7. Sınıf Halk Kültürü 1. dönem ve 2. dönem yazılı soruları test, klasik, çoktan seçmeli karma sorular ile güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. 7. sınıf seçmeli halk kültürü yazılı soruları indirme kategorisi, her döneme ait yazılı sınavları güncel olarak buraya eklenmektedir.