2014 ile Öğretmenlere Eğitim ve Sınav Gelecek

2014 ile Öğretmenlere Eğitim ve Sınav Gelecek

2014 ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey’in yaptığı açıklamaya göre öğretmenler ilk olarak eğitimden geçirilecek daha sonra sınava tabi tutulacak.. Yani anlayacağınız KPSS’yi kazanmış olmak yetmiyor. Yine sınav yine sınav.. Eğitime güvensizliğin bir sonucu olsa gerek bu sınavlar. Üniversiteyi kazanacaksın, okulun sana verdiği not yetmiyor üniversiteye gitmek için çünkü eğitim sistemine güvenilmiyor ki verilen notlara güvenilsin. Sınavı kazandın, üniversite bitti bu sefer KPSS’ye giriyorsun; çünkü bu sefer de üniversite de verilen eğitime güvenilmediğinden oradaki ortalamanın da bir önemi yok. Eğitime güvenilmeyince çareler sınavda aranıyor haliyle. Hep söylüyoruz, önce eğitim. Eğitim şart!

Gelelim bu haberin diğer ayrıntılarına:

2014’te öğretmenlere verilecek eğitim ve öğretmenlere yapılacak sınav hakkında sorulan sorulara cevap verdi.

Öğretmen kalitesini artırmak. İstanbul’da düzenlenen “2023 Perspektifinde Kurumdan Uygulamaya Okul Öncesi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu”nda konuşan Balıbey, “Her öğretmen 5 yılda 250 saat hizmetiçi eğitim alacak. Sonra verdiğimiz eğitimi test etmek için sınav yapacağız” dedi.

Balıbey’in açıklamasına göre, hem verilecek hizmet içi eğitim hem de sınav online yapılacak. Sınavdaki soruların yüzde 50’si öğretmenin kendi alanından, yüzde 50’si ise genel kültür ve yetenekten gelecek. Uygulama, yeni başlayan tüm öğretmenleri kapsayacak. Zorunlu eğitimi 4’er yıldan 3 dönem halinde 12 yıla çıkaran yasanın kabul edilmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uygulama için düğmeye bastı.

2012- 2013 eğitim yılında uygulanması planlanan yeni sistemden eğitim fakülteleri de payını aldı. Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemil Öztürk,Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in eğitim fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması yönünde talimat verdiğini anlattı.

Kontenjanların azaltılmasının yanı sıra fakültelerindeki ikinci öğretim programlarının da aşamalı olarak kaldırılacağını ifade eden Öztürk, “Aynı şekilde açık öğretim fakültesindeki öğretmenlik programları kapatılacak. Böylece hem atama bekleyen öğretmen sayısı azalacak hem fakültelerdeki kalite yükselecek” dedi.

5 YILDA BİR SINAV

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi ve Eylem Planı’na göre öğretmen kalitesini güvence altına alan diğer önlemleri de şöyle sıralandı: “Eğitim fakültelerine öğrenci seçiminde çoktan seçmeli testlerin yanında adayları farklı açılardan değerlendirecek teknik ve araçlardan faydalanılacak. Öğretmenler, ulusal ve uluslararası öğretmen yeterliklerine göre yetiştirilecek.

MEB öğretmen alımında KPSS’den başka araçlar da kullanılacak. Öğretmenler beş yılda bir yeterlik testine tabi tutulacak.” ‘Ciddi kalite sorunu var’ Prof. Dr. Öztürk, Türkiye’de öğretmen yetiştirmede ciddi kalite sorununun yaşandığını öne sürdü. Eğitim fakültelerinin kitle eğitimi yapan kurumlar olarak algılandığını anlatan Öztürk, “Fakülte programlarının birçoğunda bir hoca ve bir tahta yetiyor. Türkiye’de öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının en fazla olduğu fakültelerin başında eğitim fakülteleri geliyor. Örgün öğretimde 1 hocaya 30’dan fazla öğrenci düşüyor.

Bu fen edebiyat fakültesinde 15-16, mühendislik fakültelerinde daha az” diye konuştu. Yetiştirdikleri öğrencilerin okullara gittiklerinde geleneksel eğitimle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Öztürk “Eski gelenekçi öğretmenlerin rollerini benimsiyorlar. Bir süre sonra yeni öğretmenlerimiz eski öğretmenler gibi düşünmeye başlıyor. Onlarla aynılaşıyor” dedi

 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 17.01.2012 tarihli 2166 sayılı ve “Hizmetiçi Etkinlik Programları” konulu yazılarında; açılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinde kullanımlarına sunulması içinhazırlanan111 adet etkinlik programı için onay alındığı belirtildi.

İŞTE ONAY ALINAN 111 ADET HIZMETİÇİ ETKİNLİK PROGRAMLARI

1-Akran Arabuluculuğu

2-Alternatif Öğretim Yöntemleri

3-Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

4-Bilgisayar – Bilgisayar Destekli Çizim-AutoCAD ileri Seviye Kursu

5-Bilgisayar – Bilgisayar Destekli Çizim-AutoCAD Temel Seviye Kursu

6-Bilgisayar – içerik Yönetim Sistemleri-Joomla ve VVordPress Kursu

7-Bilgisayar – içerik Yönetim Sistemleri-Moodle Kursu

8-Bilgisayar – MS Access Kursu

9-Bilgisayar – MS Excel İleri Seviye Kursu

10-Bilgisayar- MS Excel Kursu

11-Bilgisayar – MS Office İleri Seviye

12-Bilgisayar – MS Office Temel Seviye

13-Bilgisayar – MS Power Point Kursu

14-Bilgisayar – MS Publisher Kursu

15-Bilgisayar – MS Windows 7 ileri Seviye Kursu

16-Bilgisayar – MS Word Kursu

17-Bilgisayar – Pardus işletim Sistemi ileri Seviye Kursu

18-Bilgisayar – Pardus işletim Sistemi Temel Seviye Kursu

19-Bilgisayar – SPSS Kullanım Kursu (Temel Seviye)

20-Bilgisayar – Tasarım ve Animasyon-ActionScrıpt 3-0 Temel Seviye Kursu

21-Bilgisayar – Tasarım ve Animasyon-Adobe After Effects Temel Seviye Kursu

22-Bilgisayar – Tasarım ve Animasyon-Firevvorks Kursu

23-Bilgisayar – Tasarım ve Animasyon-Flash Temel Seviye Kursu

24-Bilgisayar – Tasarım ve Animasyon-Flex BuilderTemel Seviye Kursu

25-Bilgisayar – Tasarım ve Animasyon-Photoshop Temel Seviye Kursu

26-Bilgisayar – Temel Bilgisayar Kullanım Kursu

27-Bilgisayar – Web Güvenliği-PfSense Kursu

28-Bilgisayar- Web Tabanlı Kod Geliştirme Araçları (Phpmaker-Aspmaker) Kursu

29-Bilgisayar – Web Tasarımı – Dreamvveaver Kursu

30-Bilgisayar – Web Tasarımı ve Programcılığı – ASP Kursu

31-Bilgisayar – Web Tasarımı ve Programcılığı – PHP ve MYSQL Kursu

32-Bilgisayar – Windows işletim Sistemi Kursu

33-Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

33-Bilimsel Araştırma Yöntem ve memurlar.net

34-Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları

35-Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları

36-Çatışma ve stres Yönetimi

37-Çocuk İstismarı ve İhmali

38-Çocuk ve grenlerde Madde Bağımlılığını Önleme

39-Çocuklarda Özgüven Gelişimi

40-Değerler Eğitimi

41-Ders Kitabı- Yazılı Materyal Hazırlama ve İnceleme

42-Diksiyon ve Güzel Konuşma

43-Duygusal Zekâ Yönetimi

44-Eğitim Bilimine Giriş

45-Eğitim Koçluğu

46-Eğitim Kurumlarında Öğretim Liderliği

47-Eğitim Kurumlarında Suç ve Şiddeti Önleme

48-Eğitim Materyali Geliştirme

49-Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

50-Eğitimde Yaratıcı Drama

51-Ergenlerle İletişim

52-Ergenlikte Davranış Bozukluklarını Tanıma ve Önleme

53-Fen ve Teknoloji Dersi Araç – Gereç Kullanımı

54-Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

55-Gelişim Psikolojisi

56-Girişimcilik

57-Halkla İlişkiler

58-İletişim Becerileri

59-İlk Aşama İzci Liderliği

60-İnsan Haklan ve Demokratik Vatandaşlık Kursu

61-İnsan Kaynaklan Yönetimi

62-Kalite Yaklaşımı

63-Kişisel Gelişim

64-Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım

65-Kurum Kültürü

66-Kümebaşı Yetiştirme

67-Kütüphanecilik

68-Medya Okur Yazarlığı

69-Mesleki Eğitimde Modül Yazım Teknikleri

70-Moda Tasarımı

71-Ocakbaşı Yetiştirme

72-Okul Öncesinde Aile Eğitimi

73-Okul Öncesinde Dikkat Toplama

74-Okul Öncesinde Orff ve Hareket Eğitimi

75-Okul Öncesinde Ölçme ve Değerlendirme

76-Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi

77-Okul Öncesinde Sorun Çözme Becerileri

78-Okul Öncesinde Şiddeti Önleme

79-Oymakbaşı Yetiştirme

80-Öfke Yönetimi

81-Öğrenci Tanıma Teknikleri

82-Öğrenme Stillerine Göre Çoklu Zeka Kuramı

83-Öğretim Sürecini Geliştirme

84-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

85-Öğretme Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları

86-Öğretmenlik Mesleğine Giriş ve Öğretmenlik Uygulaması

87-Ölçme ve Değerlendirme

88-Özel Öğretim Yöntemleri

89-Pedagojik Formasyon

90-Pratik İngilizce

91-Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri

92-Program Geliştirme ve Öğretim

93-Program Hazırlama ve Geliştirme

94-Proje Hazırlama Teknikleri

95-Psikolojik Danışma ve Rehberlik

96-Rapor Hazırlama Teknikleri

97-Rehberlik Anlayışı Kazandırma Semineri

98-Risk Analizi

99-Sergi ve Vitrin Düzenleme Teknikleri

100-Sınıf Yönetimi

101-Sınıfta Davranış Değiştirme

102-Sosyal Beceri Eğitimi

103-Sosyal Hizmetler

104-Stratejik Planlama

105-Sunum Teknikleri

106-Süreç Yönetimi

107-Test Geliştirme Teknikleri

108-Test Hazırlama Teknikleri

109-Toplantı ve Zaman Yönetimi

110-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

111-Türkçeyi Doğru Kullanma

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.