Epik Şiir Nedir? Epik Şiir Örnekleri

Epik Şiir Nedir? Epik Şiir Örnekleri

Epik kelimesi, Eski Yunancada hikaye, kelime, şiir anlamına gelebilen “epikos”tan gelmektedir. Epik şiir konusunu toplumu, ulusu ilgilendiren tarihi olaylarda meydana gelen kahramanlık, yiğitlik gibi konulardan almaktadır. Epik şiirin ilk örnekleri destanlardır.

Epik Şiir

Epik şiir, genellikle bir kültür, millet için önemli olan destansı kahramanlıkların, yiğitliklerin anlatıldığı şiir türüne epik şiir denir.

Epik şiir türünün ilk örneği olarak Homeros’un derlediği ‘İlyada ve Odise” destanı kabul edilir.

Edebiyatımızda Epik Şiir Örnekleri:

Üç Şehitler Destanı

Atıldı, bir Mehmetçik, büyü bozuldu
Bir düşman süngüsüne, göğsünden
Bu şehadetle kayalar yarıldı sanki
Dipçik gürültüsünden
Fazıl Hüsnü Dağlarca


İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.
Mehmet Akif Ersoy


Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’
Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk:
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz…
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Mehmet Akif Ersoy


Avşar Elleri

Kalktı göç eyledi Avşar elleri,
Ağır ağır giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eder ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.Belimizde kılıcımız Kirmani,
Taşı deler mızrağımın temreni.
Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın, dağlar bizimdir.Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
Nice koç yiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
Dadaloğlu


Kalk Yiğidim

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.
Parçalandı bir kıtanın toprakları;
Aslan payını aslan olmayan aldı..
Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı…
Arif Nihat Asya


Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

BŞehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgâr bekliyor!
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye? …
Arif Nihat Asya


Meydan İçinde

Köroğlu’yum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde
Köroğlu


Ay Yansın Ağalar Güneş Tutulsun

Durmayın orada kargı kucakta
Dolansın yiğitler köşe bucakta
Bir savaş edelim kelle kucakta
Şehitler aşkına çalın kılıncı
Koç yiğitler melemeli dev gibi
Düşman kanı devrilmeli dağ gibi
Dest vurun avını almış bey gibi
Haykırı haykırı çalın kılıncı
Köroğlu


Bu Vatan Kimin?

Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir
Orhan Şaik Gökyay


Bir Yolcuya

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
Necmettin Halil Onan


Dünya Edebiyatında Epik (Destansı) Şiir Örnekleri

  • Sümerler: Gılgamış Destanı
  • Yunanlar: İlyada, Odyssey
  • Roman: Aeneid
  • Hindistan: Loriki, Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana
  • Almanca: Nibelung Yüzüğü, Roland
  • Kırgız: Semetey Destanı
  • İngilizlere ait : Beowulf
  • Doğu Afrika: Bahima Övgü Şiirleri
  • Mali: Sundiata Keita
  • Uganda: Runyankore

Aşağıda bulunan şiir türlerinin, örneklerine, tanımlamalarına ve özelliklerini de inceleyebilirsiniz.

Lirik Şiir Nedir? Lirik Şiir Örnekleri

Didaktik Şiir Nedir? Lirik Şiir Örnekleri

Pastoral Şiir Nedir? Lirik Şiir Örnekleri

Satirik Şiir Nedir? Epik Şiir Örnekleri

Abone Ol:

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap