11. Sınıf Dersleri Neler? Hangi Ders Kaç Saat?

11. Sınıf Dersleri Neler? Hangi Ders Kaç Saat?
11. sınıf dersleri neler
11. sınıf dersleri neler

11. sınıf dersleri neler? Lise 3’te hangi dersler bizi bekliyor? Lise 3 öğrencileri hangi dersleri görecek? Lise 3 seçmeli ve zorunlu dersleri. 11. sınıfta hangi dersler zorunlu? 11. sınıf dersleri ve haftalık ders saatleri. 11. sınıfta matematik kaç saat?

11. sınıfta Türk edebiyatı kaç saat? 11. sınıf Fizik, kimya, biyoloji dersleri kaç saat? Lise 3 dersleri neler? Lise 3’te hangi dersleri göreceğim? 11. sınıf sayısal bölümde hangi dersler var? 11. sınıf sözel bölümde olan dersler ve ders saati. 11. sınıf haftalık ders çizelgesi.

11. Sınıfta Hangi Dersler Var?

Aşağıda yer alan bilgilerde 11. sınıflarda yer alan toplam ders saatinin derslere göre dizilişini bulacaksınız. Haftalık ders saatine göre baktığımızda 11. sınıfta hangi derslerin kaç saat olduğunu rahatlıklara görebilmekteyiz. 11. sınıf sayısal dersleri neler? 11. sınıf sözel bölüm dersleri. 11. sınıf eşit ağırlıkta hangi dersler var?

11. Sınıf Dersleri

11. Sınıf DersleriDers Saatleri
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ2
TARİH2
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
FELSEFE2
BİRİNCİ YABANCI DİL4
İKİNCİ YABANCI DİL2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK2
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI21
DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2)(3) veya (5)
DİKSİYON VE HİTABET (1)1
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)2
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
TEMEL MATEMATİK (2)2
SEÇMELİ MATEMATİK (2)6
SEÇMELİ FİZİK (2)4
SEÇMELİ KİMYA (2)4
SEÇMELİ BİYOLOJİ (2)4
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)(1) veya (2)
MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3)2
FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (3)3
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ TARİH (1)(2) veya (4)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1)(2) veya (4)
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1)2
İSLAM BİLİM TARİHİ (1)2
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)(2) veya (4)
PSİKOLOJİ (1)2
SOSYOLOJİ (1)2
MANTIK (1)2
BİLGİ KURAMI (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)1
İŞLETME (1)2
EKONOMİ (1)2
GİRİŞİMCİLİK (1)1
YÖNETİM BİLİMİ (1)2
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)2
DİN, AHLÂK VE DEĞERLER
KUR’AN-I KERİM (4)2
PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (4)2
TEMEL DİNİ BİLGİLER (2)(1) veya (2)
YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (4)(2) veya (10)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (4)(2) veya (4)
YABANCI DİLLER EDEBİYATI (4)(1) veya (2)
SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (4)2
SOSYAL ETKİNLİK (4)(1) veya (2)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)2
SEÇMELİ MÜZİK (4)2
SANAT TARİHİ (1)2
GÜZEL SANATLAR
DRAMA (1)1
BİLİŞİM
BİLGİSAYAR BİLİMİ (2)2
PROJE HAZIRLAMA (1)(1) veya (2)

Yukarıdaki dersler 11. sınıf dersleri olarak her 11. sınıf öğrencisinin alacağı ortak dersler olarak 21 saatlik dersler bulunmaktadır. Diğer derslere eşit sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerine göre alınmakta ve o derslerle (18 saat), rehberlik ve yönlendirme (1 saat) ile birlikte 11. sınıfta hafta 40 saat ders bulunmaktadır.

11. sınıfta ortak dersler ve bölüm dersleriyle birlikte toplamda haftada 40 saat ders bulunmaktadır. Aşağıdan 11. sınıf Anadolu lisesi derslerine, fen lisesi, imam hatip anadolu lisesi derslerine ve ders saatlerine, haftalık ders çizelgesine ve daha fazla bilgiye göz atabilirsiniz.

11. Sınıf Sayısal Bölüm Dersleri

 • TEMEL MATEMATİK 2 saat
 • SEÇMELİ MATEMATİK 6 saat
 • SEÇMELİ FİZİK 4 saat
 • SEÇMELİ KİMYA 4 saat
 • SEÇMELİ BİYOLOJİ 4 saat
 • ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) veya (2) saat
 • MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI 2 saat
 • FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI 3 saat

11. Sınıf Sözel Bölüm Dersleri

 • Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı: 3 veya 5 saat
 • Diksiyon ve Hitabet: 1 saat
 • Osmanlı Türkçesi: 2 saat
 • İslam Kültür ve Medeniyeti: 2 saat
 • İslam Bilim Tarihi: 2 veya 4 saat
 • Psikoloji: 2 saat
 • Sosyoloji: 2 saat
 • Mantık: 2 saat

11. Sınıf Eşit Ağırlık Bölüm Dersleri

 • Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı: 3 veya 5 saat
 • Diksiyon ve Hitabet: 1 saat
 • Osmanlı Türkçesi: 2 saat
 • İslam Kültür ve Medeniyeti: 2 saat
 • İslam Bilim Tarihi: 2 veya 4 saat
 • Psikoloji: 2 saat
 • Sosyoloji: 2 saat
 • Mantık: 2 saat

11. Sınıf Anadolu Lisesi Dersleri

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 saat
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 saat
 • TARİH 2 saat
 • FELSEFE 2 saat
 • BİRİNCİ YABANCI DİL 4 saat
 • İKİNCİ YABANCI DİL 2 saat
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 saat
 • GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 2 saat

11. Sınıf Fen Lisesi Dersleri

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 saat
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 saat
 • TARİH 2 saat
 • FEN LİSESİ MATEMATİK 6 saat
 • FEN LİSESİ FİZİK 4 saat
 • FEN LİSESİ KİMYA 4 saat
 • FEN LİSESİ BİYOLOJİ 4 saat
 • FELSEFE 2 saat
 • BİRİNCİ YABANCI DİL 4 saat
 • İKİNCİ YABANCI DİL 2 saat
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 saat
 • SEÇMELİ DERSLER 3 saat

11. Sınıf Anadolu İmamhatip Lisesi Dersleri

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 saat
 • TARİH 2 saat
 • FELSEFE 2 saat
 • YABANCI DİL 2 saat
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 saat
 • KUR’AN-I KERİM 4 saat
 • MESLEKİ ARAPÇA (*) 3 saat
 • TEFSİR 2 saat
 • AKAİD 1 saat
 • HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 2 saat
 • SEÇMELİ DERSLER 16 Saat

11. sınıf imam hatip anadolu liselerinde Türk dili ve edebiyatı 5 saat, tarih 2 sat, felsefe 2 saat, yabancı dil 2 saat, beden eğitimi-görsel sanatlar-müzik 1 saat ortak dersleri 12 saat, Kuran-ı Kerim 4 saat, mesleki Arapça 3 saat, tefsir 2 saat, akaid 1 saat, hitabet ve mesleki uygulama 2 saat ve seçmeli dersler 16 saat olmak üzere haftalık 40 saat ders vardır.

11. sınıf toplam ders sayısı 40 saattir. Ortak dersler ve seçmeli dersler olarak iki kısma ayrılmıştır bu kısımlar her lise türünde farklılık göstermektedir. Yine 11. sınıf ortak derslerin toplamı ve seçmeli ders saatlerinin toplamı da lise türüne göre değişmektedir. Toplamda 40 saat ders görmektedirler. Detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Hazırlık Lisesi bulunan Anadolu Liselerinin ders programına yine aşağıdaki linkten detaylı olarak bakabilirsiniz.

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri
hariç) ile 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı
Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi

Güzel sanatlar, spor lisesi, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi’nde bulunan tüm dersleri ve seçmeli dersleri ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinden görebilirsiniz.

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi İçin Tıklayın

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN
UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
 • Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.
 • Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya “1” ya da “2” ders saati olarak seçeceklerdir.
 • Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.
 • Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.
 • Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.
 • Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.
 • Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
 • Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.
 • Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.
 • Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik”, “görsel sanatlar/müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor/müzik” derslerinden sadece birini, Sosyal bilimler liselerinin hazırlık sınıfında ise söz konusunu derslerden farklı iki dersi seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.
 • Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
 • Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
 • Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir. Bu dersin yanında; Güzel sanatlar lisesi müzik alanlarında: “Batı müziği teori ve uygulaması (Müzik)”, “Türk halk müziği teori ve uygulaması (Türk halk müziği)”, “ Türk sanat müziği teori ve uygulaması (Türk sanat müziği)”
 • – Güzel sanatlar lisesi görsel sanatlar bölümünde “desen”,
 • – Spor lisesinde 9. sınıflarda “temel spor eğitimi”, 10, 11 ve 12. sınıflarda “bireysel sporlar”, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
 • Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek kaydıyla bireysel ve grup derslerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak derslerin süresi, öğrenci ihtiyaçlarına göre belirlenir ve okulda yapılan çeşitli aktiviteleri içermez.
 • “Piyano”, “bağlama”, “çalgı”, “bireysel ses eğitimi” ve “bireysel sporlar” dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersler yeterli öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. Çalgı Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların “[bağlama, kaval, tar, kemane, yaylı sazları (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane)] (THM), [tambur, ney, klasik kemençe, ut, kanun, keman, klarnet] (TSM), [gitar, flüt, bağlama, tambur, keman, viyola, çello, kontrbas, ney, ut, klasik kemençe, kanun, klarnet, kaval, vurmalı çalgılar, tar, kemane, yaylı sazlar (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane)] (müzik)” eğitimi yapılacaktır.

Abone Ol: blank

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap

5 Yorum - "11. Sınıf Dersleri Neler? Hangi Ders Kaç Saat?"