105 Soruluk Coğrafya Testi

Hemen Oku
1.Ülkemizde nüfus artışını yavaşlatmak için hedeflenen “Aile Plânlaması” uygulamasından istenilen sonuç alınamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir? A) Gelenekler B) Ekonomik nedenler C) Eğitim yetersizliği D) Dinî baskılar E)…