6. Sınıf Tamlamalar Konu Anlatımı

6. Sınıf Tamlamalar Konu Anlatımı

 #  Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime gruplarına tamlama denir.

TAMLAMALAR

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 6sinif-isim-tamlamalari-konu-anlatimi.png

1.İSİM TAMLAMASI

 #  Bir adın, başka bir adla oluşturduğu tamlamadır.
 #  İsim tamlamasında birinci kelime tamlayan, ikinci kelime tamlanandır.
 #  Tamlayan “-in” ilgi ekini tamlanan da “-i, si” 3.tekil kişi iyelik ekini aldığı tamlamalardır.

İsim + isim = isim tamlaması
Tamlayan + tamlanan = tamlama

a) Belirtili İsim Tamlaması

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı belirtili-isim-tamlamasi.png

(isim + ın ) + ( isim + ı ) = belirtili isim tamlaması

Örnekler:

 >>  kapının kolu
 >>  defterin sayfası
 >>  ablamın okulu
 >>  okulun bahçesi


 #  Belirtili isim tamlamalarında, tamlayan ya da tamlanan zamir olabilir.

Örnek: öğrencilerin bazısı, onun kalemi

 #  Bazı isim tamlamalarında tamlayan düşmüş olabilir.

Örnek: (onun) annesi, (senin) defterin

 #  Bazen tamlayan eki ‘’-in’’ yerine,’’-den’’ eki kullanılabilir. Örnek: çocuklardan biri

b) Belirtisiz İsim Tamlaması

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı belirtisiz-isim-tamlamasi-1.png

Örnekler:

 >>  Yaz günü
 >>  Bayram sevinci
 >>  Maç sonucu

Zincirleme İsim Tamlaması

zincirleme isim tamlamasi 1 6. Sınıf Tamlamalar Konu Anlatımı
zincirleme isim tamlaması

Örnekler:

 >>  Evin sokak kapısı
 >>  Bahçe kapısının boyası
 >>  Türkçe dersi sınavı
 >>  Proje görevinin teslim zamanı

2.SIFAT TAMLAMASI

*İsmin önüne gelen bir sıfatın, önüne geldiği ismi nitelemesi ya da belirtmesi sonucu oluşan tamlamalardır.

sifat tamlamalari 6. Sınıf Tamlamalar Konu Anlatımı
Sıfat Tamlaması

 #  Belirtili isim tamlamasını bulmak için tamlanana ‘’Neyin?’’ ‘’Kimin?’’ sorularını sorarız.

 #  Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için tamlanana “Ne ?” sorusunu sorarız.

  “Nasıl,ne kadar,kaç,hangi?” gibi sorular sıfat tamlamasını buldurur.

 #  Belirtili ad tamlamalarında kimi zaman tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.
Örnek: Karnesinde zayıf varmış kardeşimin. (kardeşimin karnesi)

 #  Bir tamlayan,birden çok tamlanan için;bir tamlanan da birden çok tamlayan için ortak kullanılabilir.
Örnek : Evin kapısı ve penceresi açık. (Tamlayan ortak)

 #  Tamlamalar arasına virgül girmez.

Abone Ol: blank

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap