7. Sınıf Hücre ve Bölünmeler Testi PDF İndir

7. Sınıf Hücre ve Bölünmeler Testi PDF İndir

7. sınıf fen bilimleri üniteleri arasında yer alan hücre ve bölünmeler konu ve kazanımlarını cevapları ile pdf formatında indirin. 7. sınıf hücre ve bölünmeler testi pdf olarak cevap anahtarı ile güncel MEB müfredatı ve 7. sınıf hücre ve bölünmeler kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu ünitede öğrencilerin; hayvan ve bitki hücrelerini ayırt edebilmesi, hücre-doku-organ-sistem ve organizma ilişkisini kavraması amaçlanmaktadır. Ayrıca mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlayabilmeleri, üreme hücrelerinin oluşumunu, mitoz ve mayoz arasındaki farklılıkları kavramasına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu kazanımları kapsamak amacıyla eklenen testler yeni nesil sorular ve sınavlara uygun testlerden derlenip hazırlanmaktadır.

7. Sınıf Hücre ve Bölünmeler Testi PDF İndir

 7. Sınıf Fen Bilimleri Mitoz MEB Kazanım Testi PDF

 7. Sınıf Fen Bilimleri Mayoz MEB Kazanım Testi PDF

 7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre MEB Kazanım Testi PDF

 7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre ve Bölünmeleri Testi ve Cevapları

 7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre – Bölünmeler – Kuvvet ve Enerji Testi (Cevaplı)

Faydalı Bağlantılar:

7. Sınıf Hücre ve Bölünmeler Konu Kazanımları

F.7.2.1. Hücre
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-dokuorgan-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir.
b. Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilir.
c. DNA, gen ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiden bahsedilir.
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
Bilimsel bilgilerin kesin olmayıp değişebileceği ve gelişebileceği vurgulanır.
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarının tanımlarına ve aralarındaki ilişkilere değinilir

TAKİP ET : 

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap