5. Sınıf Testleri 6. Sınıf Testleri 7. Sınıf Testleri 8. Sınıf Testleri 9. Sınıf Testleri YKS Testleri Online Testler
icon 10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
İndirme: 53
Bildirim: Yasal
Boyut: 50 KB
Ekleyen: HangiSoru
10.10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları test şeklinde hazırlanmıştır. Cevapları da içindedir. 10. sınıf dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları indirmesiz / indirmeden okuyup incelemek isteyen kullanıcılar için eklenmiştir. 10. sınıf dil ve anlatım 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları.

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları indir.

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir.

Daha fazla benzer dokümanı 10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır?

a)     Sunum odasında arkadaşlar çok gürültü yapıyorlar.

b)     Dil ve Anlatım dersine yeterince çalışmıyoruz.

c)     Erol Hoca , dersi derste öğrenmemizi söyledi.

d)     “Sunum odası bu iş için ideal”  dedi.

e)     Bu sorulara daha ne demeli?

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel değerlendirme” söz konusudur?

a)     10 Fen’lerin aileleri ile toplantı yarın yapılacak.

b)     Başarıyı arttırmak için öğretmenler öneride bulunacakmış.

c)     Toplantıya   az sayıda veli katılmış.

d)     Öğrencilerin başarısızlığında öğretmenlerin de büyük payı var.

e)     Bizim sınıftan on kişi matematikten zayıf not aldı.

3.   Sofraya hep birlikte oturduk. Tahtadan, yuvarlak bir yer sofrasına ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin üstüne çekerdik. Babam bağdaş kurarak başköşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de soluna alırdı. Karşısında annem otururdu. Babam, yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp ta yemeğe uzanacak olursa, hiç acımadan kaşığın tersini, uzanan elin sırtına indirirdi.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

a)Betimleme-Öyküleme                               b)Öyküleme-Örnek verme

c)Açıklama-Öyküleme                 d)Açıklama-Öyküleme e)Betimleme-Açıklama

4.   Korku bir ruh halidir. İkide bir gelip giden, bizi yoklayan, dengeleyen… Yüreklilik ise büyük korkular içinde kendimizi yitirerek yaptığımız atılımdır. Her şeyi göze almak değildir, ölüme, tehlikeye meydan okumak değildir, yapacak başka bir şey olmaması halidir. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

a)Betimlemeye              b)Tanımlamaya c)Karşılaştırmaya         d)Tartışmaya                            e)Örneklendirmeye

5.   ……………………., kısaca kelimelerle resim yapma sanatı da denilebilir. Sanatçı kelimeleri kullanarak okuyucunun zihninde tablolar oluşturur.

Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Betimlemeye             b) Öykülemeye      c) Anlatmaya

d) Teşbihe                     Algılamaya

6.   Aşağıdakilerden hangisi coşkulu anlatıma daha uygundur?

a) Masal         b) Destan               c) Öykü

d) Tiyatro      e) Roman

7.   Dün akşam yine yüce çınarın altında Meçhul Filozofla buluştuk. İnsanlığın ilk ayırt edici belirtisinin ne olduğunu sordum. Şu cevabı verdi: “Yeryüzünde insanlık, tebessümün ilk görünüşü ile başlamıştır. İnsanlardan önce, bu kara toprak üzerinde tebessümden eser görülmezdi. Tebessüm insana özgüdür. Hiçbir hayvan tebessüm etmez. İnsanla hayvanın ayırt edici bir özelliğidir, tebessüm.”

Parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından özellikle hangisine başvurulmuştur?

a) Tanımlama               b) Örnekleme

c) Tanık gösterme       d) Karşılaştırma

e) Somutlama

8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?

a) Endişelenmeyin,  sorunun  yanıtı aklınıza az sonra  gelir.

b) Her öğrenci, sorulara dikkatli bakar.

c) Problemi nasıl çözeceğini düşünüyor.

d) Bu yazılı da biraz sonra bitecek.

e) Matematik sınavı öncesi  sabaha kadar uyuyamamıştı.

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, farklı bir kipte çekimlenmiştir?

a) Yukarı çıkarken bir su da  bana  alın.

b) Şu  soruya  bir de biz bakalım.

c) Beden Eğitimi dersinden  sonra  elini, yüzünü iyice yıka.

d)Sunum odasına arkadaşlar zamanında gelsinler.

e) Aşağıdan gelirken kantine de  uğrarsın.

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bileşik bir eylemdir?

a) Toplantıda beslenme sorununu da ele aldık.

b) Son kitabı ile bir şiir yarışmasına katılacakmış.

c) Komediler seyirciyi yalnızca güldürmez.

d) Evin ne kadar ucuza satıldığını duyunca üzüldü.

e) Mezitli’de  kentleşme, çözümü olmayan bir problemdir.

11.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişlidir?

a) Tuğçe, arkadaşlarının sınıfta olup olmadığına  özenle bakardı.

b) Gelecek hafta  Ankara’ ya gidiyoruz.

c) Hüseyin Dilmenli, öğrencilerle iyi ilgilenirdi.

d) Onur, ünlü futbolcuların adını ezbere bilir.

e) Daha çocukmuşuz geçen yıl.

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi (eylemsi) vardır?

a) Yazılı yoklamalarda çalışkan görünen bir öğrenci izlenimi veriyor.

b) Yazılı başladığında   gözleri  bulutlanmaya başlamıştı.

c) Terk edilmiş bir aşık gibi sessizliğe büründü.

d) Sorulara yanıtlar arayışı, zamanını çalmış.

e) Okulumuzun doğusunda kalan sınıflar sovuktur.

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve cevapları hangisoru.com sitesinde eklenmiştir.

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük ek eylem almamıştır?

a) Sen ondan da bencilsin.

b) Köpekten çok korkarmış.

c) Şimdi eve varmıştır.

d) Daha ilk sınavda elendi.

e) Çok iyi bir öğretmendi.

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ettirgendir?

a) Lütfen   Berk’i güldürmeyin.

b) Nihayet Selçuk geliyor.

c) Dolmuşa en son   Ozan’ı  bindirmişlerdi.

d) Gürültü   yapmaya başlayınca işin özünü  kaçırmıştık.

e) Bu soruyu ikinci kez yazdırıyorum.

15.  Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

a) Evli barklı bir adam böyle davranır mı?

b) Ülkede dirlik düzenlik sağlamayı başarmışlardı.

c) Güllük gülistanlık bir dünyada yaşamıyoruz.

d) Küçükken oldukça akıllı uslu bir çocuktu.

e) Yüzünde belli belirsiz bir yara izi vardı.

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

a) Dilan’ın yeniye karşı aşırı bir tutkusu vardı.

b)Sınıfa  gelenler üzüntü içindeydi.

c) Tiyatro, bir yaşam biçimiydi Elif için.

d) İlkyaz kendisini sevene sevmeyene kulak verirdi.

e) Rahan, Dil ve Anlatım kitabı  yerine  Coğrafya’yı getirmişsin. (10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları)

17.  .”Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Uzun bacakları, fersiz gözleriyle bir bostan korkuluğunu andırıyordu. Nasırlı elleriyle sıcak ekmeği kavramıştı.”

Bu parçada kaç tane niteleme sıfatı kullanılmıştır?

a)6                  b)5          c)4          d)3         e)2

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir, belirtili ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?

a) Hangisinin kumaşı daha iyiyse onu almamı tavsiye etti.

b) Eleştirmenlerin çoğu sanatı ve sanatçıyı yönlendirdiğini sanır.

c) Birçoğunu tanımama rağmen, bu çocuğu bir türlü hatırlayamadım.

d) Yağmurun şiddeti arttıkça eve dönme isteğim de büyüyordu.

e) Başbakanın açıklamaları bazı gazetecilere doyurucu gelmedi.

www.HangiSoru.com

TEPKİ VER - Yorum YAP.