5. Sınıf Türkçe Konuları Neler?

5. Sınıf Türkçe Konuları Neler?

turkce-konulari5. Sınıf Türkçe dersinde genellikle öğrenci seviyesine göre zor gelebilecek konular yoktur. Şu anki müfredata göre 5. sınıf Türkçe dersi konuları daha çok anlamaya yönelik konulardan oluşmaktadır. 5. Sınıf Türkçe konuları neler? 5. sınıf Türkçe dilbilgisi konuları neler? 5. sınıf Türkçe hangi konular var? 5. Sınıf dil bilgisi konuları neler? 5. sınıf Türkçe konuları.

5. Sınıf Türkçe konuları 5. sınıf Türkçe dilbilgisi konuları neler? 5. Sınıfta hangi dil bilgisi konuları işlenmeli? Türkçe 5. sınıf hangi konular var?

İşte 5. sınıf MEB Türkçe müfredatına göre konuların listesi:


5. Sınıf Türkçe Konuları

» Anlam Bilgisi

» Sözcükte Anlam

 • Gerçek (Temel) Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
 • Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
 • Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)

» Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Eş Anlamlı Cümleler
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
 •  Cümle Yorumlama
  • Cümlenin Konusu
  • Cümlenin Ana Fikri
  • Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
  • Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
  • Tanım Cümleleri
  • Öneri (Teklif) Cümleleri
  • Varsayım Cümleleri
  • Eleştiri Cümleleri
  • Öz Eleştiri Cümleleri
  • Uyarı Cümleleri
  • Tasarı Cümleleri
  • Tahmin Cümleleri
  • Olasılık (İhtimal) Cümleleri
  • Abartma Cümleleri
  • İkilem Cümleleri
 • Cümleye Hakim Olan Duygular
  • Yakınma Cümleleri
  • Hayıflanma Cümleleri
  • Pişmanlık Cümleleri
  • Sitem Cümleleri
  • Ön Yargı Cümleleri
  • Şaşırma Cümleleri
  • Özlem Cümleleri
  • Sevinç Cümleleri
  • Üzüntü Cümleleri
  • Endişe Cümleleri
  • Küçümseme Cümleleri
  • Azımsama Cümleleri
  • Beklenti Cümleleri
  • Yadsıma (İnkar) Cümleleri

» Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
  • Betimleme
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Karşılaştırma
  • Benzetme
 • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Ana Düşüncesi
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafın Konusu
  • Paragrafın Başlığı
  • Paragrafın Anahtar Kelimesi
  • Paragrafta Soru
  • Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
  • Paragrafta Duygular
  • Paragrafta Duyular
  • Paragrafta Karakter
 •  Paragrafın Yapı Yönü
  • Paragrafın Bölümleri
   • Giriş Bölümü
   • Gelişme Bölümü
   • Sonuç Bölümü
  • Paragraf Oluşturma
  • Paragraf Tamamlama
  • Paragrafı İkiye Bölme
  • Paragrafın Akışını Bozan Cümle
 • Görsel Okuma
  • Görsel Yorumlama
  • Harita ve Kroki Okuma
  • Tablo ve Grafik Okuma
  • Karikatür Okuma

» Yazım Bilgisi

 • Ses Bilgisi
  • Harfler
  • Hece Düşmesi
 • Yazım (İmla) Kuralları
  • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  • Sayıların Yazımı
  • Birleşik Kelimelerin Yazımı
  • Kısaltmaların Yazımı
  • “de/da” Bağlacının Yazımı
  • “ki” Bağlacının Yazımı
  • “mi” Soru Ekinin Yazımı
  • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Noktalama İşaretleri
  • Nokta (.)
  • Virgül (,)
  • İki Nokta (:)
  • Noktalı Virgül(;)
  • Üç Nokta (…)
  • Soru İşareti (?)
  • Ünlem İşareti (!)
  • Tırnak İşareti (” “)
  • Kesme İşareti (‘)
  • Yay Ayraç (( ))
  • Kısa Çizgi (-)
  • Uzun Çizgi (–)
  • Denden İşareti (“)

» Dil Bilgisi

 • İsim (Ad)
 • İş, Hareket, Durum Bildiren Kelimeler (Yüklem / Eylem)
 • Varlığın Yerine Kullanılan Kelimeler (Zamir)
 • Varlığı Niteleyen Kelimeler (Sıfat)
 • Eylemi Niteleyen Kelimeler (Zarf)
 • Gibi, Kadar, Göre, İçin, Sanki, İle (Edat)
 • Cümleleri veya Eş Görevli Kelimeleri Birbirine Bağlayan Kelimeler (Bağlaç)
 • Ek
  • Yapım Ekleri
  • Çekim Ekleri
   • Durum Ekleri

» Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları
  • Abartma (Mübalağa)
  • Benzetme (Teşbih)
  • Kişileştirme (Teşhis)
  • Konuşturma (İntak)
 • Düz Yazı
  • Masal
  • Fabl
  • Hikaye (Öykü)
  • Anı (Hatıra)
  • Günlük (Günce)
  • Mektup
 • Şiir

5. Sınıf Türkçe Testlerini Çözmek İçin Tıklayın.

Abone Ol: blank

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap

11 Yorum - "5. Sınıf Türkçe Konuları Neler?"