Öğretmen, Öğrenciyi Sınıftan Atabilir mi? Suç mudur?

14 Nisan 2016 Öğretmen, Haberler Öğretmen
Öğretmen, Öğrenciyi Sınıftan Atabilir mi? Suç mudur?

Öğretmenlerin öğrenciyi sınıfa almama hakkı var mıdır? Öğretmenin, öğrenciyi sınıftan atma yetkisi ya da hakkı var mıdır? Sınıftan atılan öğrenci için öğretmen hakkında herhangi bir işlem yapılabilir mi? Öğretmenin, öğrencisini sınıftan atması suç mudur? Öğrenciyi sınıftan atmak suç mu? Aşağıdaki yazıda belirtildiği üzere öğrencinizi sınıftan atma, sınıfa almama gibi davranışların sergilememenizi öneriyoruz. Her ne kadar da bazen bu uygulama gerekse de maalesef öğretmenin bu anlamda böyle bir yetkisi ya da hakkı yok.

Aşağıda belirtilen yazı, müfettişe sorulan soruya verilen yanıttır. Olduğu gibi sizlere aktarılmıştır.

Öğretmen böyle bir uygulama yapamaz. sebebi ne olursa olsun, öğrenciyi sınıftan atmak, derse almamak gibi bir uygulama, cezalandırma yapılamaz. Bu öğretmen davranışı açısından doğru olmadığı gibi memur davranışı açısından da doğru değildir. Öğrencinin eğitim hakkının engellenmesi hiç bir şekilde doğru kabul edilemez. Bunun hiç bir yasada dayanağı yoktur.

Bu konuda, okul yöneticisi (Müdür) 657 Sayılı DMK’nin 10 uncu maddesi gereği sorumludur. Öğretmen de aynı kanunun 8 ve 11 inci maddeleri gereği sorumlu ve kusurludur. Bu kusurları karşılığında aynı kanunun 125 inci maddesi kapsamında cezalandırılması gerekir. Ancak, bu durumun uygun onayla incelenip-soruşturulması gerekir. Kesin sonuca yapılacak soruşturma sonunda ulaşılabilir. Kolay gelsin.

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Davranış ve işbirliği: Madde 8 – Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene l ayık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır. Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 10 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/3 md.)

Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/4 md.)

Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Benzer Blog Yazıları

1 Derecelik Yükselme Maaşlara Ne Zaman Yansıyacak?
Stajyer Öğretmen Maaşı Ne Kadar? (Yeni Atanan Öğretmenler)
Nöbetçi Öğretmen Öğle Arasında Nöbet Tutmak Zorunda mıdır?
2016 Şubat Ataması Hangi Bölgelere Yapılacak?
Memur ve Öğretmen Mazeret İzinleri
Aday Öğretmen Sınav Sonuçları Açıklandı!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.