8. Sınıf SBS konu dağılımı

8. Sınıf SBS konu dağılımı
8. Sınıf SBS konu dağılımları derslere göre verilmiştir.

 

 

TÜRKÇE

KONULAR

2009

Sözcükte Anlam

6

Cümlede Anlam

6

Parçada Anlam

6

Dil Bilgisi

5

Ses, İmlâ, Noktalama

Anlatım Bozuklukları

Edebiyat Bilgileri

TOPLAM

23

 

 

 

MATEMATİK

KONULAR

2009

Kümeler

Doğal Sayılar ve Tam Sayılar

1

Bölme

Bölünebilme

EBOB – EKOK

Rasyonel Sayılar

1

Ondalık Kesirler

Üslü Sayılar

1

Kareköklü Sayılar

1

Denklem Çözme

Eşitsizlikler

1

Oran – Orantı

1

Ölçüler

1

Sayı Problemleri

1

Kesir Problemleri

1

Yaş Problemleri

İşçi – Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde Problemleri

1

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Sayısal Yetenek Problemleri

İstatistik ve Grafikler

1

Harfli İfadeler

1

Açı Kavramı ve Doğruda Açılar

1

Üçgen Kavramı ve Üçgende Açılar

Üçgenlerde Uzunluk ve Alan

1

Çokgenler

1

Üçgenlerde Benzerlik

Trigonometri

Çember ve Daire

2

Plân, Ölçek ve Türk Bayrağı

Koordinat Sistemi

1

Permütasyon

Olasılık

1

Yüzey Ölçüleri ve Hacimler

1

Modüler Aritmetik

İşlem

TOPLAM

20

 

 

 

 

FEN VE TEKNOLOJİ

KONULAR

2009

Kuvvetler

1

Madde ve Özellikleri

Arşimed

1

Basınç

1

Isı ve Sıcaklık

Hareket

1

İş – Enerji – Güç

1

Basit Makineler

1

Optik

1

Elektrik

1

Ses – Bilim

Yerküre ve Uzay

Madde ve Özellikleri

1

Atom yapısı ve Periyodik Cetvel

1

Kimyasal Bağlar ve Kimyasal Denklemler

1

Çözeltiler, Asitler, Bazlar

1

Canlılık ve Hücre

Canlılar İçin Madde ve Enerji

1

Canlıların Çeşitliliği

3

Canlıların Doğayla Etkileşimleri

1

Bütün Canlılarla Ortak Yuvamız “Dünya”

Canlılarda Dokular

İnsan Vücudunda Yolculuk

2

Canlılarda Üreme ve Gelişme

Genetik (Kalıtım Bilimi)

1

TOPLAM

20

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER

KONULAR

2009

Tarih Bilimi ve İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları

1

Türklerin İlk Yurdu ve İlk Türk Devletleri

1

İslamiyetin Doğuşu ve Yayılması

1

İlk Müslüman Türk Devletleri

1

Türkiye Tarihi ve Moğollar

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

İstanbul’un Fethi ve Sonrası

1

Avrupa’da Yenilikler

1

17. yy. Osmanlı Devleti

18. yy. Osmanlı Devleti

19. yy. Osmanlı Devleti

20. yy. Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

1

Mondros – İşgaller – Cemiyetler

Genelgeler – Kongreler – Son Osmanlı Mebusan Meclisi

TBMM ve Tepkiler

Savaşlar ve Antlaşmalar

İnkılaplar

1

Dış politika – İlkeler ve Atatürk’ün kişiliği

1

Coğrafya ve Dünyamız – Harita

1

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve İklim

2

Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Özellikleri

4

Türkiye’nin Bölgeleri

1

Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası

Vatandaşlık Bilgileri

3

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

3

TOPLAM

20+3=23

 

 

 

İNGİLİZCE

KONULAR

2009

Emir Kipi

1

The Present Simple Tense

1

Obligations (Zorunluluklar)

1

Family (Aile)

1

Speaking (Konuşma)

1

The Present Continuous Tense

1

Likes and dislikes

1

Weather Conditions (Hava Şartları)

1

Ability (Beceri)

1

Numbers

3

Prepositions

3

Jobs

1

TOPLAM

17

Abone Ol: blank

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap