Cumartesi, 20 Ekim 2018
5. Sınıf Testleri 6. Sınıf Testleri 7. Sınıf Testleri 8. Sınıf Testleri 9. Sınıf Testleri YKS Testleri Online Testler
icon 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
İndirme: 621
Bildirim: Yasal
Boyut: 112 KB
Ekleyen: HangiSoru
8.8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları indir. 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir. Daha fazla benzer dokümanı 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz. İçerisinde birçok yazılı sınavı bulunmakta ve her birinin cevap anahtarı da eklenmiştir.

8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları içerisinde örnek olarak bir yazılıyı buradan incelemek isteyenler için de ekledik.

Dokümanı indirdiğinizde birçok yazılı sınavı ve cevaplarını da tek seferde indirmiş olacaksınız.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

 1. Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçeğe uygun bulma ve onaylama” anlamında kullanılmıştır?

A) İşin doğrusunu öğrenince ne yapacağını şaşırmış.
B) “Her gönülde bir aslan yatar.” derler, doğrudur.
C) Sabaha doğru bir yağmur başladı ansızın.
D) Bilirsin, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

 

Tam ve doğru söyleyememek

Bir şeyi iyice ve eksiksiz olarak öğrenmek

Kendini tutup söyleyeceği sözü söylememek

Ağızda bulunan bir şeyi boğazdan geçirmek

2. “Yutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamlarından biriyle kullanılmamıştır?

A) Kitabı, üç saatte okuyup yuttuğunu öğrendim.
B) Ona çok kızdım; ama susup söyleyeceklerimi yuttum.
C) Çocuk bazı heceleri yutarak konuşuyormuş.
D) Bu yalanlarını kimse yutmaz.

 

Şairin kimi şiirlerinde büyük şair Fuzûli’den esintiler görülür.

 1. Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Eserlerinde gerçek bir sanatçı kimliği görmek mümkün.
B) Onun resimlerinde büyük ressamların izleri vardır.
C) Şiirlerinde doğayla ilgili sözcükler sıklıkla yer alır.
D) Sanatçı, olayları anlatış yönüyle gerçekçidir.

 

 1. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak meselelerden dolayı arkadaşlarının kalbini kırmıştı.

Yukarıdaki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Kardeşine böyle kötü davranmamalısın, dedi.
B) Müdür, toplantıda çok ağır konuştu.
C) Basit sorularla zamanı boşa harcamayalım.
D) Küçük ve önemsiz şeyleri sorun etmemeliyiz.

 

 1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “tabiat olaylarıyla ilgili bir gerçeği” ifade etmemektedir?

A) Rüzgâr eken fırtına biçer.
B) Lodosun gözü yaşlı olur.
C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
D) Kavak, yaprağını tepeden dökerse kış çok olur.

 

 1. Roman ve hikâyenin ayrımında kahraman sayısı, ölçü olarak kabul edilmiştir; romanın kadrosu geniş, hikâyenin dardır, denmiştir. Oysa………………………

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilebilir?

A) roman daha geniş bir kitleye sahiptir.
B) hayatın tüm yönleri romana yansır.
C) tek kişilik romanlar bile vardır.
D) romandaki kahramanlar daha etkileyicidir.

“Yeniden büyük bir arzuyla yazmaya başladım. Çünkü

hâlâ yan yana gelmemiş sözcükler var. Bunu başarabilirsem Türkçeye bir katkım olduğunu görecek ve mesut olacağım.” Böyle söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkçeye katkıda bulunmak istediği
B) Yeni söyleyişler üzerinde durduğu
C) Yazı hayatına büyük bir arzuyla devam ettiği
D) Eserlerinde dilin sorunlarına değindiği

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusu değildir?

A) Bugünkü arkadaşlıklar çocukluk döneminin saflığından çok uzak.
B) Şimdilerde okurlar, büyük yazarları bütün yönleriyle takip etmiyor.
C) Bu şairimizin şiiri daha sade ve sanatsız bir söyleyişe sahip.
D) Tiyatro, Batı’dan bir yenilik olarak edebiyatımıza girmiştir.

 

 1. “Kazanmak için sınava daha çok çalışmalıydım.” diyen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sınavı kazanamadığı
B) Sınava çalışmadığı
C) Çalışmasını yeterli bulmadığı
D) Pişmanlık duygusu içerisinde olduğu

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde bir düşünceye yer verilmemiştir?

A) Edebiyat eserlerinde toplum problemleri istenmelidir.
B) Her yazarın başarılı olmasını beklemek doğru değildir.
C) Yazılarımda kendimden bahsetmem sıkça eleştirilmektedir.
D) Şiirin sevilmesinin sebebi duyguları daha iyi ifade etmesidir.

 

 1. Pişmanlık 2. Sitem 3. Yakınma     4. Özlem

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki duygulardan birine yer verilmemiştir?

A) Çocukken yaşadığı acı bir olayı hatırlamış.
B) Anlattıklarımı öğrenemedi gitti.
C) Bana karşı sesini bu kadar yükseltmemeliydin.
D) Aklıma gelenleri söylememem gerekirdi.

 

 1. Ülkemizin tarihçileri yarım yüzyıldır, bütün engellere rağmen bilim dünyasında saygınlık kazanan araştırmalar ortaya koyabilmişlerdir. Düşünme, yorumlama olanağının zaman zaman girdiği çıkmaza, arşivlerin ve kütüphanelerin perişanlığına ve çalışma kısıtlamalarına rağmen yapılan araştırmalar bilimsel tarihçilik anlayışını ve yöntemini temsil edecek düzeydedir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Tarihçilerimizin yaptığı araştırmalar evrensel düzeydedir.
B) Tarih araştırmacılarına yeterince değer verilmemektedir.
C) Tarih araştırmacıları engellerle karşılaşmıştır.
D) Tarihçilerimiz bilimsel tarihçilik anlayışından yoksundur.

Dağlara, denizlere, ovalara Uzansaydım yağarak iplik iplik Tohumları susamış tarlalara Bahar” gölge ve yağmur götürseydim

 1. Yukarıdaki dörtlükte konuşturulan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgâr B) Yağmur C) Bulut       D) Güneş

 

Hikâyede anlatılan dostluk, insanın çocukluğunda yaşayacağı türden, insanların kazanımlar elde etmeye başlamalarıyla, geçmişte yaşananların da saflığından, içtenliğinden bir şeyler yitirmesi kaçınılmazdır. Herkesin itiraf etmesi gereken bir şey vardır: En karşılıksız sevgi çocuklukta yaşanandır.

 1. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yılların kazandırdığı tecrübelerle dostlukların yıprandığına
B) Çocukken kurulan dostlukların hiçbir zaman saflığını yitirmediğine
C) Çocukluk çağlarındaki sevgilerin karşılıksız ol-duğuna
D) Zamanın sevgi ve dostluk üzerinde olumsuz et-kiler bıraktığına

 

Fransız şairi Beranger, kendisinden yaklaşık iki yüz elli yıl önce yaşamış Montaigne için: “Ne çok fikir çalmış benden.” der. Özellikle şiir, tiyatro, roman ve denemelerde sıkça rastlanır bu duruma.

 1. Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarların ortak konulardan, benzer duygular¬dan bahsetmeleri doğaldır.

B) Şair ve yazarlar birbirlerinden etkilenirler.

C) Bir yazarın daha önce işlenmemiş bir konuda eser vermesi mümkün değildir.

D) Yeni yazarlar büyük yazarların gölgesinde yetişir.

 

Edebiyatçı, sokaktaki adamdan farklı düşünür. Olayları farklı değerlendirir, farklı yorumlarda bulunur ve her zaman bir seviye peşinde koşup, gelecek nesillere saygı duyacakları bir miras bırakmaya çalışır. İşte bu yönüyle o her zaman bir üstattır.

 1. Edebiyatçı için aşağıdakilerden hangisini söylemek uygun olmaz?

A) İdealist B) Özgün         C) Önder       D) Duygusal

 

Ben yazmaya mizahla değil şiirle başladım. Mizah türüne daha sonra geçtim. Gazete yazarı iken yazdığım mizah yazıları okurlara çekici geldi. Benden mizah yazmamı istediler. Bu nedenle ben de mizah¬la daha çok ilgilendim.

 1. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin cevabı vardır?

A) Şiiri mi mizahı mı daha çok seviyorsunuz?
B) Neden mizah türüne ağırlık verdiniz?
C) Mizahlarınızda şiire de yer veriyor musunuz?
D) Şiirin yazı hayatımızda yeri nedir?

(1) Kitap okumak, alışkanlıktan çok bir yetenek işidir. (2) Bu yetenek ilkokulda ortaya çıkar, ortaokulda gelişir. (3) Okuma yeteneği olmayan birini oku-maya yönlendirmek için ne yaparsanız yapın bir yararı olmaz. (4) Lisede yapılacak iş bu yeteneğe yön vermektir.

 1. Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın akışını bozmaktadır?
  A) 1 B) 2  C) 3                    D) 4

 

Yazar, kolay okunurluğu ve anlaşılırlığı şiirin ilkesel değerlerinden sayıyor. Oysa Türk şiirinin bugün ulaştığı noktada gündelik dilinin kolay anlaşılır olması düzlemine bağlı kalınamaz. Bir süre, değeri kalmayacak eserler veriliyor olabilir; ama bu olgu Türk şiirinin kuşatıcılığına gölge düşürmez.

 1. Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

A) Öyküleme B) Tartışma C) Açıklama D) Karşılaştırma

8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları (www.HangiSoru.com)

Uzun ve çetin geçen kış aylarında donmuş ırmaklar,
kapanmış yollar oldukça alışılmış şeylerdir.
20. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur??
A) İsim-fiil                              B) Sıfat-fiil
C) Ek fiil                                D) Zarf-fiil

 

 1. Mani benim ezberim

Kan ağlıyor gözlerim

Ben o yârin yolunu

Ölene dek gözlerim

Yukarıdaki dörtlüğün hangi dizesinde devrik cümle vardır?

 1. A) 1 B) 2 C) 3                 D) 4

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde özne işten etkilenmektedir?

A) Sınavı kazanmak için çok çalışsın.
B) Bu yaz ailecek tatile gidecekler.
C) Büyüklerinin dediğini yapmaya karar verdi.
D) Olanları duyunca çok üzülmüş.

 1. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok yargı vardır?

A) Soğuk havada yürümeyi sevmiyorum.
B) Her gün aynı saatte buradan geçer.
C) Bu konuyu bizimle yarın görüşecek.
D) Oraya arkadaşlarıyla gitmiş olmalı.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca farklıdır?

A) Nedense şekerli yiyecekleri hiç sevmezdi.
B) Sisli havalarda yolculuk zor olur.
C) Yapılan nankörlüklere karşı sabırlı davranmalısın.
D) Yüzme öğrenirken epeyce tuzlu su yutmuştu.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ağaçların yaprakları sonbaharda sararır.
B) Onu bulmak için tüm sokakları dolaştım.
C) O, sağlığında hepimizden daha çalışkandı.
D) Anlattıklarıyla herkesi kendine inandırdı.

Cevaplar:

1-b 2-d 3-b 4-d 5-a 6-c 7-d 8-d 9-b 10-c 11-a 12-d 13-c 14-b 15-a 16-d 17-b 18-c 19-b 20-a 21-b 22-d 23-a 24-a 25-c

TEPKİ VER - Yorum YAP.