KPSS Coğrafya Videoları izle, KPSS Coğrafya Ders Notları indir, KPSS Coğrafya Online Test Çöz, KPSS Coğrafya Dokümanları indir.

Demir En büyük demir yatakları Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.  Sivas Divriği’de Türkiye üretiminin yaklaşık %80’i çıkarılır. Bunun dışında Hekimhan-Hasan Çelebi(Malatya), Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Sakarya, Balıkesir,( Eymir, Ayazmand, Havran) ve…

1.Ülkemizde nüfus artışını yavaşlatmak için hedeflenen “Aile Plânlaması” uygulamasından istenilen sonuç alınamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir? A) Gelenekler B) Ekonomik nedenler C) Eğitim yetersizliği D) Dinî baskılar E)…