Türk Edebiyatında Şiir Tür ve Biçimleri

Türk Edebiyatında Şiir Tür ve Biçimleri

Türk Edebiyatnda Şiir Tür ve Biçimleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Nazım Türleri

Koşuk, Sagu, Destan

Koşuk: Daha çok aşk, kahramanlık, yiğitlik, ölüm üzerine söylenir.

Dörtlük birimi ve hece ölçüsünün değişik kalıplarıyla söylenir.

Halk edebiyatındaki koşmanın karşılığıdır.

Koşuklar ozan, kaman, baskı, denilen saz eşliğinde söylenir.

.Sagu: İslamiyetten önce yuğ adı verilen cenaze törenlerinde söylenen şiir türüdür.

Edebiyatımızdaki en önemli örneği Alp Er Tunga Sagusudur.

Sagu söyleyene sagucu, söyleme işine de sagu ağmak denir.

Destan: Savaş, göç, doğal afetler gibi toplumu ilgilendiren olayların ele alındığı şiir türüdür.

Doğal Destanlar:

Altay-Yakut Dönem

Yaratılış Destanı: Kainatın ve insanın yaratılışı anlatılır.

Sakalar Dönemi:

Alp Er Tunga Destanı: Alp Er Tunga’nın İranlılarla yaptığı mücadele anlatılır.

Şu Destanı: Şu’nun İskenderle mücadelesi anlatılır.

Hun Dönemi:

Oğuz Kağan Des: Mete anlatılır.

Göktürk Dönemi:

Bozkurt: Türklerin dişi kurttan türemesi.

Ergenekon: Türklerin Ergenekon denilen yerden kurtuluşu ve tarihe çıkışı anlatılır.

Uygur Dönemi:

Türeyiş Destanı: Türk prensesin kurtla evlenmesi vs anlatılır.

Göç Destanı: Kutsal kayanın Çinlilere verilmesiyle ülkedeki açlık ve göç anlatılır.

Türk Edebiyatında Yapma Destanlar:

3 Şehitler Destanı > Fazıl Hüsnü Dağlarca

Sakarya Meydan Savaşı> Ceykun Atıf Kansu

Kuvayı Milliye> Nazım Hikmet

Çanakkale Destanı>  Mehmet Akif Ersoy

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Nazım Ürünleri

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

  Âşık Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri:Koşma semai varsağı destan

1.)Koşma: Halk Edebiyatında en çok kullanılan nazım biçimidir.

Heçe ölçüsü olarak genelde karşımıza 11 li kalıpla çıkar.

Divan edebiyatındaki karşılığı gazeldir.

Uyak Düzeni : ababa/cccb/dddb ya da aaab/cccb/dddb gibidir.

Konularına göre4’e ayrılır:

Güzelleme: Doğa güzelliklerini anlatmak ya da sevilenleri övmek için yazılan şiir(Semailer)

Taşlama: Eleştiri

Koçaklama: Kahramanlık

Share This Post