1 Derecelik Yükselme Maaşlara Ne Zaman Yansıyacak?

1 Derecelik Yükselme Maaşlara Ne Zaman Yansıyacak?

İlave derece uygulamasından faydalananlar bu uygulama ile elde ettikleri maaş yükselmesinden ne zaman etkilenecek? İlave derece, maaşlara ne zaman yansıyacak? Memurlar ek dereceden ne zaman faydalanacak? Memurlara verilen ilave derece maaşlara nasıl yansıyacak?

“İlave derece verilmesi Madde 28- (1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.”

657’nin 167. maddesine göre, ilave bir derece uygulaması, takip eden aydan itibaren uygulanacaktır. Yani, bir derece Şubat 2016’dan itibaren maaşlara yansıyacaktır.
derecelere-gore-fark

Abone Ol: blank

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap