5. Sınıf Halk Kültürü 1. dönem ve 2. dönem yazılı soruları ve cevapları indirme kategorisi 5. sınıf seçmeli halk kültürü dersi 1. dönem ve 2. döneme ait birinci, ikinci yazılı soruları test, klasik, çoktan seçmeli karma soru tipleriyle müfredata uygun olarak hazırlanmış sınavlardır.