5. Sınıf Testleri 6. Sınıf Testleri 7. Sınıf Testleri 8. Sınıf Testleri 9. Sınıf Testleri YKS Testleri Online Testler
icon 12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
İndirme: 252
Bildirim: Yasal
Boyut: 20 KB
Ekleyen: HangiSoru
12.12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve cevapları indirmesiz / indirmeden de okuyup incelemek isteyen kullanıcılarımız için eklenmiştir.

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları indir.

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir.

Daha fazla benzer dokümanı 12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

12. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

(10p )   1. Aşağıdaki yargılara göre şairlere yüklenen işlevi söyleyiniz. (şairin görevi  ne olmalıdır.)

     Bilimlerin ilerlemesi , keşiflerin çoğalmasına rağmen insanın ,  evrenin ve hayatın  sırlarını çözümleyemeyişi  19. Asırda  ‘’Bilim adamımız olacağına şairimiz olsun  daha iyidir ‘’anlayışını ortaya çıkarmıştır.

     ‘’Şair odur ki , kulağına sesler gelir gaipten ‘’

(15p)2. (a)“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim,                       (b)”Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Minicik gövdeme yüklü kafdağı,                             Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen ”

Bir zerreciğim ki , arş’ a gebeyim,           ( Zatına çok iyi bak ; çünkü sen alemin ÖZÜ  olan insansın)

Dev sancılarımın budur kaynağı!”                                                                Şeyh Galip

Necip Fazıl KISAKÜREK                            (c)“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”                                                                                                                                                        Hüseyin ATLANSOY

YUKARIDAKİ üç metni aşağıdaki başlıklar yönünden  inceleyiniz. 

Temalarını bulunuz,

Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız.

 (10p)3. Cumhuriyet Döneminden önce Namık Kemal ,Mehmet Akif   gibi şairler toplumsal konuları işlemişlerdir. Bu şairlerle NAZIM Hikmet’in , Rıfat Ilgaz’ın Toplumcu gerçekçi Şiir anlayışları arasındaki temel farkları kısaca yazınız.

(10p) 4.Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.

(    )İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler.

(    )Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.

(    ) Cahit Zarifoğlu ve Hilmi YAVUZ  Toplumcu –Gerçekçi şairlerdendir.

(    )Turgut Uyar ve Sezai Karakoç üslup ve muhteva açısından II. Yeni şiirinde farklılık gösterirler.

(    ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde içerikten çok biçime önem verilmiştir.

(10p) 5. İkinci yeni akımının temsilcilerini yazınız. Sezai Karakoç’u kısaca tanıtınız.(BEŞ ŞAHIS)

(10p) 6. Aşağıdaki dizelerde geçen söz sanatlarını bularak sebepleriyle belirtiniz.(10p)

a) Lavanta çiçeği kokan kederleri …………..

b) Gün saltanatıyla gitti mi bir defa ……….

c) Durgun suda dinlenen yamaçlar ………

d) ben diyorum ki ona kül olayım

Kerem gibi yana yana……………..

 (10p) 7.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

………………………………….. Attila İlhan Çıkardığı dergidir

………………………………… ..Aşık Veysel’ keşfeden şairdir.

…………………………………….İmgeye yer vermezler , basit şiiri savunurlar

……………………………………. Bu Vatan Kimin şiiriyle tanınmıştır.

………………………………. ……2. yeni şiirinde çokça görülür.

(25p) 8. Aşağıda kısaca tanıtılan sanatçıları yazınız.

        1) Dar çevre şairi olarak bilinir , İlk şiir kitabı Kapalı Çarşıdır.Günlük dilden ustaca yararlanır Evler , Yaz Dönemi  diğer şiir kitaplarından bazılarıdır……………………….

2)Mavi hareketini başlatarak birinci ve İkinci Yeni şiir akımlarına tepki gösterdi. Şiirde toplumcu gerçekçi anlayışı coşkulu duyarlı bir anlatımla ve yeni bir ses ile dile getirdi………………………

3)Yakın bir zamanda öldü .Hiç bir şiir akımına katılmadan  insanı ve evreni anlatır. Çocuk ve Allah Havaya Çizilen Dünya Üç Şehitler Destanı en tanınmış esreleridir…………….

4) 1939’da Maraşta doğdu. İlkokul ve Lise öğrenimini burada tamamladı. Mavera dergisinin yönetimini üstlendi. İslâmî ton bir “leit-motiv” halinde bütün şiirlerine yayılmıştır. Şiirleri Açı (K. Maraş), Çıkış (Ankara), Yeni İstiklâl, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera ve Yedi İklim dergilerinde yayınlanmıştır………………………………………………………

    5)1936 yılında İstanbul’da doğdu.Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı.Lise yıllarında şiir yazmaya başladı ve bazılarını Dönüm dergisinde neşretti. Milliyet Yeni Ortam gazetelerinde eleştiri ve inceleme yazıları yazdı.Bu yazılarının bazılarında Ali Hikmet müstearını kullandı.

Şiir Kitapları:Bakış Kuşu (1969), Bedrettin Üzerine Şiirler (1975), Doğu Şiirleri (1977), Yaz Şiirleri (1981), Gizemli Şiirler (1984), Zaman Şiirleri Halen zaman gazetesinde yazmaya devam etmektedir………………………………………

 

CEVAP ANAHTARI

10p )   1. Aşağıdaki yargılara göre şairlere yüklenen işlevi söyleyiniz. (şairin görevi  ne olmalıdır.)

Bilimlerin ilerlemesi , keşiflerin çoğalmasına rağmen insanın ,  evrenin ve hayatın  sırlarını çözümleyemeyişi  19. Asırda  ‘’Bilim adamımız olacağına şairimiz olsun  daha iyidir ‘’anlayışını ortaya çıkarmıştır.

‘’Şair odur ki , kulağına sesler gelir gaipten ‘’

ŞAİRLER GÖRÜNENİN ARDINDAKİ GÖRÜNMEYENİ  SEZMESİNDE YETENEKLİ OLMALARI VE İNSANI   EVRENİ VE YAŞAMI ANLAMAYA ÇALIŞMALARI

(15p)2. (a)“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim,                       (b)”Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Minicik gövdeme yüklü kafdağı,                             Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen ”

Bir zerreciğim ki , arş’ a gebeyim,           ( Zatına çok iyi bak ; çünkü sen alemin ÖZÜ  olan insansın)

Dev sancılarımın budur kaynağı!”                                                                Şeyh Galip

Necip Fazıl KISAKÜREK                                         (c)“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”                                                                                                                                                           Hüseyin ATLANSOY

YUKARIDAKİ üç metni aşağıdaki başlıklar yönünden  inceleyiniz. 

  1. Temalarını bulunuz,

1, 2, 3. Metinlerin teması “insan alemin özüdür ya da alemin özü insanda gizlidir. Her bireysel varlık, bütün dünya ve tanrının bir aynası gibidir; veya her biri kendi tarzında bütün kâinatı ifade etmektedir” Şeklinde söylenebilir

  1. Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız.

DÖNEMLERİ   FARKLI OLSA DA     AİT OLDUKALARI SANAT ANLAYIŞALRININ ŞİİRE YANSIMASI  TASAFFUF VE FELSEFİ ANLAYIŞIN AYNI OLMASI

(10p) 3. Cumhuriyet Döneminden önce Namık Kemal ,Mehmet Akif   gibi şairler toplumsal konuları işlemişlerdir. Bu şairlerle NAZIM Hikmet’in , Rıfat Ilgaz’ın Toplumcu gerçekçi Şiir anlayışları arasındaki temel farkları kısaca yazınız.

  1. KEMAL VE MEHEMET AKİF DÖNEMİN SOSYAL OLAYALRINI VE AKSAKLIKLARINI ŞİİRE YANSITMIŞLAR

SOSOYAL DÖNEMİN ŞARTLARINDAN ŞİKAYET ETMİŞLERDİR .

NAZIM HİKMET VE RIFAT ILGAZ GİBİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞAİRLER SOSYAL MESELELERİ İDEOLOJİLERİNİN IŞIĞINDA İŞLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR VE İDEOLOJİLERİNİ DE YANSITMIŞLARDIR

(10p) 4.Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.

(  D  )İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler.

(    Y)Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.

(   Y ) Cahit Zarifoğlu ve Hilmi YAVUZ  Toplumcu –Gerçekçi şairlerdendir.

(   D )Turgut Uyar ve Sezai Karakoç üslup ve muhteva açısından II. Yeni şiirinde farklılık gösterirler.

(    Y) İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde içerikten çok biçime önem verilmiştir.

(10p) 5. İkinci yeni akımının temsilcilerini yazınız. Sezai Karakoç’u kısaca tanıtınız.(BEŞ ŞAHIS)

SEZAİ KARAKOÇ , ECE AYHAN, TURGUT UYAR  EDİP CANSEVER, CEMAL SÜREYYA ,

Sezai Karakoç, 1933 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelirAnkara Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini, 1955’te fakültenin mali şubesinden mezuniyetle tamamlar. Pek çok resmi görevde bulunur. Görevi icabı Anadolu’yu çok gezer ve birçok il, ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı bulur. Kurucusu bulunduğu ‘Diriliş Yayınları’ ve ‘Diriliş Dergisi’ ile İstanbul’da hizmete devam eder. 1990 yılında ‘Güller Açan Gül Ağacı’ Amblemiyle Diriliş Partisini (DİRİ-P) kurar. Yedi yıl Partinin Genel Başkanlığını yürütür. Ancak 1997’de iki genel seçime girmedi gerekçesiyle parti kapatılır. Şiir, sanat ve düşünce ile yüklü hayatına, çilesine, duygu ve duyarlıklarına değinmek çok da kolay değil. Bunun için büyük bir çalışma gerekir. Kısaca, ‘şiir üslubu bakımından, az çok İkinci Yeni’ye yakın sayılsa da, şiirinde işlediği temalar, inandığı değerler bakımından şiirimizde yeni ve değişik bir sestir’ demek mümkün.
Şiir Kitapları:
Körfez (1959), Şahdamar (1962), Hızır’la Kırk Saat (1967), Sesler(1968), Taha’nın Kitabı (1968), Kıyamet Asisi (1968), Mağara veIşık (düzyazı şiirler, 1969), Gül Muştusu (1969), Zamana AdanmışSözler (1970), Ayinler (1977), Leyla ile Mecnun (1981), Ateş Dansı(1987)…

10p) 6. Aşağıdaki dizelerde geçen söz sanatlarını bularak sebepleriyle belirtiniz.(10p)

  1. a) Lavanta çiçeği kokan kederleri TEŞBİH : BENZETME YAPILMIŞTIR
  2. b) Gün saltanatıyla gitti mi bir defa  İSTARE : GÜN HÜKÜMDARA BENZETİLMİŞ
  3. c) Durgun suda dinlenen yamaçlar TEŞHİS : YAMAÇLAR İNSAN ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ
  4. d) ben diyorum ki ona kül olayım TELMİH : KEREM İLE ASLI HİKAYESİ HATIRLATILMIŞ

   Kerem gibi yana yana……………..

 (10p) 7.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

…MAVİ   Attila İlhan Çıkardığı dergidir

………AHMET KUTSİ TECER  Aşık Veysel’ keşfeden şairdir.

…………GARİPÇİLER  .İmgeye yer vermezler , basit şiiri savunurlar

ORHAN ŞAİK GÖKYAY  ..Bu Vatan Kimin şiiriyle tanınmıştır.

…KAPALI SÖYLEYİŞ – İMGE 2. yeni şiirinde çokça görülür.

(25p) 8. Aşağıda kısaca tanıtılan sanatçıları yazınız.

 1) Dar çevre şairi olarak bilinir , İlk şiir kitabı Kapalı Çarşıdır.Günlük dilden ustaca yararlanır Evler , Yaz Dönemi  diğer şiir kitaplarından bazılarıdır……BEHÇET NECATİGİL

2)Mavi hareketini başlatarak birinci ve İkinci Yeni şiir akımlarına tepki gösterdi. Şiirde toplumcu gerçekçi anlayışı coşkulu duyarlı bir anlatımla ve yeni bir ses ile dile getirdi  ATTİLA İLHAN

3)Yakın bir zamanda öldü .Hiç bir şiir akımına katılmadan  insanı ve evreni anlatır. Çocuk ve Allah Havaya Çizilen Dünya Üç Şehitler Destanı en tanınmış esreleridir………FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

4) 1939’da Maraş’ta doğdu. İlkokul ve Lise öğrenimini burada tamamladı. Mavera dergisinin yönetimini üstlendi. İslâmî ton bir “leit-motiv” halinde bütün şiirlerine yayılmıştır. Şiirleri Açı (K. Maraş), Çıkış (Ankara), Yeni İstiklâl, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera ve Yedi İklim dergilerinde yayınlanmıştır…………ERDEM BAYAZIT

    5)1936 yılında İstanbul’da doğdu.Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı.Lise yıllarında şiir yazmaya başladı ve bazılarını Dönüm dergisinde neşretti. Milliyet Yeni Ortam gazetelerinde eleştiri ve inceleme yazıları yazdı.Bu yazılarının bazılarında Ali Hikmet müstearını kullandı.

Şiir Kitapları:Bakış Kuşu (1969), Bedrettin Üzerine Şiirler (1975), Doğu Şiirleri (1977), Yaz Şiirleri (1981), Gizemli Şiirler (1984), Zaman Şiirleri Halen zaman gazetesinde yazmaya devam etmektedir………HİLMİ YAVUZ.

www.HangiSoru.com

Yorum Yap