YGS Matematik Konuları Neler? Hangi Konular Var?

YGS Matematik Konuları Neler? Hangi Konular Var?

YGS Matematik Konuları Neler? 2016 YGS Matematik konuları. YGS Matematikten hangi konulardan sorular çıkıyor? 2016 YGS Matematik hangi konular var?

Yükseköğrenime Geçiş Sınavı (YGS) Matematik dersinde hangi konulardan sorular çıkıyor? YGS Matematik konuları neler? YGS Matematik dersinden hangi konulardan sorular var?

1 – Sayılar

 • Sayı kümeleri-Asal Sayılar-Pozitif Bölenler,Tek-Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
 • Çözümleme – Taban Aritmetiği
 • Doğal ve Tam Sayılarda Dört işlem – Bölünebilme kuralları – Bölme Özdeşliği
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Mutlak Değer – Mutlak Değerli Denklemler
 • Gerçel Sayılar – Faktöriyel
 • Sayılar

2 – Üslü ve Köklü Sayılar

 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar

3 – Oran Orantı

 • Orantı problemleri
 • Doğru ve Ters orantı, Aritmetik-Geometrik ve Harmonik Ortalama

4 – I.Dereceden Denklemler ve Problemler

 • Denklem çözme
 • Denklem Kurma
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Ortak İş Yapma Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Denklemler

5 – Mantık

YGS Matematik Konuları
YGS Matematik Konuları 2016
 • Önermeler
 • Bileşik ve Açılı Önermeler

6 – Kümeler

 • Küme – Alt Küme – Kümede İşlemler
 • Küme Problemleri

7 – Bağıntı ve Fonksiyon

 • Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı
 • Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler
 • Bileşke ve Ters Fonksiyon
 • Fonksiyon Grafikleri
 • Bağıntı – Fonksiyon

8 – İşlem ve Modüler Aritmetik

 • İşlem
 • Modüler Aritmetik

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.