Aday Öğretmen Sınavı Konuları ve Soru Dağılımları

4 Nisan 2016 Öğretmen, Atamalar

Aday öğretmenler için hazırlanan yazılı sınavda hangi konulardan sorular çıkmaktadır? Stajyer öğretmen yazılı sınavında çıkacak soruların konulara göre dağılımı:

3.2.1. YAZILI SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda; adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır.

A. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%20),

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )

2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

f) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

g) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

h) Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50).

1. Eğitim öğretimin planlanması,

2. Öğrenme ortamları,

3. Sınıf yönetimi,

4. Öğretim yöntem ve teknikleri,

5. Ölçme ve değerlendirme.

Benzer Blog Yazıları

Aday Öğretmen Sözlü ve Yazılı Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
40 bin öğretmen ataması ne zaman?
2013 İlk Öğretmen Ataması 16-29 Ağustosta Yapılacak
2018 Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı!
MEB Ücretli Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı! (Sonuç Ekranı)
Yeni Atanan Öğretmenlerden Hangi Belgeler İstenir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.