10. Sınıf Dersleri Neler? Hangi Dersler Kaç Saat Var?

10. Sınıf Dersleri Neler? Hangi Dersler Kaç Saat Var?

10. sınıf lise dersleri neler? Lise 2’de hangi dersler bizi bekliyor? Lise 2 öğrencileri hangi dersleri görecek? Lise 2 seçmeli ve zorunlu dersleri. 10. sınıfta hangi dersler zorunlu? 10. sınıf dersleri ve haftalık ders saatleri. 10. sınıfta matematik kaç saat? Türk edebiyatı kaç saat? fizik, kimya, biyoloji dersleri kaç saat?

Aşağıda yer alan tablolarda 10. sınıflarda yer alan toplam ders saatinin derslere göre dizilişini bulacaksınız. Haftalık ders saatine göre baktığımızda 10. sınıfta hangi derslerin kaç saat olduğunu rahatlıklara görebilmekteyiz.

10. Sınıf Dersleri

10. sınıf dersleri neler
10. sınıf dersleri neler

10. sınıf dersleri tüm lise türlerine göre hazırlanmıştır. 10. sınıf anadolu lisesi dersleri, 10. sınıf fen lisesi dersleri, 10. sınıf anadolu imamhatip lisesi dersleri, 10. sınıf spor lisesi ve güzel sanatlar liseleri için haftalık dersler ve seçmeli derslerinin yer aldığı tablolar belirtilmiştir.

10. sınıf dersleri tüm lise türleri için aşağıda belirtildiği gibidir.

10. Sınıf Dersleri

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 saat
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 saat
 • TARİH 2 saat
 • COĞRAFYA 2 saat
 • MATEMATİK 6 saat
 • FİZİK 2 saat
 • KİMYA 2 saat
 • BİYOLOJİ 2 saat
 • FELSEFE 2 saat
 • BİRİNCİ YABANCI DİL 4 saat
 • İKİNCİ YABANCI DİL 2 saat
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 saat
 • GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 2 saat

10. sınıf Anadolu Lisesi dersleri yukarıda belirtilmiştir. 35 saat ortak dersler olmak üzere 4 sat seçmeli ders ve 1 saat rehberlik ve yönlendirme ile birlikte toplamda haftalık 40 saat ders bulunmaktadır.

10. Sınıf Seçmeli Dersleri

 • OSMANLI TÜRKÇESİ
 • DİKSİYON VE HİTABET
 • ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
 • MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI
 • FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI
 • İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
 • İSLAM BİLİM TARİHİ
 • DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
 • KUR’AN-I KERİM
 • PEYGAMBERİMİZİN HAYATI
 • TEMEL DİNİ BİLGİLER
 • SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL
 • SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL
 • YABANCI DİLLER EDEBİYATI
 • SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
 • SOSYAL ETKİNLİK
 • SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR
 • SEÇMELİ MÜZİK
 • SANAT TARİHİ
 • DRAMA
 • BİLGİSAYAR BİLİMİ
 • PROJE HAZIRLAMA

10. Sınıf Fen Lisesi Dersleri

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 saat
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 saat
 • TARİH 2 saat
 • COĞRAFYA 2 saat
 • FEN LİSESİ MATEMATİK 6 saat
 • FEN LİSESİ FİZİK 2 saat
 • FEN LİSESİ KİMYA 2 saat
 • FEN LİSESİ BİYOLOJİ 2 saat
 • BİRİNCİ YABANCI DİL 4 saat
 • İKİNCİ YABANCI DİL 2 saat
 • BİLGİSAYAR BİLİMİ 2 saat
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 saat
 • GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK 2 saat
 • SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 saat

10. sınıf fen liseleri 36 saat ortak ders bulunmaktadır, bunlar yukarıdaki listede belirtilmiştir. 3 saat seçmeli ders, 1 saat rehberlik ve yönlendirme ile birlikte haftalık 40 saat ders vardır.

10. Sınıf Anadolu İmamhatip Lisesi Dersleri

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 saat
 • TARİH 2 saat
 • COĞRAFYA 2 saat
 • MATEMATİK 6 saat
 • FİZİK 2 saat
 • KİMYA 2 saat
 • BİYOLOJİ 2 saat
 • FELSEFE 2 saat
 • YABANCI DİL 2 saat
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 saat
 • ARAPÇA (*) 3 saat

10. sınıf anadolu imam hatip liseleri 29 saat zorunlu ders vardır ve bu dersler yukarıda belirtilmiştir. 11 saat seçmeli ders vardır. 10. sınıf anadolu imamhatip liselerinde rehberlik ve yönlendirme dersi yoktur. Toplamda haftalık 40 saat ders vardır.

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri
hariç) ile 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı
Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi

Güzel sanatlar, spor lisesi, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi’nde bulunan tüm dersleri ve seçmeli dersleri ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinden görebilirsiniz.

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi İçin Tıklayın

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN
UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
 • Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.
 • Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya “1” ya da “2” ders saati olarak seçeceklerdir.
 • Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.
 • Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.
 • Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.
 • Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.
 • Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
 • Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.
 • Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.
 • Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik”, “görsel sanatlar/müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor/müzik” derslerinden sadece birini, Sosyal bilimler liselerinin hazırlık sınıfında ise söz konusunu derslerden farklı iki dersi seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.
 • Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
 • Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
 • Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir. Bu dersin yanında; Güzel sanatlar lisesi müzik alanlarında: “Batı müziği teori ve uygulaması (Müzik)”, “Türk halk müziği teori ve uygulaması (Türk halk müziği)”, “ Türk sanat müziği teori ve uygulaması (Türk sanat müziği)”
 • – Güzel sanatlar lisesi görsel sanatlar bölümünde “desen”,
 • – Spor lisesinde 9. sınıflarda “temel spor eğitimi”, 10, 11 ve 12. sınıflarda “bireysel sporlar”, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
 • Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek kaydıyla bireysel ve grup derslerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak derslerin süresi, öğrenci ihtiyaçlarına göre belirlenir ve okulda yapılan çeşitli aktiviteleri içermez.
 • “Piyano”, “bağlama”, “çalgı”, “bireysel ses eğitimi” ve “bireysel sporlar” dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersler yeterli öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. Çalgı Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların “[bağlama, kaval, tar, kemane, yaylı sazları (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane)] (THM), [tambur, ney, klasik kemençe, ut, kanun, keman, klarnet] (TSM), [gitar, flüt, bağlama, tambur, keman, viyola, çello, kontrbas, ney, ut, klasik kemençe, kanun, klarnet, kaval, vurmalı çalgılar, tar, kemane, yaylı sazlar (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane)] (müzik)” eğitimi yapılacaktır.

TAKİP ET : 

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap

32 Yorum - "10. Sınıf Dersleri Neler? Hangi Dersler Kaç Saat Var?"

 1. blank

  Bu program Anadolu lisesi için. Meslek lisesin de böyle Fransızcaymış fln yok tek İngilizce var. Arkadaşlar lafa gelince eşitiz amk senin eşitliğin içine onlar Fransızca ve Almanca öğrensin biz İngilizce treee.
  HERKEZE EĞİTİM HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUM.

  cevapla!
  1. blank

   beni iyi dinle
   Biz sbs de teogda … yırttık anadolu lisesine yerleştik hayatta bi başarın olmamış gelmiş burda laf yapıyosun bi iş yapamayıp meslek lisesine girmişsin bide eşitlik mi bekliyosun

   cevapla!
   1. blank

    Meslek lisesine gidiyoruz diye kolayca mesleği elimize alıyoruz diye bir şey yok sağlık bölümlerinin ne kadar zor olduğunu okumayan bilemez o yüzden hiç bir mesleğe kolay diye bir kelime kullanmayınız

    cevapla!
   2. blank

    bana bak aykut iş adamlarının arasında 1 kişi söyle anadolu lisesi mezunu 1 kişi ve devlet size harcadığı paranın 2-3 katını bize harcıyo ve bizde iş adamı ve fabrika sahibi oluyoruz bu arada ben yıldırım ticaret meslek lisesinde GAZETECİLİK bölümündeyim bizim meslekte olmasa ne yapçan acaba

    cevapla!
   3. blank

    Kardes kendini anadolu lisesinde okuyon diye meslek lisesindekileri kucuk goremezsin onlarin da okumaya hakki var ona bakilirsa ben fen lisesindeyim ama gordugun gibi seni veya bi baskasini kucuk gormuyorum

    cevapla!