Öğretmenlerin Kasım Ayı Seminer Programı 2020-2021

Öğretmenlerin Kasım Ayı Seminer Programı 2020-2021

Öğretmenlerin Kasım ayı için hazırlanan mesleki çalışma programı belli oldu. Kasım ayı çalışma programı 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. 2020 1. ara mesleki çalışma programı. Kasım ayı seminer programı aşağıdaki gibidir:

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Kasım 2020 – Seminer Programı

Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 16-20 Kasım 2020 mesleki çalışma programı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 15.10.2019 tarihli 30919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği doğrultusunda 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde çevrim içi olarak hazırlanmıştır. Kasım ayı seminer programı aşağıda belirtilmiştir.

1- MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

 1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak.
 2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
 3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
 6. Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
 8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
 9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

2- MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm okul/kurum yöneticileri ve öğretmenler.

3- MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

 1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
 2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Uzaktan eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi.
 3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan uzaktan eğitim öğretim yöntem ve teknikleri ile kullanılan öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, uzaktan eğitim materyali hazırlama, materyal kullanımı ve paylaşımı.
 5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini artırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
 6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
 7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
 8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

 1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
 2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi
 3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
 4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
 5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
 6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
 7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
 8. Okulda ilk yardım eğitimi
 9. Okul tabanlı afet eğitimi
 10. Masal anlatıcılığı eğitimi
 11. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
 12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
 13. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
 14. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
 15. Robotik ve kodlama eğitimi
 16. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
 17. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
 18. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
 19. Değerler eğitimi
 20. Kaynaştırma eğitimi
 21. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
 22. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

Öğretmenlerin Kasım Ayı Mesleki Çalışma Programı

 

kasim mesleki seminer programi 1

kasim mesleki seminer programi 3
kasim mesleki seminer programi 3

kasim mesleki seminer programi 2

TAKİP ET : 

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap