,00 2.070 71.444
29,00 2.096 73.995
30,00 2.123 76.547
31,00 2.149 79.098
32,00 2.176 81.650
33,00 2.203 84.201
34,00 2.229 86.753
35,00 2.256 89.305
36,00 2.282 91.856
37,00 2.309 94.408
38,00 2.335 96.959
39,00 2.362 99.511
40,00 2.388 102.062
41,00 2.415 104.614
42,00 2.441 107.165
43,00 2.468 109.717
44,00 2.494 112.269
45,00 2.521 114.820
46,00 2.547 117.372
47,00 2.574 119.923
48,00 2.601 122.475
49,00 2.627 125.026
50,00 2.654 127,578

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.