Kelile ve Dimne Kitap Özeti

Kelile ve Dimne Kitap Özeti

Kelile ve Dimne kitabının özeti, Kelile ve Dimne özeti, Kelile ve Dimne hikaye özeti. Kelile ve Dimne kitap sayfa sayısı.

Kelile ve Dimne Kitap Özeti

KELİLE VE DİMNE

1)Aslan ve Öküz

Hint hükümdarı birgün Beydaba’ya şöyle der:

Birbirini seven iki kişinin arasına yalancı ve düzenbaz birinin girip dostluklarını bozmasını nasıl anlatırsın?

Bu sorunun üzerine Beydaba anlatmaya başlar.

Bir adamın üç oğlu varmış.Bunlar çalışmaz babasının malını yermiş.Babası birgün oğullarına öğüt verirken:

Çocuklarım insanoğlu üç şey peşinde koşar.Bunlar:Bol rızık, insanlar arasında iyi bir mevki ve Ahiret hazırlığıdır.

Bunlara ulaşmak içinde dört şeye ihtiyaç vardır.Bunlar ise iyi yoldan para kazanmak, kazandığın parayı iyi muhafaza etmek sonra iyi kullanarak artırmak ve sonra da onu iyi bir şekilde harcayarak ahireti kazanmak.Büyük oğlu babasının sözü üzerine iki öküzle beraber ” MEYYEN” denilen yere doğru yola çıkar.Yolda öküzün biri çamura düşer.Öküzün sahibi arkadaşını öküzün başında bırakır.Ama akşam olmaya başlayınca arkadaşı korkar ve”Nasılsa çamur kurur öküz çıkar bize yetişir.Nasıl olsa korkunun ecele faydası yok.”diyerek öküzü orada bırakır.Daha sonra öküzün sakibine gidip”öküz öldü.”der.Ve ardından adama kurt saldırınca adam vadiye doğru gitmiş.Tam nehre gelmişken kurdun ona yetiştigini görüp kendini nehre atmış.Ama yüzme bilmiyormuş.Neyse ki köylüler görüp onu kurtarmışlar.Bu seferde vadinin beri tarafında kendini öldürmek isteyen bir çeteye rastlamış.Oradanda canını zor kurtaran adam saklanmak için köydeki eski bir evin duvarına dayanmış.Duvar yıkılmış ve adam ölmüş.Öküz ise çamurdan çıkmış yemyeşil ve suyu bol olan bir alanda dilediğince yaşamış.Adam ölmeden önce “Nasıl olsa korkunun ecele faydası yok.”dediğini hatırlamış.

2)Dimne’nin durumu hakkında inceleme

Aslan şetrebe’yi öldürdüğü için büyük bir pişmanlık duydu.Aslan’ın en yakın arkadaşı öküz ve öküzden sonra kaplandı. Kelile Dimne’ye öğütler veriyordu ama Dimne kulak asmıyordu.Kaplan Dimne’nin konuştuklarını işitmişti.Gidip aslanın annesine duyduklarının hepsini anlattı.

3)Tacir ve güzel karısı

Şehrin birinde bir tacir varmış.Bu tacirin güzel ve anlayışlı bir karısı varmış.Karısının ressam bir dostu varmış.Ressama kadının kölesi aşık olmuş.Köle ressamın cariyesinden ressamın giydiği çarşafı istemiş.Cariye çarşafı vermeyince bin bir türlü yalan uydurup almış.Ve ressamla köle beraber olmuş.Sonra ressam herşeyi bütün gerçekleri ögrenmiş.

4)Dimne hakim karşısında

Dimne birkaç gün sonra hakim karşısına çıkacaktı.Ve aradan birkaç gün geçmişti.Dimne bugünn hakim karşısına çıkmıştı. Sonunda yargıçlar Dimne’nin ölümüne karar vermişlerdi.

5)Kargalar ve Baykuşlar

Bir dağın eteğinde birçok karga yaşarmış.Kargaların yaşadığı dağa yakın bir mağarada ise 1000’e yakın karga yaşarmış. Kargalarla baykuşlar önceden dostmuş.Ama sonra tartışmışlar ve araları açılmış.Bir baykuşların kralı bir de kargaların kralı varmış.

Daha sonra kargalar baykuşlardan yani düşmanlarında kurtulmak için mağaralarının önüne ateş yakmışlar.Baykuşlar ölmüş. Ölmeyen baykuşlar zehirlenerek ölmüş.

6)Maymun ile Kurbağa

Genç ve güçlü maymunların yaşadığı bir orman varmış.Maymunun biri incir ağacında incir yerkenincir elinden nehre düşmüş. Nehirden çıkan dalgalar maymunun hoşuna gidiyormmuş.Nehirin içindeki kurbağa maymunun attığı incirleri yiyormuş.Kurbağa maymunla arkadaş olmak istiyormuş çünkü maymunun incirleri kendisine attığını düşünüyormuş.Daha sonra maymun ile kurbağa çok iyi arkadaş olmuş.

7)Deve ve Arkadaşları

Yola yakın bir orman varmış o ormanda aslan yaşarmış.Aslanın kurt,karga ve çakaldan oluşan üç arkadaşı varmış.Bu üç arkadaşın Aslanın yanında durma nedenleri sırasıyla şöyledir:Kurt yaşlandığı ve avlanamadığı için,çakalın işine geldiği için ve son olarak kargada çakaldan farksız olmadığı için aslanın yanına sığınmışlar.Birgün yoldan bir deve sürüsü geçmiş.Develere saldırmışlar içlerinden sadece bir tanesi kurtulmuş.Ama o da aslanla karşılaşmış.Daha sonra aslanla deve sohbet edip anlaşmışlar.Ve deveyi de aralarına almışlar.

8)Gözüpek Fare

Fare başından geçenleri kaplumbağaya anlatacaktı.Fare önceden yalnız yaşayan birinin yanında yaşıyormuş.Ev sahibinin misafiri macerayı çok severmiş.Daha sonra misafir bir maceraya çıkmış geri döndügünde başından geçenleri anlatmış.Farede bir maceraya çıkmış ve maceranın sonunda karga ile arkadaş olmuş.

9)Zahit ile Misafir Eski zamanlarda Allah’a çok bağlı bir zahit yaşarmış.Zahit’in evine birgün misafir gelmiş.Misafir bahçedeki hurmaları görünce Zahit’e “banada hurma verir misin bahçeme dikeceğim.” demiş.Ama Zahit izin vermemiş.

10)Güvercin,Tilki ve Balıkçıl

Güvercin birgün hurma ağacının tepesine yavru yapmış yuvayı da oraya yapmak çok zormuş.Yuvayı yaptıktan sonra yavruları yumurtadan çıkmış.Çıkmasına çıkmış ama tilki güvercinin yuvasını beklemeye başlamış.Güvercinde yavrularını tilkiye atarmış çünkü tilki güvercini tehdit edermiş.Birgün güvercinin yuvasına balıkçıl gelmiş.Güvercin başından geçenleri balıkçıla anlatmış.Daha sonra balıkçının güvercinin verdiği akılla güvercinde, yavrularıda tehlikeden  kurtulmuş.

KİTABIN ADI:Kelile ve Dimne                 KITABIN YAZARI:Beydeba

YAYIN EVİ:Kitapzamanı

Abone Ol:

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap

15 Yorum - "Kelile ve Dimne Kitap Özeti"