5. Sınıf Testleri 6. Sınıf Testleri 7. Sınıf Testleri 8. Sınıf Testleri 9. Sınıf Testleri YKS Testleri Online Testler
icon 11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
İndirme: 841
Bildirim: Yasal
Boyut: 79 KB
Ekleyen: HangiSoru
11.11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları indirmesiz / indirmeden de okuyup incelemek isteyenler için eklenmiştir. Dilerseniz indirme bağlantısından bu yazılı sınavını direk indirebilirsiniz.

11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları indir.

11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir.

Daha fazla benzer dokümanı 11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

….  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

11. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ 1. YAZILI  SINAV SORULARI

CEVAP ANAHTARI

1- Aşağıdaki sorulardan boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun. (3×10: 30 puan)

 (lokma, komşusunun , nefret , Kur’an ,namaz ,ahlakı , gül, ailesine, Fıkh-ı Ekber’, Eş Şifa cennete, israf, cimrilik, namaz, mezhep, Ahmet b. Hanbel, Şafii, sonuncusudur, Merhamet, iyilik- kötülük, adalet, Caferi Sadık,)

1-“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. ” Furkân suresi, 67. ayet.

2- ““Beni namaz kılarken gördüğünüz şekilde namaz kılınız.” Buharî, Ezan, 18.

3-  “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”

4-“Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine  hayırlı olandır.” Ebu Davut, Sünnet, 15.

5-“Muhammed, sizden herhangi birinin babası değil; fakat Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur” Ahzâb suresi, 40. ayet.

6- Acımak, lütufta bulunmak, yufka yürekli olmak, iyilik yapmak, koruyup kollamak, ilgi

ve şefkat göstermeğe Merhamet denir.

7- Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin nefret  .ettirmeyin.” Müslim, Cihad, 6.

8-kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan hareketlere mezhep denir.

9- Hz Ali’nin torunlarından olan Şia’nın 6. İmamı olan mezhep imamı Caferi Sadık tır.

10- İmamı Azam Ebu Hanife’nin en meşhur kitabı Fıkh-ı Ekber’dir.

yazılı soruları ve cevapları (indirmeden – indirmesiz)

2- Hz Muhammed (SAV)’in bize örnek olan 4 tane özelliğini yazınız? (10 puan)

Hz. Muhammed’in, Allah’a bağlılığı, inancındaki sebatı, ibadete düşkünlüğü, Allah yolundaki kararlılık ve fedakârlıkları, düşmanlarına karşı gösterdiği Sabrı, affediciliği, dürüstlük ve adaleti gibi pek çok meziyet ve erdemiyle insanlara bir örnek olarak gösterilmektedir.

3- Ehl-i Beyt ne demektir kısaca açıklayınız? (10 puan)

Ehl-i beyt, ev halkı anlamına gelir. İslam’da ehl-i beyt Hz. Peygamberin ev halkı demektir. Ehl-i

beytle ilgili Kur’an da Ahzâb suresinin 33. ayetinde şöyle buyrulur: “…Ey ehl-i beyt! Allah sizden sadece çirkinlikleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.”

4-İslam dünyasında ortaya çıkan ilk  itikadi mezhebi ve onu ortaya çıkaran savaşın adını yazınız? (10 puan)

Haricilik- Sıffın savaşı

5- Mutezile mezhebinin 5 temel esasını yazınız? (10 puan)

Tevhit, adalet,vaad ve vaid, el- menzile beyne’l-menzileteyn, el-Emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyu ani’l-münker olmak üzere toplam beş ilkede bir araya getirmiştir.

6- Türkiye de ki en yaygın amali fıkhi mezhebi ve kurucusunun adını yazınız? (10 puan)

Hanefilik- Numan bin Sabir ( Ebu Hanife)

7- Türkiye’nin  Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülen mezhep hangisidir? mezhebi ve kurucusunun adını yazınız?  (10 puan)

Şafilik- İmam Şafii 

8-İslam düşüncesinde ki yorumları (Mezhepleri) birleştiren ortak noktaları yazınız? (10 puan)

  • Tevhit (Allah inancı)
  • Kur’an ı Kerim
  • Ahiret inancı
  • Nübüvvet (Hz Muhammed’in Peygamberliği)

Yorum Yap