Müdür Yardımcılığı Mülakat Çıkmış Sorular ve Cevapları

Müdür Yardımcılığı Mülakat Çıkmış Sorular ve Cevapları

Müdür yardımcılığı mülakat sorularının çoğunu buradan bulabilirsiniz. Müdür yardımcılığı mülakat soruları ve cevapları. Müdür yardımcılığı sözlü sınav soruları ve cevapları. 2017 müdür yardımcılığı mülakat soruları ve cevapları. Müdür baş yardımcılığı mülakat soruları ve cevapları.

Müdür yardımcılığı sınav soruları

1)    Mimar Sinan’ın ustalık çıraklık kalfalik eserleri

Çıraklık sehzade camii
Kalfalık süleymaniye camii
Ustalık selimiye camii

2)    Amasya genelgesinin önemi Amasya genelgesinin önemi Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan milli cemiyetşeri tek amaç doğrultusunda birleştirmekti. işte bu düşünceler içinde Amasya Genelgesi’ni hazırladı

3)   hakimin karar yetkisi ile ilgili bir soru

4)   kurtuluş Savaşında yargilamak icin kurulan mahkeme (istiklal mahkemeleri).

5)   kurumunuza dilekçeyle başvuran kişiye kac gün içerisinde cvp verilmeli…

6)   ülkemizde uygulanan pisa sınavıni hangi kuruluş yapmaktadır.OECD

7)   .kamu mallarıni kiralama satin alma ilgili bir soru..

8)   657 ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi ( 6 ay )

9)    222 kanununa göre ilk öğretime başlama ve bitirme yaşi ( 6-13)

10) osmanlı ve haclıların ilk savaşı ( sırpsındığı )

11)   Mustafa Kemal e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi ( millet mektepleri talimatnamesi )

12)  Engelli personelin iş ve görev planlaması hangi ayda yapılır.

13) 1. Dünya savaşı sonunda avusturya macaristan ile hangi anlaşma yapıldı.

14) 4018’den çıktı, belge adı.

15)  Bilgi edinme kurul üye sayısı

16) .ilk altın para hangi padişah

17)  1. Dünya Savaşı  1914-1918

18) İlçe kurulması

19) İpsala sinir kapısı  Edirne

20)               Vahdettin nereye sığındı  Vahdettin İngiltereye sığınma talebinde bulunmuş reddedilerek İngiliz gemisi ile Maltaya bırakılmıştır

21) .Ermenilere karşı Kazım Karabekir’in kazandığı tarih.

22)                 ozel okul yurt vs acma kapatma denetleme milli egitim hangi mudurlugu tarafindan yapilir gibi uzjn biseydi.
Cevap: ozel ogretim mudurlugu

23)               2. Ilk insani anayasanin tarihi
Magna Carta (Latince: “Büyük Sözleşme”) veya Magna Carta Libertatum (Latince: “Büyük Özgürlükler Sözleşmesi”), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir.

24)               3. Turk Tarih Kurumunun ilk baskani kimdir
Cevap: Mehmet Tevfik Biyiklioglu

25)               4. Osmanli 1. Dunya savasina hangi tarihte katilmistir
Cevap: 1914.

26)               Şeyh said ayaklanmasiylan kapatilan parti?            terkki perver cumhuriyet fırkası

27)               olaganüstü durumlarda Kamulastirmanin yapilamadıgi durumun adi?       istimlak

28)                Milli Egitim e tavsiye niteliginde karar veren ?                    milli egitim şûrası

29)                Basın yayın aracları anayasımıza göre nasıl korunur?     Anayasanın 27 maddesine göre korunur bu madde kapsamında sansür ıygulanamaz el koyulamaz

30)               En ince kadin sesi   soprano

31) -Ismet inönü Yunanlılarla hangi cephede savasmistir   Batı Cephesi

32)               Aday ogretmenlik sinavina girmeye hak kazanamayan ögretmene ne uygulanir

33)               -Cumhurbaskaninin danistayda orani na kaç üye seçer              1/4

34)               Cumhurbaskanlinda calisan memurlara ceza yi kim verir.

35)               memurun kasden verilen gorevi yerine getirmemesi durumunda hangi ceza verilir.     Kasten yapmazsa aylıktan kesilir

36)               sermin ve rubai sikeste kimin eseri    tevfik fikret

37)               sirbistan itilaf devletindendir İttifak (Bağlaşma) Devletleri:-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,-Almanya,Osmanlı  Devleti,-Bulgaristan

38)               Türklerin anadoluya yaptigi ilk türk akinlarını kim yaptı.      Hunlar

39)               Medeni kanunun tarihi 17 şubat 1926 medeni kanunun kabulü

40)               Çocuğunu okula göndermeyip dersaneye gönderen verilen para cezasi (en az 400 en çok 1000

41)  manş denizi Nerede Manş Denizi Atlas Okyanusunun İngiltere ile Fransa’yı birbirinden ayıran kolu

42)       yaygın eğitim kurumları            Halk Eğitim, açık öğretim, mesleki eğitim merkezleri

43)       kaymakamin davalarına kim bakar     Kaymakam davalarına il ağır ceza bakar.

44)        Doğu Trakya savasmadan hangi ant.      Mudanya

45)       5 yilini dolduran memura kac yil ucretsiz izin verilir(1 YILa kadar)

46)       Kamu etik kurulu soruldu.      kamu etik kurulu üye sayısı 11 dir 4 yıllıga seçilir

47)       Tandoğan meydanının şimdiki ismi   Tandoğan Anadolu meydanı oldu

48)        5018 sayili kamu mali yönetimi kanununa gore kamu zarari ilgiliden ne zaman tahsil edilir?   karar kesinlestikten sonraki ilk ay başlar

49)        kimse zorla calistirilamaz hukmu T.C. anayasanin hangi hak ve gorevlerindendir    kisinin temel hak ve görevleri

50)        Islam dunyasina hakaret eden ve Fransada 12kisinin olduruldugu terör saldırısına sebep olan derginin adi nedir    charlie hepdo

51)  Gensoru verilebilmes için kac milletvekilinin imzasi gereklidir    en az 20 milletvekili

52)       toplu sözleşmede uyuşmazlık durumunda nereye başvuru yapılır?

53)       Sivas kongresinde en çok tartışılan konu nedir?  Manda ve himaye

54)        paradan 6 sıfır ne zaman atıldı?  2005

55)        yöneltme ile ilgili uzun bir soru vardı tam olarak hatırlayamadım

56)       Atatürk ne zaman askerlik görevinden istifa etti       1919

57)       yeğitek  milli eğitim bakanlığına bağlı yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü.

58)        cumhurbaşkanlığı külliyesinde 16 türk devletinin kıyafetiyle karşıladığı kişi kimdir?     Mahmut abbas filistin .

59)       Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman kim tarafından verildi 5 aralık 1934

60)        orta öğretimde not sitemi hakkında bilgi veriniz

61)  Yurtdışında görevli memurlardan görev haysiyetini zedeleyici davranışları hangi ödevle ilgilidir(yurt dışı ödev ve sorumluluk)

62)       sakarya meydan nuharebesinde genel kurmay başkanı kimdi ( mareşal fevzi cakmak)

63)       ilk realist roman (araba sevdası)

64)       hsyk uyelerinin onaya sunulduğu makam TBMM ve Cumhurbaşkanı

65)       neolitik dönemde anadolu daki ilk yerleşim( köyü) neresidir    çatalhöyük

66)        Atatürk 1919 da Samsun a hangi görevle gitmiştir   9.ordu müfettişi

67)        601-1000 arası sendika temsilci sayısı  3

68)        bütçeleri inceleyen mahkeme nedir       sayıştay

69)       Uygurlara ait destanlar? (Türeyiş, Göç)

70)        TBMM yi ilk tanıyan devlet? (Ermenistan)

71)  Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını kim verir? (Disiplin amiri)

72)        Ohal kaç ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilir? (4 ay) .

73)        Hsyk kaç üyeden oluşur              hsyk hsk olarak degişmiştir 22 olan üye sayısı 13 düşmüş

74)       Abaküsü bulan hangi medeniyet   çinliler

75)       .Strateji geliştirme bakanlığıyla ilgiliydi

76)       mustafa kemal milli mücadeleyi nerden başlattı.19 mayıs 1919 samsuna çıktığında

77)        lk Türkçe sözlük hangisi    divanı lügatı türk kaşgarlı mahmut

78)       Bulgaristan 1. Dünya savaşında hangi tarafta   ittifak

79)       222 ye göre okul bahçesinden elde edilen para ne yapılır  okul ihtiyaç larında kullanılmak üzere köy bütçesine gelir kaydedilir

80)       Görevde kalmasında mahsur görülen memur ne yapılır soruşturmanın mesuliyeti açısından açıga alınır

81) bir öğrencinin rehabilitasyona gidebilmesi için % kaç engelli olmalı.  % 20

82)       Öğretmen eğitimi ile ilgili müdürlük     öğretmen yetiştirme egt genel müdürlüğü

83)       yabanci gemilerin Türk kara sularından faydalanmasını bitiren kanun   Kabotaj kanunu

84)       vatan bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede nerede söylendi.    Amasya genelgesi

85)       -Harf Devrimi ne zaman yapıldı. (1928)

86)       Cumhurbaşkanına soruşturma nasil açılır.Anlatiniz. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

87)        ilk tiyatro.(ŞAİR EVLENMESİ) 4-AYLIKTAN KESME CEZASI ALAN MEMURUN DISIPLIN CEZASI NE ZAMAN OZLUK DOSYASINDAN SILINIR.(10 YIL)

88)       meclis başkanı ikinci yasama döneminde ne kadarlığına seçilir?

89)        bilgi edinme kanunu kapsamında bir önceki yılın verileri ne zamana kadar değerlendirme kuruluna gönderilir?

90)         misak-ı milli ? Misak-ı Millî ya da Millî Misak (Günümüz Türkçesi ileMillî Yemin ya da Ulusal Ant), Türk Kurtuluş Savaşı’nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul’da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920’de oy birliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat’ta kamuoyuna açıklanmıştır.

91) ilk psikolojik romanımız ?Eylül

92)        5018’e göre hangi kurumlar faaliyet raporu hazırlar Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumu idare faaliyet rapaorlarinin birer örneğini Sayistay ve Maliye Bakanligina gönderir.

93)        657’ye göre Devlet Memurlarının ödevleri nelerdir. Devlete bağlılık ve tarafsızlik,sadakat ,amir durumunda olan memurların görevleri,kişisel zararlar,kişilerin uğradıkları zararlar,yurt dışında davranış,davranış ve işbirliği,devlet memurunun görev ve sorumlulukları

94)       SSCB tarafından 1949 yılında NATO’ya karşı kurulan kuruluşun adı nedir?   Varşova paktı

95)        Harf inkılabı ne zaman yapıldı.  1 Kasım 1928

96)        Ilk tiyatro    İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi

97)        Disiplin cezaları Ozluk DOSYASINDAN ne zaman silinir. 10

98)        1sendikalar tüm üyelerini yapacağı toplantı için kaç iş günü önceden haber vermelidir 15

99)       5018bütçe kanunlarında tüm caza gelir vergi gelirlerinin ortak adı   Kamu Geliri

100)     2.selimin Üsküdar’da veziri için yaptırdığı caminin adı Kasımpaşa Piyale Paşa Camii

101)      Türk dil kurumu Türk tarih kurumu Misak-ı milli sınırları Atatürk ün hangi ilkesi kapsamında türk dil kurumu 1932/tarih1931

102)      Ceza hukukunu hangi tarihte hangi devletten aldık. (1926 İtalya).

103)     15 mayıs tarihinde sendikalar 5isgunu içinde üye sayısını doldurduklari tutanağı hangi bakanlığa vermeleri gerekir (Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı).

104)     Özel okul açıp herhangi bir mazeret bildirmeden kapatirsaniz tekrar Okul açmak için kaç yıl geçmesi gerek

105)     657 ye göre hangisi hak değildir? (Cevap grevmiş.

106)     Köylerin isim değişikliği

107)      Kitabı bahriye yazari.    Piri Reis

108)      Sendikalar kapanınca mallar nereye aktarılır.

109)      2. Balkan savaşı sonucu sirplarla yapılan antlaşma  İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)

110)      15 Temmuzda kamyona insanları doldurup boğaz köprüsüne götüren bayan ismi nedir  Şerife Boz

111)       Dünyanın en derin gölü? (Baykal)

112)      Usulüne uygun istifa eden memurun dönmesi için gerekli süre(6 ay)

113)      TBMM yi tanıyan ilk büyük devlet( Sovyet Rusya)

114)      optik ilminin kurucusu kimdir İbni Heysem

115)      Atatürkün doğuda kurtardığı iller nelerdir   Muş ve Bitlis

116)      dünyanın en büyük teleskopu hangi ülkededir ismi nedir Çin’de FAST adında

117)      5018 e göre ek ödenek yüzde kaçtır    %2

118)      Özel eğitim kurumları onaylanmayan işlemleri için kaç günde nereye itiraz ederler ? 15 gün içimde MEB itiraz ederler.?????

119)       sanayi devrimi ilk hangi ülkede yapılmıştır. İngiltere??????

120)      milli sınırlar ilk defa hangi kongrede dile getirildi ? Erzurum kongresi ??????????

121)       5018 kanuna göre bütçeyi kim hazırlar? Maliye bakanlığı ?????????

122)      eğitim teknolojileri ve yenilik genel müdürlüğünün ilgilendiği alanlar verilmiş müdürlüğün ismi istendi

123)      soruda öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü aynı şekilde ilgilendiği alanlar verilip müdürlüğün ismi

124)      soruda batı cephesinde ilk kazandığımız savaş

125)      soruda amerika da 11 eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi sehirdeydi

126)     ogretmenin kac gunluk raporundan sonra maas kesinti olur  7

127)      butce kanunu ile ilgili bir soruydu.hangisi gorusulmez

128)      osmanlinin ilk toprak kaybettigi antlaşma   Karlofça

129)     2.mesrutiyet hangi padisah zamaninda ilan edildi   2.Abdülhamit

130)     Yabancı okulları ilk getiren padişah kimdir

131)      kurtuluş savasında en uzun muharebe hamgisidir   Sakarya

132)     okullarda ihale sürecinde alım yapan kimdir

133)     Butcenin planlamasi tamamlanmasi hangi ayda ve nereye teslim edilir   Mali yılbaşından 75 gün önce Eylül ortası oluyor

134)     Voleybolda ayni takimda olupta farkli forma giyene ne denir

135)     Serv antlasmasi

136)     Milli egitim surasi

137)     222 sayılı kanuna göre devamsızlık yapan öğrenciye 15 TL para cezasını kim verir-mulki amir

138)     islamiyet öncesi Türklerde ölenin ardından yapılan törenlerde söylenen şiire ne ad verilir- sagu

139)     kafkas cephesini kapatan antlaşma- Brest litovks

140)     ortaogretimde yapılan sınav sonuçları kaç gün içinde açıklanır

141)      yerçekimini kim bulmuştur?   NEWTON

142)      ingilizlerin kurduğu cemiyetin adı nedir?    İngiliz Muhipleri

143)      italyadan aldığımız kanun hangisi

144)     aday öğretmen adaylığı bitiminde girdiği sınavı geçmezse ne olur

145)     Kadın doğum izni kaç hafta 8+8

146)     dostlar beni hatırlasın adlı mısralar söylenip bu şiir kime ait diye sordular  Aşık Veysel

147)     adakat pakti tarihini

148)      Hasan sabahı anlatan alamut kitabının yazarını

149)     222 sayılı kanuna göre okul için toprak veya arazi nasıl belirlenir

150)     maarif müfettişleri hangi kuruma ve müdürlüğe bağlı

151)       Osmanlı birinci dünya savaşında neden Almanya’nın yanında yer almıştır

152)      ocak 2017 nufüsü en az olan il    BAYBURT

153)     cumhurbaşkanı nerede yemin eder TBMM genel kurulda

154)     tema

155)     vilayetti sitte mondrosta kaçıncı maddede geçiyor 24

156)      uluslar arası çalışma örgütünün kisaltilisı  İLO

157)      verilen dilekçe diğer kurumlara da bilgi veriekecekse kaç iş günü içinde bilgi verilir 30

158)     Dede Korkut Hilayelerini Mart 2015’te kitaplaştıran kurumun adı nedir? TOBB

159)     Atatürk ilke ve ınkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce yürürlüğe giriştir (milliyetçilik)

160)     Özel öğretim kurumu yönetmeliğine göre kurumu kapatacak bir okul en az ne kadar süre önce velilere bilgilendirme yazısı yapmalı (3 ay)

161)      Et balık Kurumunun 2013 adı değişerek ne olmuştur? (Et ve Süt ürünleri kurumu)

162)     Anayasaya da gençlerin korunması hangi hedefler yer almaktadır? (Yorum sorusuymuş, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları, sosyal ortamlar sağlanması, eğitim öğretim hizmetlerinin sağlanması gibi şeyler yazdım)

163)     Türkiye imfye ne zaman üye olmuştur

164)     Uyarma kınama cezaları kaç gün içinde verilir

165)     Ceza hukuku hangi ülkeden alınmıştır

166)      2013 dünya kitap başkenti,

167)      bilge lider kim     Aliye izzetbegovic bilge lider

168)     gizli bilgileri açıklama cezası,

169)     222 ye göre veli okula gelmeyen öğrenci kaç günde bildirir  3

170)     AB ye başvurmak isteyen ülkeler ilk nereye başvuru yapar? -AB KONSEYİ

171)      İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI- DR.RIZA NUR

172)     5580 SAYILI KANUN – ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

173)     ARŞİV İŞLERİNİ YAPAN BİRİM – DESTEK HİZMET LERİ GEN.MUD

174)     Hangi memurlar yerlerine atanacaklar gelip işe başladıkça görevlerini bırakamazlar? OHAL deki memurlar, Devir teslimle yükümlü olanlar

175)      657 ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi ( 6 ay )

176)     2) 222 kanununa göre ilk öğretime başlama ve bitirme yaşi ( 6-13)

177)     3) osmanlı ve haclıların ilk savaşı ( sırpsındığı )

178)     4) Mustafa Kemal e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi ( millet mektepleri talimatnamesi )

179)     ilk seker fabrikaso nerde kuruldu,

180)     şerminin yazari,

181)      sayistay denetlemeyi kimin adina yapar

182)     fatih açılımı (fırsatları artırma ve teknolojileri iyileştirme hareketi)

183)      Server bedi lakaplı yazar(peyami safa)

184)      Taaruz cephesi(kafkas)

185)      Memurlara evlilik vs mazeret izni kaç gün(7)

186)     Almanya min İngiltere’nin somurgeleriyle Olan bağlantısını kesmek için ve mısır a hakimiyet açın açılan cephe

187)     Çoğul gebelik süresi

188)     DMK nın maddeleri nasıl yürürlüğe girer? Bakanlar Kurulu Kararıyla

189)     AGİT başkanlığını hangi ülke yürütmekte? Avusturya

190)      Sivas kongresinde Mustafa Kemal kimle yarışmıştır?

191)       Manyas kuş cenneti nerde(balıkesir)

192)     dilekçeye cevap verme süresi( sanırım 30)

193)     .mimar sinan çıraklık-kalfalık-ustalık eseri(şehzade-süleymaniye-selimiye)

194)     balkan ilk ve son ayrılan devletler

195)     5018 nolu kanun ödenek üst ü harcama kamu zararı oluşmasa da ile başlayan paragrafta ceza ne olur (2katı)

196)      türk ceza kanunu kaç yılinda kabul edilmiştir ( 1925)

197)      beyaz gemi kimin romanı (cengiz aymatov)

198)     Görevden çekilen öğretmen kaç yıl tamamlanmadan tekrar dönemez. 3

199)      Kurtuluş Savaşında İtalyanların payı olan İzmir kime verilmiştir.

200)     1739a göre eğitimden uzak olanların eğitimine devamını sağlayan birim.

201)     Mahkemeye verilemeyen kararlar hangileridir

202)    ruhsatsız işyeri açma ve çalıştırmanın cezası

203)    mudanda ateşkes antlaşmasına katılan devletler İngiltere Fransa İtalya

204)    islamiyetten önce ordunu komutanlarına verilen isim nedir Yabgu

205)    5018 e gore butce devletin gelir giderlerini hangi bakanlik hazirlar.  Maliye

206)    Avrupa birligi donem baskanligi suresi ne kadardir.6 Ay

207)     canakkale cephesinde anzaklar conkbayiri ve ariburnuna cikarma yaparken M.Kemal dusmanin ayrica nereden cikarma yapabilecegini dusunuyordu.  ANAFARTALAR

208)    Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak; (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)

209)    Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek; Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek;(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)

210)     Yeni Türk Devleti’nin İlk Anayasası 1921 anayasasının adı nedir?(Teşkilat-ı Esasi)

211)      Celali takvimini kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?(Büyük Selçuklu Devleti)

212)     eğitim teknolojileri ve yenilik genel müdürlüğünün ilgilendiği alanlar verilmiş müdürlüğün ismi istendi

213)     öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü aynı şekilde ilgilendiği alanlar verilip müdürlüğün ismi

214)      batı cephesinde ilk kazandığımız savaş

215)      amerika da 11 eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi sehirdeydi

216)     İzmir’in kurtuluş yılı  – 9 Eylül 1922

217)     özel eğitim kurumu açmak icin başvuruda evrak eksikse ne işlem yapılır?
İşlemler iptal edilir.

218)     Entomoloji nedir Böcek bilimi

219)     Anayasa mahkemesi üyeleri en az kaç yıl kamu hizmetinde çalışmış olmalıdır?(20 yıl)

220)    2.Paris Barış Konferansında neden İngilizler Kuzey Ege nin İtalyanlara değil de Yunanlılara verilmesini desteklemiştir?(Kendi çıkarları için.Yunanistan 1.Dünya Savaşından sonra bitaraftı ve İngiltere menfaatleri doğrultusunda kendi tarafına çekmek için Egeyi vaadetti)

221)     Çingeneler,Boris Godunov,Kafkas Esiri kimin eserleridir?(Puşkin)

222)    Kei nın merkezi neresidir?

223)    Ataturkun Kurtuluş savaşı öncesi ve sonrasını anlattığı bir kitabı ?

224)     BEDK NIN 3 ilkesi vardır eşitlik açıklık diğeri nedir?

225)    Çok uzundu 5108 miydi bütçeyle ilgili yüzde kaçına kadar verir gibi bişeydi sonu

226)    Tambar nedir

227)    4982 bilgi edinme kanunu na göre bilgi edinme değerlendirme kurulu kaç üyeden oluşur kaç yıllığa seçilirler ayda en az kaç defa toplanırlar?

228)    kırmızı ve siyah,makber kimin eserleri?

229)    Kıbrısta garantör devletler kimler?

230)    1919 1. Dünya savaşında savaşan Çöl kaplanı lakaplı ve medine müdafasını gerçekleştiren komutanın adı nedir.

231)     1 Mayıs resmi olarak ne zaman kutlanmaya başladı.

232)    Bir yılın 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olduğunu hangi bilim adamı söylemiştir

233)    Balkan savaşında kaybedilen nereler geri alınmıştır

234)    Hukuk,icra vs bakan birim?

235)    Personel özlük atama işleri birimi?

236)    Misak-ı milliyi ilk tanıyan itilaf devleti?

237)    Türkiye Yunanistan sınırındaki nehir?

238)    uyarı kınama cezaları kaç yıl sonra dosyadan silinir (5)

239)    tımar sistemi hangi padişah zamanında getirilmiştir (1. Murat)

240)    1931 yılında kurulan Türk tarih kurumunun adı (Türk tarihi tetkik cemiyeti)

241)     Anadolu Selçuklu devletinde ilk tersane nerede kuruldu (Sinop)

242)    icra ve iflas kanununu nereden aldık…

243)    anadolu Selçuklu devletinde ilk altın para…

244)    1931 de İsviçre den alınan kanun…

245)    İlk çeviri roman

246)    1918 sonrası Kars ve çevresini Ermeni ve gürcülerden temizlenmesini amaçlayan yararlı cemiyet

247)    kbs de ödeme emri belgesi oluşturulduktan sonra ödeme gerçekleşmezse yatırılan para hazineye ne kadar süre sonra aktarılır

248)    Anayasanın 19. Maddesine göre toplu işlenen suçlarda kişiler en geç kaç gün içinde hakim karşısına çıkarılır – 4 gün

249)    Memurlara getirilen yasaklardan 5 tane yazınız

250)    BDDK ne zaman kurulmuştur-2000

251)     Güney cephesini bitiren anlaşma-Ankara anlaşması

252)    Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar

253)     Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

254)    29 nisan 2020 de hangi kanun yayınlanmıştır? Hıyanet i Vataniye Kanunu

255)    İlk çeviri eserin adı nedir? Fenelon’dan Telemak

256)    1. Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar

257)    Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

258)    29 nisan 2020 de hangi kanun yayınlanmıştır? Hıyanet i Vataniye Kanunu

259)    İlk çeviri eserin adı nedir? Fenelon’dan Telemak /

Bu soruları word belgesi olarak indirmek için TIKLAYIN…

Beğendin mi? Paylaş:) Google+ Whatsapp Yazdır

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.