İYEP Ek Ders Ücreti MEB Görüş Yazısı

İYEP Ek Ders Ücreti MEB Görüş Yazısı

İYEP ek ders ücreti hakkında MEB’in yayınlamış olduğu ek ders ücreti görüş yazısı. Sınıf öğretmenleri İYEP vb. durumlarda kaç derse kadar ek ders alabilir?

30 saatini dolduran bir sınıf öğretmeninin sekiz saat destek eğitimi ile birlikte İYEP derslerine de girdiğinde ek ders ücretinin tahakkuk ettirilip ettirilemeyeceği tereddütleri MEB’e ulaşınca bu resmi yazı kurumlara gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda açılan yetiştirme kurslarına ilişkin öğretmenlerin önemli bir sorununa yönelik görüş yazısı yayımladı. MEB tarafından gönderilen yazı ile sınıf öğretmenlerinin 8 saat destek eğitimi ve 10 saat İYEP derslerine girmesi sonucunda oluşacak ek ders ücreti ödeme problemine ilişkin konuya aydınlık getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yılın başında sınıf öğretmenlerinin bazı öğrencilere İYEP kapsamında ilkokul öğrencilerine kurs vermesinin önünü açmıştı. Okullara gönderilen resmi yazı ile ilkokullarda İYEP kapsamında destekleme kursu açılması talimatı verildi. Ancak okul yönetimleri sınıf öğretmenlerinin 30 saat ek ders, 8 saat destek eğitimi ve 10 saat İYEP derslerine girdiğinde ek ders ödemelerinin nasıl olacağı yönünde bazı teredütler yaşadı. Konu MEB’e kadar intikal edince bakanlık bir görüş yazısı gönderdi.

İşte MEB’in sınıf öğretmenleri İYEP Ek ders üc ”Ek Ders Ücreti” görüş yazısı:

12. 10.2018 tarihli ve 52499748-45.99-E.19080409 sayılı yazınız b) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar. İliniz 16 Mayıs ilkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Halil İbrahim Şimşek’in normal müfredat kapsamında okuttuğu haftada 30 saatlik ek ders görevinin yanında haftada 8 saat de destek eğitim odasında ders okuttuğundan bahisler; ilgiliye ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında ayrıca ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin yazı ve eki incelenmiştir. Bilindiği gibi ilgi (b) kararın 5’inci maddesinde sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü oldukları 6. maddesinde aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatining ek ders görevinden sayılacağı; ancak bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği belirlenmiştir. Anılan Kararın 8. maddesinde; ilkokul 4’ünci ve 3’üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden 4’üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı süresince 3’üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında görevlendirilen öğretmenler haftada 10 saate kadar daha ders görevi verebileceği hüküm atlına alınmıştır. Aynı kararın 9’uncu maddesinin (a) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması halinde öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ayrıca ek ders görevi verilebileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan ilgilinin, bunun yanında ilgi (b) kararın 8’inci maddesi kapsamında ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında ahftada 10 saate, aynı kararın 9’uncu maddesi kapsamında ise destek eğitim odasında haftada 8 saaate kadar daha ders okutarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Başkanı

Beğendin mi? Paylaş:) Google+ Whatsapp Yazdır

Yorum Yap