Hangi Derse Nasıl Çalışılır? (LGS-TYT-YKS)

Hangi Derse Nasıl Çalışılır? (LGS-TYT-YKS)

En verimli ders çalışma yöntemleri neler? Hangi derse nasıl çalışılır? Sayısal ve sözel derslere çalışma teknikleri ve yöntemleri.

Genel olarak öğrencilere nasıl ders çalışıyorsun diye soru sorulduğunda; alınan cevap neredeyse birbirinin aynısıdır. “ Eve gittiğimde; öğretmenin anlattığı konuları şöyle bir gözden geçiririm. Ödevleri yaparım. Boş zamanlarımda bol miktarda test çözerim. Çok fazla yanlış cevap verdiğimi görünce de sıkılıp bırakırım. ” Ders çalışmaya çok fazla zaman ayırmasına karşılık, başarısız sonuçla karşı karşıya kalmak pek çok öğrencinin ders çalışma konusundaki isteğini, azmini olumsuz etkiler. Peki; hangi derse nasıl çalışmalıyım konusunda gerekli olan teknik bilgiler konusunda bilinçli misiniz?

Hangi Derse Nasıl Çalışılır?

Bu yazımızda sözel ve sayısal temel derslere çalışma yöntemlerinin neler olduğuna, hangi derse nasıl çalışmalıyım sorularınıza yanıt vermeye çalıştık.

Türkçe Dersine Nasıl Çalışılır?

Türkçe dersinde başarılı olmak aynı zamanda öğrencilerin; anlama, dinleme, okuma, yazma, kullandığı dilin bütün özelliklerini öğrenme, bilgi edinme, kavrama, yorum gücünü geliştirme, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazandırdığı için oldukça önemli bir derstir. Türkçe dersine çalışırken:

türkçe dersine nasıl çalışmalıyım
türkçe dersine nasıl çalışmalıyım
 • Türkçe dersinde bütün konular birbiri ile bağlantılıdır. Bu nedenle bütün derslere atlamadan ilgi gösterilmelidir.
 • Ders sırasında öğretmenin verdiği uyarılar dikkate alınmalı, önemli konuların altı çizilmelidir.
 • Konular okunmalı ve öğrenciler konudan çıkarmış oldukları özetleri kendi cümleleriyle not almalıdır.
 • Edinilen bilgilerin belli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir.
 • Bol miktarda kitap okumak; anmalı ve yorum yeteneğini geliştirecektir. Bu da soruların daha kolay çözülmesini sağlayacaktır.
 • Metinleri okurken zihinde resimlemek önemlidir. Anlamayı kolaylaştıran bu yetenek; soruların daha hızlı ve doğru çözülmesine zemin hazırlar.
 • Okuma yaparken anlamını bilmediğiniz deyim ve kelimeleri atlamadan geçmeli; her deyimin ya da kelimenin ne anlam ifade ettiğini araştırmalısınız.
 • Noktalama işaretleri ve imla kurallarını iyi bir şekilde öğrenmeli ve kullanmalı.
 • Dil bilgisi konularında bilgi önemlidir. B nedenle dilbilgisi konusunda eksikler tamamlanmalı, ayrıntılılara önem verilmeli, kelime hazinesini zenginleştirmeli.
 • Dilbilgisi çalışırken tablolar hazırlamak görsel hafızanın da çalışmasını sağlayacağından; ders çalışma konusunda oldukça yardımcı olacaktır.
 •  Her konuyu öğrendikten o konuyla ilgili olan testler çözülmelidir.
 • Uzun paragraf soruları aslında oldukça kolaydır. Bu nedenle bu sorular atlanmamalıdır. Hızlı okuma yeteneğini geliştirmek için çaba harcanmalıdır.

8. Sınıf Türkçe Etkinlikleri ve Çalışmaları

8. Sınıf Türkçe Testleri İndir

LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri Çöz

Matematik Dersine Nasıl Çalışılır?

Matematik dersi pek çok öğrenci için korkulu bir rüya olmaktadır. Bunun pek çok nedeni vardır. Önyargı, karışık formüller, hayatın boyunca bir daha işe yaramayacağı düşüncesi gibi. Oysaki şunu belirtmek isterim; hayat bir matematiktir. Sanıldığının aksine bütün yaşam boyunca matematik bir şekilde hep gündemdedir. Matematik çalışırken ilk olarak ön yargılar bir kenara bırakılmalı bu dersin kolay öğrenileceği unutulmamalıdır.

matematik dersine nasıl çalışılır
matematik dersine nasıl çalışılır

Matematik dersinde başarılı bir performans yakalayabilmek için, sabırlı, ön yargılardan uzak, sistemli ve programlı bir şekilde çalışmak şarttır. Matematik bisiklete binmeye benzer. Yaşayarak, içinde olarak, sürekli denemeler yaparak öğrenirsiniz. Peki; matematik dersine nasıl çalışılır?

 • Her öğrencinin öğrenme şekli farklıdır. İlk olarak kendinize uygun olan öğrenme şeklinin keşfetmeniz gerekir.
 • Dersi dikkatle dinlemeli, notlar alınmalı.
 • Ders sırasında anlatım ya da örnek çözüm sırasında anlaşılmayan noktalar anında sorulmalı.
 • Konuyla ilgili bol miktarda örnek sorular çözülmeli, eksikler not alınıp çözümü hakkında araştırma yapılmalıdır.
 • Soruları çözmek için kullanılan formüller; ezberlemek yerine aralarındaki sebep sonuç ilişkisi kavranarak öğrenilmeli.
 • Gün içinde görülen konular, eve gidildiğinde mutlaka tekrar edilmeli, problemler tekrar çözülmeli, işlenen konular gözden geçirilmeli. Beş dakika bile olsa, evde yapılacak olan tekrar öğrenmeye önemli bir katkı sağlayacaktır.
 • Hafta sonları; bir önceki hafta öğrenilen konular ve sorular tekrar gözden geçirilmelidir. Matematikte gördüğünüz konuları, ders sırasında öğrenseniz bile, tekrar yapılmaması durumunda çabuk unutulacaktır.
 • Soruları basit örnek problemlerden başlayarak çözmeniz gerekir. Çözümünde zorlandığınız bir soruda asla pes etmemeniz gerekmekte. Zorlansanız bile bir sorunun size çok fazla katkı sağlayacağını unutmayın. Çözmeye çalışırken, siz farkında olmadan o konunun tekrarını yapacak; bilginizi sağlamlaştırmış olacaksınız. Çözümü bulamamanız durumunda arkadaşlarınızla tartışın. Arkadaşlarınızdan da destek görememeniz durumunda ise öğretmeninize başvurun.
 • Geri beslenme yani tekrar yapılmaması durumunda konular unutulacaktır. Bu nedenle sık olarak geçmiş konu örneklerine de dönmeniz gerekir.
 • Matematik dersini çalışırken renkli kalemler kullanarak not alın.
 • İpuçları ve anahtar konularla ilgili kartlar hazırlayın.
 • Hafıza tutulması gereken detaylar için görsel notlar hazırlayıp; dolabınızın üstüne, aynaya ya da duvara yapıştırın.
 • Kakuro, sudoku, satranç, mangana ve go ya da sayı bulmacaları gibi stratejik oyunlar dikkat ve algı becerisini güçlendireceğinden; matematik dersini öğrenme konusunda katkı sağlayacaktır.

8. Sınıf Matematik Etkinlikleri ve Çalışmaları

8. Sınıf Matematik Testleri İndir

LGS Matematik Testleri ve Denemeleri Çöz

Fen Bilimleri Derslerine Nasıl Çalışılır?

fen bilimleri dersine nasıl çalışılır
fen bilimleri dersine nasıl çalışılır
 • Fen bilimleri derslerini öğrenebilmek için ilk adım; ders sırasında öğretmenin anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinlemek ve ayrıntıları yakalamaya çalışmak olacaktır.
 • Ders sırasında not tutmak; fen bilimleri derslerini çalışırken en önemli ayrıntılardan biridir. Öğretmen tarafından vurgulanan ayrıntıları, öğrenci kendi anlayacağı şekilde not tutmalı, kitaplarına belli işaretler koymalıdır.
 • Her gün; o gün işletilen konuyla ilgili tekrar yapılmalı, sorular ve örnekler tekrar çözülmelidir.
 • Günlük tekrarların dışında; haftalık ve aylık tekrarlar yapmak fen bilimleri dersleri için çok önemlidir.
 • Fen bilimleri derslerinde konuların bazıları birbiriyle alakalıdır. Bu nedenle; bütün konular çalışılırken bir birleriyle bağlantı kurulduğu unutulmamalıdır.
 • Ders çalışırken atlas, şekil ve grafik gibi gerekli olan araç ve gereçlerden yararlanılmalıdır.
 • Şekillere ve grafiklere önem verilmelidir. Gerekli olan gösterimlerin şekil üzerinde incelenmesi hem soruyu hem de konuyu anlamayı kolaylaştıracaktır.
 • Verilen ödevleri aksatmadan zaman ayırarak yapmalı. Zorlanılan konular için; atlanmadan öğretmenden yardım istenmelidir.
 • Öğretilen ögelerin; günlük hayatta da örnekler kullanılarak canlandırmak öğrenmede kalıcılık sağlar.
 • Ders çalışmaya ayrılan zaman sürekli ve dengeli olarak devam edilmeli, birikime engel olunmalıdır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Etkinlikleri ve Çalışmaları

8. Sınıf Fen Bilimleri Testleri İndir

LGS Fen Bilimleri Testleri ve Denemeleri Çöz

Sosyal Bilgiler (İnkılap Tarihi) Dersine Nasıl Çalışılır?

sosyal bilgiler dersine nasıl çalışılır
sosyal bilgiler dersine nasıl çalışılır
 • Sosyal bilgiler derslerinde öğrenci; başarısını arttırmak için ilk olarak dersi derste dinleme alışkanlığını kazanmalıdır.
 • Anlaşılmayan bir konu anında öğretmene sorularak anlaşılmaya çalışılmalıdır.
 • O gün öğrenilen konular; eve gidince tekrar edilmelidir.
 • Tekrar edilen konular ile ilgili öğrencinin kendi cümlelerini kullanarak özet çıkarması öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Çalışılan konu sesli olarak kendi kendine anlatılmalı, zihinsel haritalar çıkarılarak, önemli ayrıntılar not alınmalı. Alınan bu notlar sürekli göze çarpacak yerlere yapıştırılmalı.
 • Konuyu okurken önemli yerlerin altı çizilmelidir.
 • Konular tam olarak öğrenildiğinde; dersle ilgili testler çözülmelidir.
 • T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini çalışırken milli mücadele dönemi sırasında yaşanılan olayların doğru olarak yorumlanması gerekmektedir. Olayların tarihi, yerleri ve kişileri ezberlemek; konunun öğrenildiği anlamına gelmemektedir. Koşulları, gerekleri ve özellikleri de anlamak gerekmektedir. Bu şekilde akılda soru işareti kalmayacak, çalışılan konunun tekrar unutulması önlenecektir.
 • T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili olan temel kavramların ve terimlerin ( siyasi birlik, merkezi otorite, Rönesans, feodalite, himaye, manda gibi) ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekmektedir.
 • Temel kavramlar ve temel bilgiler arasında bağlantılar kurulmalı
 • Tarihi olaylar arasında bulunan benzerlikler ve ortak konular incelenmelidir.
 • Coğrafya ve tarih çalışırken; araç ve gereçlerden yararlanılmalıdır. ( tarih atlası, coğrafya atlası gibi)
 • Konularla ilgili bol miktarda testler çözmek; hem soru çözüm hızını artırır hem de bilgi eksikliklerinin göze çarpmasına yardımcı olur.
 • Konular ilerledikçe belli aralıklarla daha önceki bilgilerin unutulmaması amacıyla tekrarlar yapılmalıdır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Etkinlikleri ve Çalışmaları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Testleri İndir

LGS İnkılap Tarihi Testleri ve Denemeleri Çöz

İngilizce Dersine Nasıl Çalışılır?

ingilizce dersine nasıl çalışılır
ingilizce dersine nasıl çalışılır

Yabancı dil dersleri zor gibi görünebilir. Bu zorluk genellikle yabancı dil öğrenimi sırasında cümle kalıplarının ve kelimelerin ezberlenmesi gerektiği için yaşanır. Kalıplardan kurtulup; dilini öğrendiğiniz ülkenin insanı gibi düşünmeye çalışırsanız; yabancı dil derslerinde eğitim gördüğünüz lisanla ilgili okuma, yazma, dinleme ve anlama becerisini daha kolay kazanırsınız.

ingilizce dersine nasıl çalışmalıyım
ingilizce dersine nasıl çalışmalıyım
 • Yabancı dil eğitimi sırasında pek çok öğrenci; kelimeleri yanlış telaffuz edeceğinden çekindiği için konuşmak istemez. İngilizce konuşmaktan çekinmeyin. Yabancı bir dili öğrenmenin en kesin yolu pratik yapmaktır.
 • Mükemmellik kaygısına düşmeyin. Hata yapmaktan korkmayın. Korkusuz olun.
 • İngilizce öğrenmek konusunda en kesin yöntem; İngilizceyi sürekli günlük hayatta bir şekilde kullanmaktır. İngilizce haber dinleyebilir, film seyredebilir, kitap okuyabilir arkadaşlarınızla İngilizce konuşabilirsiniz.
 • İngilizce öğrenme konusunda en etkili yöntemlerden biri de müziktir. Sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken, aynı şarkının sözlerini bulup, sanatçı ile birlikte söyleyebilirsiniz.
 • İngilizce ders alışırken; anlam bakımından küçük bölümlere odaklanmanın yerine büyük ve uzun bölümlere odaklanın. Kelimenin anlamına yoğunlaşmak yerine kelime gurupları, cümle ya da paragraf üzerinde çalışın. Bu şekilde öğrenme hızını arttırırsınız.
 • Her gün mutlak tekrar yapın.  Yapacağınız bu tekrar sayesinde kelime hazineniz artacak grameriniz, konuşma e anlama beceriniz pekişecektir.
 • İngilizce ders çalışırken; kaydedilmiş sesleri dinleyip yazarak öğrenmeye çalışın.
 • Görsel materyaller ya da resimleri ders çalışırken kullanmanız; öğrendiğiniz bilginin aha kalıcı olmasına yardımcı olacaktır.

8. Sınıf İngilizce Etkinlikleri ve Çalışmaları

8. Sınıf İngilizce Testleri İndir

LGS İngilizce Testleri ve Denemeleri Çöz

Fizik Dersine Nasıl Çalışılır?

Sayısal dersler arasında öğrencilerin çalışırken en fazla zorlandığı derslerden biri de fizik dersleri olmaktadır. Fakat sistemli bir metot geliştirerek ders çalışırsanız; fizik dersi de sorun olmaktan çıkacaktır. Verimli bir şekilde fizik dersine çalışmak için izleyeceğiniz yöntemleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Müfredata uygun yardımcı bir ders kitabı edinin.
 • Ders sırasında öğretmen tarafından verilen konu dikkatli dinlenilmelidir.
 • Eve geldiğinizde; o gün anlatılan konunun tekrarı düzenli olarak yapılmalıdır. O gün verilen örnek sorular eve geldiğinde tekrar çözülmelidir. Fizik derslerinin konuları da diğer derslerde olduğu gibi birbirine bağlı olduğundan; her konu ayrı bir önem taşımaktadır.
 • Sorular kolaydan zora doğru çözülmeli, formülleri ezberlemekten ok, sürekli yapılan soru ve test çözümleri sayesinde akla kazınması sağlanmalı.
 • Tekrarlar günlük olduğu kadar; geriye dönük konuların unutulmasını önlemek amacıyla haftalık ve aylık olarak da yenilenmelidir.

YKS Fizik Testleri Çöz

Biyoloji Dersine Nasıl Çalışılır?

 • Biyoloji dersini; derste dikkatli dinlemeli ve öğrenci kendi cümleleri ile notlar almalı, öğretmen tarafından vurgulanan önemli yerlerin altı kitaptan çizilerek işaretlenmelidir.
 • Her derste olduğu gibi biyoloji dersine çalışırken de yapılacak olan tekrar önemlidir. Her gün ayıracağınız on beş yirmi dakikalık tekrar; hem birikimi önler, hem biyoloji dersindeki başarınızı artıran bir grafiğe sahip olmanıza yardımcı olur.
 • Tekrarlar günlük olduğu kadar; haftalık ve aylık olarak da düzenli bir periyoda sokulmalıdır.
 • Biyoloji dersi sözel ağırlıklı bir derstir. Bu nedenle biyoloji çalışırken; öğretilen bilginin mantığını kavramak önemlidir.
 • Şekiller, şemalar ve resimler dikkatli incelenmelidir. Görsel hafıza ders çalışma konusunda en önemli etkendir. Resim ve şekiller anlatılan bilgilerin akılda daha uzun kalmasını sağlar.
 • Konuyla ilgili deneyleri araştırılıp incelenmesi edinilen bilgilerin daha iyi ve daha kalıcı öğrenilmesini sağlar.
 • Bol miktarda test ve soru çözümü yapılmalıdır.
 • Soruları çözerken aynı zamanda te konuyla sınırlı kalmayıp; diğer konularla olan bağlantısı da yorumlanmalıdır.

YKS Biyoloji Testleri Çöz

YKS Matematik Testleri Çöz

YKS Kimya Testleri Çöz

Abone Ol: blank

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap