Tüm Aday Öğretmenler İçin Toplantı Yapılıyor!

Tüm Aday Öğretmenler İçin Toplantı Yapılıyor!

Aday öğretmenlere yönelik 31 Mart’ta başlayan seminer ve tecrübe paylaşım toplantıları yapılıyor. İkinci toplantı ise 5 Mayıs’ta yapılacak. Konuyla ilgili resmi yazı aşağıdaki gibidir:

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı :4350I582-774.0I.03-E.35I8753 28.03.2016

Konu : Aday Öğretmen Yetiştirme
Süreci 1. Değerlendirme Toplantısı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği b) Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge

Bakanlığımızca ilk defa, 2016 yılı Şubat ayında atuınalan yapılan 30 bin aday öğretmenin, adaylık sürecindeki ilk altı aylık dönemde yetiştirilmeleri amacıyla bir yetiştirme programı hazırlanmış ve aday öğretmenlerimiz Bakanlığımızca hazırlanmış olan “Aday Öğretmen Yetiştirme Programı” çerçevesinde tercih ettikleri illerde 01 Mart 2016 tarihi itibari ile danışımın öğretmenleri rehberliğinde “Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci” kapsamında çalışmalarımı başlamışlardır.

Bakanlığımızca yayımlanan “Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge” çerçevesinde düzenlenen program kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, süreç içerisinde aksayan yönlerin tespiti ve gereken tedbirlerin alınması amacıyla illerimizde düzenli olarak “Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Değerlendirme Toplantıları” düzenlenecektir. Bıı toplantıların ilki 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 09.00’da tüm il merkezlerinde ekteki gündem doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlerimiz başkanlığında o ilde “Aday öğretmen Yetiştirme Süreci”ni geçiren tüm adayların katılımıyla gerçekleşecektir. Toplantıya mülki idare amirlerinin de katılarak aday öğretmenlerle tecrübe paylaşımında bulunması beklenmektedir. Değerlendirme toplantılarının İkincisi 0S Mayıs 2016 Perşembe günü yapılacak ve bu toplantıda o güne kadar süreç içerisinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yanında yaz aylarında gerçekleşecek hizmetiçi eğitim faaliyetleriyle ilgili konularda da bilgi verilecektir. Bu tarihlerden sonra da süreçle ilgili farklı tarihlerde değerlendirme toplantıları yapılmaya devam edilecektir.

Aday öğretmen yetiştirme sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için değerlendirme toplantıları büyük önem arz etmekledir. Bu nedenle il millî eğitim müdürlüklerince 31 Mart 2016 ve 05 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek değerlendirme toplantılarına ilinizde yetiştirme sürecine tabi olan tüm aday öğretmenlerin katılımının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.
Semih AKTEKİN Genel Müdür
Gündem (1 Sayfa)

EK: ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ 1. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GÜNDEMİ

31 Mart 2016, Perşembe

SAAT 09:00 Açılış
09:10: Açış Konuşması: İl Milli Eğitim Müdürü
09:30: İldeki Bir öğretmen Adayının Süreçle İlgili Değerlendirme Konuşması 09:45: Mülki İdare Amirinin Tecrübe Paylaşımı (Katılımı Halinde) 10:15-10:30 Ara
10:30: İllerde Uygulama Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm önerileri (Abdi Erdoğan, ÖYGGM Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire Başkanı)
11:00: Aday öğretmen Yetiştirme Sürecinde Gelinen Nokta: Beklentiler ve Gcrçcklcşcnler (Doç. Dr. Semih Aktekin, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü)
11: 30 – 12:30 Soru-Ccvap Oturumu
Kapanış

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.