Nöbetçi Öğretmenin Görevleri Neler?

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri Neler?

Nöbetçi öğretmenin görevleri nelerdir? Nöbetçi öğretmenin görev talimatnamesi, nöbetçi öğretmen öğle arası nöbet tutar mı? Nöbetçi öğretmen görev yönetmeliği güncel haliyle aşağıdaki gibidir. Nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi 2018, nöbetçi öğretmenin görevleri 2018, MEB nöbet talimatnamesi, nöbetçi öğretmen öğle arası nöbet tutar mı, öğretmen nöbet yönetmeliği 2018 nöbetçi öğretmen görevleri genelge, taşımalı okullarda nöbetçi öğretmenin görevleri, nöbetçi öğretmenin görevleri hakkında bilgiler, yönetmelik bilgi yazısı ve maddeleri.

BİRİNCİ BÖLÜM

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

 1. Sabahçı öğretmenler saat 07.00’de okulda hazır bulunur ve çalışma süresinin
  bitimi olan saat 13.10’da gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini tamamlar. Öğleci öğretmenler saat 12.50’de okulda hazır bulunur ve çalışma süresinin bitimi olan saat 19.00’da gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini tamamlar.
 2. Sabah ve öğlen öğrencileri içeriye almak ön bahçe, arka bahçe ve zemin kat nöbetçi öğretmenlerinin görevidir. Öğrencileri içeriye almak için nöbetçi müdür yardımcısı beklenmeyecektir. Öğrenciler içeriye alınırken birinci dersi olan öğretmenler de nöbetçi öğretmenlere yardımcı olacaktır. 1. Kat Sağ- Sol, 2. Kat Sağ- Sol, 3. Kat Sağ- Sol nöbetçi öğretmenleri ise katlarda görev yerlerinde bekleyecek öğrencilerin sırayı bozmadan sınıflara geçmelerini sağlayacaktır.
 3. Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı
  olur.
 4. Birden fazla okulda görevi olan öğretmen, dersinin en çok olduğu okulda nöbet tutar.
 5. Sabahçı nöbetçi öğretmen okulun sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, eksiklikleri varsa nöbetçi müdür yardımcısına gerekli bilgiyi verir. Öğleci nöbetçi öğretmenlerde gün içi katlardaki temizlikle ilgili aksayan durumları bildirir.
 6. Nöbet Çizelgesi’nde kendisine verilen görev yerinde bulunan öğrencileri kontrol altında tutar. Disiplini sağlar ve ön ve arka bahçe nöbetçi öğretmenleri öğrencilerin okul sınırları dışına çıkışlarını önler. Okul sınırlarına çıkan öğrenciler tespit edilir edilmez ilgili müdür yardımcına bilgisi verilir, nöbet defterine yazılır, olayın tespit tutanağı tutulur.
 7. Teneffüslerde öğrencilerin sınıfları boşaltmasını ve sınıfların havalandırılmasını sağlar.

8. Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıfların dersine girmek.

 1. Kendilerine verilen eğitim,öğretim yönetim ve üretim görevlerini yapmak. Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.
 2. Nöbetçi öğrencilerin görev yapıp yapmadıklarını kontrol eder.
 3. 1. Kat Sağ Blok ile 1.Kat Sol Blok nöbetçi öğretmenleri okul kantininden alış-veriş yapan öğrencileri kontrol eder. Okul dışından yiyecek alınmasını önler.
 4. İzinli olan öğretmenlerin boş kalan sınıflarını, nöbetçi müdür yardımcısının önerileri
  doğrultusunda doldurur. İlköğretim okullarında bu görevi okul idaresinin görevlendireceği öğretmen gerçekleştirir.

13.Nöbeti sonunda “Okul Nöbet Defter”ine nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporunu yazmak.

14. Müdürün ve nöbetçi müdür yardımcısının nöbetle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.
www.hangisoru.com

İKİNCİ  BÖLÜM

NÖBET HİZMETLERİ VE NÖBET YERLERİNE AİT GENEL ESASLAR

1-Nöbetler yetkililerce hazırlanan nöbet çizelgelerine uygun olarak tutulur. Bu çizelgelerde kimse kendiliğinden değişiklik yapamaz.

2-Nöbet çizelgesi her ayın ilk günü onaylanır ve yürürlüğe girer.Nöbet çizelgesi görev mahalline asılır.

3-Her ay tanzim edilen nöbetçi çizelgelerinde değişiklik yapılmaması ve nöbet hizmetlerinin aksamaması için,çok önemli mazeretler ve acil durumlar dışında,nöbet sırası gelmiş kişilere o gün için izin verilmez.

4-Nöbetçi personel zaruri sebepler dışında nöbet yerini terk edemez. Ani ve benzeri mazeretin meydana gelmesi halinde, yetkili amirin müsaadesi ile nöbeti kendisinden sonra gelene devredebilir.

5-Her nöbet hizmeti için  nöbet defteri tutulur. Nöbetçi olan kişiler nöbetleri esnasında faaliyetlerini yaptıkları işlemleri ve mühim olayları kendilerine ait deftere yazarak bir sonraki nöbetçiye teslim ederler. Nöbet defteri nöbeti teslim alan tarafından amire imzalatır.

6-Nöbetini tutmayan veya kusurlu tutan personel hakkında ilgili yasa hükümleri uygulanır.

7-Nöbetçi öğretmenlerin nöbet saatinde öğretmenler  odasında ve idareci odalarında dinlenmek çay içmek, sohbet etmek,alkollü içki içmek yasaktır.

8-Nöbetçi öğretmenleri  görevlilerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli araç ve gereç sağlanır.

9-Nöbeti sonunda “Okul Nöbet Defter”ine nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporunu yazmak.

3.BÖLÜM

NÖBET YERLERİ VE TANIMLARI

 

SIRA

 

NÖBET YERİ

 

NÖBET YERİNİN TANIMI

 

1

 

ÖN BAHÇE

Okulun ana giriş kapısından itibaren öğrencilerin toplandığı, törenlerin yapıldığı büyük alan, arka bahçe nöbetçisi  ile beraber okulun ana giriş bölümünden de sorumludur.
 

2

 

ARKA BAHÇE

Okulun ana giriş kapısından apartman dairelerine komşu olan oyun parkı, basketbol ve voleybol sahalarının bulunduğu alandır. Ön bahçe nöbetçisi ile beraber okulun ana giriş bölümünden de sorumludur.
 

3

 

ZEMİN

Okul binasının ön ve arka girişlerinden itibaren  zemin katta bulunan alandır. Bu bölümde 4 adet sınıf 2 atölye ve özel eğitim öğrencilerinin sınıfları yer almaktadır. Ayrıca zemin kat nöbetçisi bodrumlardan da sorumludur. Teneffüslerde öğrenci soyunma odalarının ve Çok Amaçlı Salonunda yer alması nedeniyle bodrum katının kontrolünü gerçekleştirecektir.
 

4

 

1.KAT SAĞ VE 1.KAT SOL

Okul binasın 1. Kat sağ ve sol bloklarından sorumlu öğretmenlerdir.  İdare odalarının ve kantinin bu katta yer alması nedeniyle yoğunluğun en çok yaşandığı kattır.  Her iki nöbetçi öğretmen teneffüs sonunda kantinin boşaltılmasından da sorumludur. Bu alanda 9 adet sınıf, 2 idareci odası, Okul- Aile Birliği Odası ve kantin yer almaktadır.
 

5

 

2.KAT SAĞ VE 2.KAT SOL

Okul binasının 2. Kat sağ ve sol bloklarından sorumlu öğretmenlerdir.  Sağ ve sol blokların sorumluluk alanları binanın ortasına kadar yer alan bölümdür. Bu alanda 8 adet sınıf, 1 müzik sınıfı, 1 BT sınıfı, 2 adet Fen Laboratuarı, Halk Eğitim Kurs yeri  ile 1 idareci odası yer almaktadır.
 

6

 

3.KAT SAĞ VE 3.KAT SOL

Okul binasının 3. Kat sağ ve sol bloklarından sorumlu öğretmenlerdir.  Sağ ve sol blokların sorumluluk alanları binanın ortasına kadar yer alan bölümdür. Bu alanda 11 adet sınıf, Müdür odası, Memur odası yer almaktadır.
NOT: Mazereti nedeniyle göreve gelmeyen nöbetçi öğretmenin yerine zemin katta bulunan nöbetçi öğretmen görevlendirilecektir. Zemin katta görevli nöbetçi öğretmen gelmediği zaman ön bahçe ve arka bahçe nöbetçi öğretmenleri zemin kattan sorumlu olacaktır. Zemin kat görev bölgesi sorumluluklarına uygun görevi yerine getireceklerdir.
Beğendin mi? Paylaş:) Google+ Whatsapp Yazdır

Yorum Yap

2 Yorum - "Nöbetçi Öğretmenin Görevleri Neler?"

 1. 8. Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıfların dersine girmek.
  Bu madde hangi yönetmelikte yazıyor?
  Bu yazdıklarınız hangi yönetmeliğe hangi yıla ait?

  Cevapla