Torba yasa geçerse 70 bin öğretmen atanacak!

Torba yasa geçerse 70 bin öğretmen atanacak!

“GEÇİCİ MADDE 9- Bakanlığa tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 40.000 öğretmen kadrosuna, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilir.”

MADDE 37- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumun Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Her kademedeki askeri okullarda veya Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler ile Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere her kademedeki eğitim kurumlarında okutulanlardan öğrencilikle ilişiği kesilenler ile belirtilen eğitim kurumları veya bu eğitim kurumları dışındaki eğitim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimi tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerden ilgili mevzuatı gereğince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlu hale gelip borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Borçlunun kendisi, mirasçıları veya kefilleri hakkında bu madde kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak başlamış olan borç takibi işlemlerine son verilir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 15/6/2012 tarihinden önce 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için dava açılmaz, açılmış olan davalar yargılama gideri ve vekalet ücreti talep edilmeksizin karşılıklı olarak sonlandırılır ve bu davalara ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra taraflara tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.”

GEÇİCİ MADDE 3- 278 sayılı Kanunun, bu Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen 5 inci maddesi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan Başkan için de uygulanır.

MADDE 38- Bu Kanunun 25 inci maddesi 1/1/2013 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 39- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
EOH Öğretmen 1-9 30.000 30.000
GIH Şube Müdürü 1 950 950
  TOPLAM   30.950 30.950

KURUMU : ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Serbest
Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro Toplam
Adedi
GIH Dış İlişkiler ve Iş Geliştirme Daire Başkanı 1 1 1
GIH Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı 1 1 1
GİH Başkanlık Müşaviri 1 5 5
TOPLAM 7 7

KURUMU : YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

Serbest
Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro Toplam
Adedi
GİH Müşavir 1 5 5
TOPLAM 5 5
Beğendin mi? Paylaş:) Google+ Whatsapp Yazdır

Share This Post

2 Responses to "Torba yasa geçerse 70 bin öğretmen atanacak!"

    1. maddelerde yazanlardan çıkardığımız 40 bine ek olarak 30 binlik ek bir alım. bu ne zaman yapılacak orası meçhul ama görünüşten çıkarılan o.

      Reply

TEPKİ VER - Yorum YAP.