2020 İOKBS Ne Zaman? – PYBS Başvuru Tarihleri ve Başvuru Evrakları

2020 İOKBS Ne Zaman? – PYBS Başvuru Tarihleri ve Başvuru Evrakları

2020 İOKBS – PYBS ne zaman yapılacak? Bursluluk Sınavı Başvuru için istenen belgeler nelerdir? İOKBS Başvuruları nasıl yapılır?

2020 Bursluluk Sınavı Tarihi ve Başvuruları

iokbs bursluluk sinavi basvuru tarihi 2020 İOKBS Ne Zaman? - PYBS Başvuru Tarihleri ve Başvuru Evrakları

NOT: Sınav ertelenmiş olup yeni sınav tarihi 6 Haziran 2020’dir.

İOKBS – PYBS Bursluluk Sınavı Başvuru Sayfası İçin Tıklayın…

İOKBS – PYBS Bursluluk Sınavı Kılavuzu 2020 İndir 

İOKBS Bursluluk Sınavı Taban Puanları 2020 Buradan Okuyabilirsiniz…

Bursluluk Sınavında Hangi Sınıf Seviyelerine Hangi derslerden kaç soru çıkıyor?

iokbs sinav ders soru sayilari 2020 İOKBS Ne Zaman? - PYBS Başvuru Tarihleri ve Başvuru Evrakları iokbs sinav ders soru sayilari 2 2020 İOKBS Ne Zaman? - PYBS Başvuru Tarihleri ve Başvuru Evrakları

Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için;
– 5, 6 ve 7’nci sınıflara Sosyal Bilgiler dersinden,
– 8, hazırlık sınıfı, 9, 10,11’inci sınıflara Sosyal Bilimler derslerinden
(aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısı
oranında)
sorular yer alacaktır.

Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

Sınav, 25 Nisan 2020 tarihinde yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

NOT: Sınav ertelenmiş olup yeni sınav tarihi 6 Haziran 2020’dir.

Bursluluk Sınavı Kaç Dakika? Kaç Soru Var?

iokbs pybs sinav suresi soru sayisi 1 2020 İOKBS Ne Zaman? - PYBS Başvuru Tarihleri ve Başvuru Evrakları

b. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler
saat 09.30’da fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır
bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile
geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya
geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için
fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve
8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci
sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme
yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın,
içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim
Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi
imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına
düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)
TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri
esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu
rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın
kabul edilmeyecektir.
Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve
Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu
Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
– EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan
velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi
dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2019 yılına ait 12
aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,
– Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,
– Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları
ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı
esastır.
– “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla
EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.
1.1. Kontenjan Dağılımı:
1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya
imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere
ayrılır.

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME

İOKBS – PYBS Başvuru Belgesi Beyanname EK-1’i indirmek için tıklayın.

Abone Ol: blank

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap