2. Sınıf Dersleri Neler? Hangi Ders Kaç Saat Var?

2. Sınıf Dersleri Neler? Hangi Ders Kaç Saat Var?

2. sınıfta hangi dersler var? İlkokul ikincisi sınıfta hangi dersler var? MEB 2. sınıf ders listesi ve ders saatleri. İlkokul 2. sınıf dersleri ve saatleri. ilkokul ikinci sınıfta hangi dersler var hangi dersler yok?

2. sınıfta hangi dersleri göreceğiz? 2. sınıf öğrencileri hangi dersleri alacak? 2. sınıfta hangi dersler yok? 2. sınıfta toplamda kaç saat ders olacak?

İkinci sınıfta hangi ders var? 2. sınıfta Türkçe kaç saat? 2. sınıfta matematik dersi kaç saat? 2. sınıfta beden eğitimi kaç saat? 2. sınıf hayat bilgisi kaç saat? 2. sınıf, din kültürü, müzik kaç saat? İşte cevabı…

2. Sınıf Dersleri Neler?

 • Türkçe 10 saat
 • Matematik 5 saat
 • Hayat Bilgisi 4 saat
 • Yabancı Dil 2 saat
 • Görsel Sanatlar 1 saat
 • Müzik 1 saat
 • Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat
 • Serbest Etkinlikler: 2 saat

Listeye göz attığımızda 2. sınıfta Türkçe 10 saat, matematik 5 saat, hayat bilgisi 4 saat, yabancı dil 2 saat, görsel sanatlar 1 saat, müzik 1 saat, oyun ve fiziki etkinlikler 5 saat ve seçmeli ders serbest etkinlikler dersi 2 saat olmak üzere toplamda 30 saat ders vardır.

2. sınıfta hangi dersler var
2. sınıfta hangi dersler var

Aşağıdaki resim üzerinden ilkokul 2. sınıf ile ilgili zorunlu dersleri ve seçmeli dersi görebilirsiniz. Yukarıdaki listede belirtildiği şekildedir. Yine aşağıda verilen bağlantı üzerinden ilkokul 2. sınıf haftalık ders çizelgesini, ders saatlerini indirebilirsiniz.

haftalik ders cizelgesi ilkokul ortaokul
Haftalık Ders Çizelgesi

NOT: Yukarıda verdiğimiz dersler zorunlu dersler olmakla birlikte İkinci sınıf öğrencilerinin göreceği zorunlu derslerdir. Derslerin toplam ders sayısı serbest etkinliklerle beraber 30 saattir.

2. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesini İndirin

ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Serbest etkinliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.
 • Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir.
 • Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.
 • Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren  programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.
 • Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrencilerin tercih haklarının karşılanması sağlanır.
 • Sanat  ve  Spor  grubunda  yer  alan  Görsel  Sanatlar,  Müzik,  Spor  ve  Fizikî  Etkinlikler  dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.
 • Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.
 • İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)

Abone Ol: blank

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap

5 Yorum - "2. Sınıf Dersleri Neler? Hangi Ders Kaç Saat Var?"
 1. blank

  Ogretmenler genellikle resim beden oyun derslerini yok sayiyorlar cocuklarin haklarini gaspediyorllar rica ediyorum bukonunun ustune gidelim

  Cevapla