1.Ülkemizde nüfus artışını yavaşlatmak için hedeflenen “Aile Plânlaması” uygulamasından istenilen sonuç alınamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir? A) Gelenekler B) Ekonomik nedenler C) Eğitim yetersizliği D) Dinî baskılar E)…