2. Dönem – Yıl Sonu Yapılacak İş ve İşlemler 2018

2. Dönem – Yıl Sonu Yapılacak İş ve İşlemler 2018

İlkokul ve ortaokullar için ortak hazırlanmış sene sonu yapılacak iş ve işlemler listesi aşağıdaki gibidir. 2017 2018 eğitim öğretim yılı sonunda öğretmenlerin yapacağı iş ve işlemler listesi. 2018 yıl sonu eokul işlemleri. Öğretmenlerin 2. dönem sonunda yapması gereken iş ve işlemler.

Aşağıda belirtilen dönem sonu iş ve işlemlerinin yapılmasını; e-okul işlemlerinin en geç 30/05/2018 Çarşamba mesai bitimine kadar sisteme girilmesini; idareye teslim edilecek evrakların en geç 31/05/2018 Pazartesi gününe kadar Müdür Yardımcısı ’a elden teslim edilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.


YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1 Ders, Proje, Öğrenci Ürün dosyası, Ders ve etkinliklere katılım Notları e-Okula girilecek.
30/05/2018
2 Davranış notları tüm sınıf rehber öğretmenlerince sisteme girilecek.
30/05/2018
3 Öğrencinin okuduğu tüm kitaplar sınıf rehber öğretmenlerince e-Okula girilecek.
30/05/2018
4 Sosyal etkinlikleri “tamamladı” olacak şekilde sınıf rehber öğretmenlerince e-Okula işlenecek.
30/05/2018
5 E-okulda karne öğretmen görüşü kısmı sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulacak.

30/05/2018

6 İlkokullarda sürekli devamsız öğrencilerin devamsızlık girişleri 08.06.2018 tarihine kadar eksiksiz işlenmesi
7 Sürekli devamsız öğrencilerin not girişleri bölümünde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

30/05/2018

8 Sınıf hikâye kitaplarının kütüphaneye düzenli bir şekilde bırakılması ve teslim tutanağının hazırlanması

31/05/2018

9 Takdir-Teşekkür sınırında olan öğrencilerin kontrollerinin yapılması

30/05/2018

10 Haziran Ayı itibariyle tüm sosyal kulüp, serbest etkinlik ve rehberlik çalışma raporlarının teslim edilmesi

31/05/2018

11 Belirli Gün ve Hafta Raporları eksik olanların idareye teslim edilmesi

31/05/2018

 

 

 

 

 

12

Ders defterlerindeki eksiklikler sınıf rehber öğretmenlerince kontrol edilip son güne bırakılmadan tamamlanacak. (Kazanım, devamsızlık bölümlerine her ders için ayrı imza atılacak). Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenler nöbetleri bulunan günleri kontrol ederek eksik imzalarını tamamlayacaklar.

31/05/2018

13 Ders Kesim Raporları tüm öğretmenler tarafından hazırlanıp bir nüshası idareye teslim edilecek.(Ders kesim raporu örneği idareden alınabilir)

31/05/2018

 

  14

 

Tüm Öğretmenlerimiz Yaz tatilini geçirecek oldukları adresleri ve telefon numaralarını

dilekçe ile idareye teslim edecek.(Dilekçe Örneği idareden alınabilir)

31/05/2018

15 Yazılı kâğıtları tomarları düzgün paketlenmiş,  üzerinde hangi ders olduğu, o tomarda kaç kağıt bulunduğu, sınıfları, hangi döneme ait olduğu, kaçıncı yazılı olduğu, belirtilmiş bir şekilde tutanakla idareye teslim edilecek.

31/05/2018

16 Sınıf dolaplarının üzerini boşaltınız, dolap içlerinin gerekli tertip düzenini sağlayınız, şahsınıza ait malzemelerinizi alınız. Sınıf, bölüm, derslik, oda, dolap, kapı vb.yerlerin anahtarlarını idareye teslim ediniz.

01.06.2018

17 Sınıf panolarını, sınıf duvarındaki etkinlikleri, kulüp panolarını, rehberlik panolarını, tanıtım köşelerini 01.06.2018 Cuma gününe kadar boşaltınız. Grafikleri kaldırınız.
01.06.2018
18 Dönemin son günleri olması nedeniyle, derslere zamanında girme ve nöbet hizmeti görevlerine itina gösterilmesi gerekmektedir.
19 Ders etkinlik katılım-proje ölçeklerinin hazırlanacaktır.
31/05/2018

Yukarıda belirtilen işlerin zamanında tamamlanması gerekmektedir.
Aksi durum ortaya çıktığında öğretmen sorumlu olacak, okul müdürlüğünce yapılacak işlemleri kabul ederim.  17.05.2018

Öğretmenlerin 2. Dönem Sonu Yapması Gereken İş ve İşlemleri word formatında bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYIN.

Abone Ol:

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap