5. Sınıf Testleri 6. Sınıf Testleri 7. Sınıf Testleri 8. Sınıf Testleri 9. Sınıf Testleri YKS Testleri Online Testler

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

İndirme: 1153
Bildirim: Yasal
Boyut: 14 KB
Ekleyen: HangiSoru
12.12. sınıf coğrafya 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları indirmesiz / indirmeden de okuyup incelemek isteyenler için eklenmiştir.

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve cevapları indir.

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir.

Daha fazla benzer dokümanı 12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

12. SINIF COĞRAFYA 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1923   1980   ADANA   AFRİKA   AKDENİZ   ALMANYA   ANKARA   BALTIK   ÇOĞALTICI   DAP   DENİZ   DOKUZ   ERCİYES DAĞI   EŞİTSİZLİĞİ   FAZLA   GAP   GÜMÜLCİNE   İZMİR   JEOPOLİTİK   KARADENİZ   KARAYOLU   KITA SAHANLIĞI   KUZEY   MARMARA   NEMRUT DAĞI   NÜFUS   NÜFUS PROJEKSİYONU   NÜFUS SAYIMLARI   PANAMA   PLANLI KALKINMA   SANAYİ DEVRİMİ   SÜVEYŞ   ŞANGHAY   ŞANLIURFA   TERS   TÜRKİYE   YOZGAT   ZAMAN

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Modern ulaşım sistemlerinin gelişmesindeki temel etken …………… ……………’dir.
2) Nüfus projeksiyonları hazırlanırken en çok …………… …………… ve demografik araştırmalarından yararlanılır.
3) Türkiye’nin toplam dış ticaretinde ilk sırada yer alan ülke ……………’dır.
4) Adıyaman’da bulunan …………… …………… Türkiye’nin Dünya Miras Listesinde bulunan turizm varlıklarındandır.
5) Türkiye’de turizm alanında kurulan ilk kurum …………… yılında kurulmuştur.
6) Geçmiş yıllara ait nüfus verilerinden yararlanıp nüfusun gelecek yıllardaki sayısı ve özellikleri hakkında yapılan tahmin işlemlerine …………… …………… denir.
7) Turizmin gıda, ulaşım, iletişim gibi yüzlerce sektörü harekete geçirip istihdamı, satışları ve elde edilen geliri arttırmasına turizmin …………… etkisi denir.
8) Türkiye’de uygulanmakta olan bölgesel kalkınma projesi ……………’tır.
9) Bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için mutlaka …………… gereklidir.
10) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki illerin en güneyde olanı ……………’tır.
11) Jeopolitik konumu etkileyen faktörler, fazla değişken olmayan unsurlar, değişebilen unsurlar ve …………… olarak üç gruba ayrılır.
12) Kıbrıs adasının ticari ve coğrafi önemini arttıran gelişmelerden biri …………… Kanalının açılmasıdır.
13) Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biri Ege Denizindeki …………… …………… sorunudur.
14) Devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen coğrafya dalına …………… denir.
15) Almanya’ya kıyısı olan denizler …………… ve …………… Denizi’dir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

(   ) 16) Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ihraç ettiğimiz mallar içerisinde sanayi ürünleri birinci sırada yer almıştır.
(   ) 17) Göreme ve Kapadokya Milli Parkı, dünya miras listesinde yer alan eserlerimizdendir.
(   ) 18) Sanayi tesislerinin yoğun olduğu merkezlerde ticari faaliyetler hemen hemen yıl boyunca canlıdır.
(   ) 19) Termal turizm kaynakları bakımından en zengin bölgemiz Akdeniz’dir.
(   ) 20) Türkiye’de nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmasına karşın toplam nüfus içindeki en büyük oran genç nüfusa aittir.
(   ) 21) Sürdürülebilir turizm politikasının temeli; kaynakları tüketmeden, bozmadan, kirletmeden kullanıp gelecek nesillerin de yararlanmasını garantiye almak olmalıdır.
(   ) 22) Türkiye’de nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem 1960’tır.
(   ) 23) Nüfus projeksiyonları bir ülkedeki ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve askeri yatırımları ihtiyaca göre planlamaya ışık tutar.
(   ) 24) DOKAP kapsamındaki illerin tamamının Karadeniz’e kıyısı vardır.
(   ) 25) Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1960’lı yılların başlarına kadar genel olarak nüfus artış hızını yükseltici teşvikler uygulanmıştır.
(   ) 26) Günümüzün gelişmiş ülkeleri Orta Doğu, Afrika, Asya ve Güney Amerika’da bulunan ülkelerin doğal kaynaklarını sömürerek bugünkü gelişmişlik seviyelerine ulaşmışlardır.
(   ) 27) Rusya’nın ihracatında petrolün yeri çok fazla olduğu için, ülke ekonomisi dünya petrol piyasasındaki dalgalanmalara karşı çok duyarlıdır.
(   ) 28) Afrika’nın petrol yönünden en fakir ülkesi Nijerya’dır.
(   ) 29) Orta Doğu’da yaşanan Filistin Sorunu Türkiye’yi dolaylı olarak ilgilendiren sorunlardandır.
(   ) 30) Almanya’daki akarsular ulaşıma elverişlidir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

31) Karadeniz Bölgesi’nde deniz turizminin yeterince gelişememesinde:

 1. İklim şartları
 2. Tabii bitki örtüsü
 3. Doğal plajlarının azlığı
 4. Göllerin azlığı

gibi faktörlerden hangi ikisi daha çok etkilidir? 

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

32) Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artışını yükselten politikalar uygulanmış ancak 1940 – 1945 yıl­ları arasında nüfus artış hızının düştüğü görülmüştür. Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sıtma ve tifüs gibi hastalıkların etkisinde kalması
B) Türkiye’nin savaşa girmesi
C) Yurt dışından göçmen kabulünün yasaklanması
D) Doğal afetlerin yaşanması
E) Seferberlik nedeniyle erkek nüfusun silah altına alınması

33) Ülkemizde uygulanan nüfus artış hızını düşürücü politikalara rağmen toplam nüfus içindeki en büyük pay genç nüfusa aittir. Genç nüfusun fazla olmasının yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Mal ve hizmetlere olan talebin artması
B) Ticaretin canlanması
C) Demografik yatırımların artması
D) İş gücünün sağlanması
E) Üretimin artması

34)Sinop Limanı’nın gelişmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının azlığı
B) Yer altı kaynaklarının yetersizliği
C) İklimin elverişsizliği
D) İç bölgelerle bağlantının zayıf olması
E) Dalgaların etkisinin fazla olması

35) Aşağıdaki olaylardan hangisi Türkiye’nin orta doğudaki jeopolitik önemine etki etmemiştir?

A) Süveyş Kanalı’nın açılması
B) Ümit Burnu’nun bulunması
C) Orta Doğu’da petrolün bulunması
D) Panama Kanalı’nın açılması
E) GAP projesinin yapılması

36) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir? 

A) Boğazların bulunması
B) Üç tarafın denizlerle çevrili olması
C) Dağların uzanış yönü
D) Farklı kültür bölgelerine komşu olması
E) Zengin petrol kaynakları bölgelerine komşu olması

37) 1960 yılında kurulan, kuruluş amacı üye ülke hükümetlerine mali istikrarı korumada destek olmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, istihdam artışını ve yüksek yaşam standartlarını sağlamada yardım etmek, böylece dünya ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak olan ve Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) IMF
B) Dünya Bankası
C) OPEC
D) OECD
E) NAFTA

38) Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar:

yazılı soruları ve cevapları (indirmeden – indirmesiz)
 1. sosyo-kültürel değerleri
 2. ekonomik değerleri
 3. coğrafi konumu
 4. askerî değerleri olarak belirlenmiştir.

Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değişen unsurları olarak kabul edilebilir?

A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

39) Türkiye’nin en önemli projesi olan GAP’tan dolayı ortaya çıkan su yetersizliği nedeniyle aşağıda­ki ülkelerden hangileriyle ülkemiz arasında zaman zaman sorun yaşanmaktadır?

A) İran-Irak
B) Suriye-Irak
C) Suriye-İran
D) Suriye-Ermenistan
E) Ermenistan-Irak

40) Türkiye aşağıda ismi ve kuruluş tarihi verilen uluslararası örgütlerden hangisinde kurucu üye değildir?

A) NATO (1949)
B) Avrupa Konseyi (COE) (1949)
C) Birleşmiş Milletler (BM, UN) (1945)
D) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) (1969)
E) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC) (1992)

 1. DÖNEM 12. SINIFLAR
  SEÇMELİ COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILI YOKLAMA CEVAP ANAHTARI

1) SANAYİ DEVRİMİ
2) NÜFUS SAYIMLARI
3) ALMANYA
4) NEMRUT DAĞI
5) 1923
6) NÜFUS PROJEKSİYONU
7) ÇOĞALTICI
8) GAP
9) NÜFUS
10) YOZGAT
11) ZAMAN
12) SÜVEYŞ
13) KITA SAHANLIĞI
14) JEOPOLİTİK
15) BALTIK-KUZEY
16) Y
17) D
18) D
19) Y
20) D
21) D
22) Y
23) D
24) Y
25) D
26) D
27) D
28) Y
29) D
30) D
31) C
32) E
33) C
34) D
35) D
36) C
37) D
38) A
39) B
40) A
www.HangiSoru.com