Müdür Ders Programını Öğretmenlerle Birlikte Hazırlayacak!

Müdür Ders Programını Öğretmenlerle Birlikte Hazırlayacak!

Müdürün ders programını öğretmenlerden bağımsız hazırlama yetkisi kaldırılarak bu duruma düzenleme getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın illere gönderdiği yazıda toplantı ile ders programının kararlaştırılacağı, ayarlanacağı hakkında ayrıntılara yer verildi.

Haftalık ders programları, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülerek okul müdürünün onayı ile hayata geçiriyordu. 2016 yılında MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı ve haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmesi hükmü kaldırılarak sadece okul müdürünün onayı ile uygulamaya konulacağı hükmü getirildi.

Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmeden programının öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmeden yapılmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve söz konusu maddenin yürürlüğünü durdurdu. Artık haftalık ders programı öğretim yılı başında ve ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülüp okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacak.

Haftalık ders programları düzenlenirken okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, süt izni kullananlar ile fiziki şartlarla pedagojik esaslar göz önünde bulundurulacak. Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılacak. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilecek. Uygulamalı meslek dersleri, imkanlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanacak. Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karara ilişkin duyuruyu uygulanması için 81 ile gönderdi.

ABONE OL:

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap