Nöbetçi Öğretmen Öğle Arası Nöbet Tutar mı? MEB Cevabı!

Nöbetçi Öğretmen Öğle Arası Nöbet Tutar mı? MEB Cevabı!

Nöbetçi öğretmen öğle arasında nöbet tutmak zorunda mıdır? Nöbetçi öğretmen öğle arası nöbet tutar mı? Öğle arasında öğretmene nöbet görevi verilebilir mi?

Bu sorular sürekli sorulmakta ve sendikalar tarafından da sık sık dile getirilmektedir. Eğitim SEN’in Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığı yazı sonrası gelen cevap bu konunun resmi boyutunu bizlere, bildiğimiz bir cevap olabilse de, göstermektedir. Tam gün okullarda nöbetçi öğretmen öğle arasında nöbet tutar mı? İkili öğretim gören okullarda öğretmen nöbet tutmak zorunda mıdır? Nöbetçi öğretmen yönetmeliğinde öğle arası için nasıl bir madde bulunmakta?

Gelen yazıyı özet geçmek gerekirse:

Bilindiği  üzere normal  eğitim yapılan  okullarda  aynı öğrenciler  sabah  ve öğleden  sonra da  okula  gelmektedir.     Bu  öğrencilerin    öğle   arasında   da  okulda   bulunmaları        durumunda öğretmen  kontrolü  altında  bulunmaları   gerektiği  kuşkusuzdur.   Aksi  durumda  geleceğimizin teminatı  olan öğrencilerin,  kontrolsüz  bir ortamda çeşitli  olumsuz  durumlarla  baş başa  kalarak zarar görmeleri  kaçınılmaz  olacaktır.

Yukarıdaki Yönetmelik      hükümleri   bir   bütün   olarak    değerlendirildiğinde    ilgi   (a) Yönetmeliğinin     44  üncü  maddesinin   onuncu  fıkrası  gereği  okullarda   yapılan  öğretmenler kurulu  toplantısında   yukarıdaki  hususların   ayrıntılı  olarak  görüşülüp   öğretmenlerin   insani ihtiyaçlarının   da  göz   önünde  bulundurularak     okul   yönetimince  nöbetçi   öğretmen   görev talimatnamesi hazırlanması  ve uygulanmasının  uygun olacağı değerlendirilmektedir.

  • Yukarıdaki kısımda zorunlu vs. bir ifade yer almamakla birlikte insani ihtiyaçların göz ardı edilmeden nöbetin gerekliliği üzerine vurgu yapılmıştır.

Öğretmenin nöbet tutmasıyla ilgili gelen yazı aşağıdaki gibidir:

T.C. MİLLİ EGİTİM  BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 45512797-45.01-E.21264336

        11.12.2017

Konu:  Öğretmenlerin  Nöbet Görevi

İNSAN  KAYNAKLARI   GENEL MÜDÜRLÜGÜNE

İlgi: a) 29.7.2014  tarihli  ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı  Okul Öncesi Eğitim  ve İlköğretim  Kurumları  Yönetmeliği.                                                                                                                 .

  1. b) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  Çalışma  Yönergesi.
  2. c) Eğitim ve  Bilim   Emekçileri   Sendikası   (EGİTİM   SEN)’  nın  11.2017   tarihli  ve 2017/800/1454   sayılı yazısı.

ç) 22.11.2017  tarihli ve 28892082-915.99-E.19877168        sayılı yazınız.

İlgi (ç) yazınız ekinde gönderilen ilgi (a) Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan hükümlerin normal eğitim yapılan okullarda öğretmenlerin  nöbet  görevini  yerine  getirirken öğlen aralarında dinlenme hakkı  tanımadığını  iddia  eden  Eğitim  ve  Bilim  Emekçileri Sendikası  (EGİTİM  SEN)’ nın ilgi (c) yazısı incelenmiştir.

Müdür yardımcıları ile öğretmenlerin nöbet görevi, ilgi (a) Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde düzenlenıniş olup söz konusu maddenin  dördüncü,  sekizinci  ve  onuncu fıkralarında;

“İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu yatılı, gündüzlü, normal veya ikili  eğitim  yapma  gibi  durumları  göz önünde  bulundurularak  okul müdürlüğünce düzenlenen  nöbet  çizelgesine  göre  öğretmenler,  normal  eğitim  yapan okul/arda  gün süresince,  ikili öğretim yapan okul/arda  ise kendi devresinde  nöbet tutarlar.”

“Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika  önce  başlar,  son  ders  bitiminden  30 dakika sonra sona  erer. Ancak  bu süre,  okulun özelliğine  göre  öğretmenler  kurulu  kararıyla 15 dakikadan  az olmamak  kaydıyla /asaltılabilir. “

“Nöbetlerde uyulması gereken esaslar  öğretmenler  kurulunda  görüşülerek  okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı  olarak duyurulur.”

hükümleri  yer almaktadır.

Bilindiği  üzere normal  eğitim yapılan  okullarda  aynı öğrenciler  sabah  ve öğleden  sonra da  okula  gelmektedir.     Bu  öğrencilerin    öğle   arasında   da  okulda   bulunmaları        durumunda öğretmen  kontrolü  altında  bulunmaları   gerektiği  kuşkusuzdur.   Aksi  durumda  geleceğimizin teminatı  olan öğrencilerin,  kontrolsüz  bir ortamda çeşitli  olumsuz  durumlarla  baş başa  kalarak zarar görmeleri  kaçınılmaz  olacaktır.

Yukarıdaki Yönetmelik      hükümleri   bir   bütün   olarak    değerlendirildiğinde                           ilgi   (a) Yönetmeliğinin     44  üncü  maddesinin   onuncu  fıkrası  gereği  okullarda   yapılan  öğretmenler kurulu  toplantısında   yukarıdaki  hususların   ayrıntılı  olarak  görüşülüp        öğretmenlerin                 insani ihtiyaçlarının   da                                     göz   önünde  bulundurularak     okul   yönetimince  nöbetçi   öğretmen   görev talimatnamesi hazırlanması  ve uygulanmasının  uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Genel    Müdürlüğümüzün    yukarıda   ifade   edilen    görüşleri    doğrultıısunda    ilgi    (b)

Yönergenin   22  nci maddesinin birinci  fıkrası  hükümleri   gereğince   ilgili  sendikaya   Genel Müdür1üğünüzce  cevap verilmesi  hususunda;

Bilgilerinizi  ve gereğini  arz ederim.

Dr. Cem GENÇOOLU

Genel Müdür

 

Beğendin mi? Paylaş:) Google+ Whatsapp Yazdır
Kategori: Öğretmen

TEPKİ VER - Yorum YAP.