5. Sınıf Testleri 6. Sınıf Testleri 7. Sınıf Testleri 8. Sınıf Testleri 9. Sınıf Testleri YKS Testleri Online Testler

11. Sınıf Tarih Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri Sunusu

İndirme: 172
Bildirim: Yasal
Boyut: 6 MB
Ekleyen: HangiSoru
11.11. Sınıf Tarih Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri Sunusu, slaytı, sunumu indir. Sunu içerisinde yer alan konular:
Nüfus Politikası ve Demografik Güç
Osmanlı Devleti’nde Haberleşme ve Ulaşım
*Telgraf
*Demir Yolları
Ulus Devlette Vatandaş Kimliği
Osmanlı Devleti’nde Açılan Modern Askerî ve Sivil Mektepler
Osmanlı Devleti’nde Açılan Yabancı ve Misyoner Okullar ile Azınlık Okulları
II. Abdülhamit Dönemi Eğitim Politikası
II. Abdülhamit Dönemi’nde Açılan Okullar
II. Abdülhamit Dönemi’nde Eğitim ile İlgili Yapılan Diğer Çalışmalar
II. Abdülhamit Dönemi’nde Açılan Hastaneler
Emeklilik Sistemi (Tekaütlük Sistemi)
Eğitim ve Sağlıkta Dönüşüm