Türkiye’de Enerji Kaynakları

Türkiye’de Enerji Kaynakları

Enerji Kaynakları

Yenilebilen ve çevreyi kirletmeyen:                                                          Yenilenemeyen ve çevreyi kirleten:

Su(Hidroelektrik)                                                                                               Doğal gaz

Sıcak Su(Jeotermal)                                                                                          Petrol

Rüzgar                                                                                                                     Linyit

                                                   Güneş                                                                                                                     Taş Kömürü

                                                                                                                                                                                     Nükleer Enerji

A) Taş Kömürü

1. Jeolojik zamanda oluşmuş arazilerde görüldüğü için ülkemizde sadece Zonguldak-Ereğli ve Amasra vardır.

Yaklaşık 1 milyar ton rezervli bu yataklarımızdan elde edilen taş kömürü ihtiyacımızı karşılayamadığı için ithal edilir.

Yıllık taş kömürü üretiminin yaklaşık %80’i demir-çelik fabrikaları ve termik santrallerde kullanılır.

Zonguldak’ta bulunan Çatalağzı Termik Santralinde enerji kaynağı olarak da kullanılır.

B) LİNYİT

Enerji değeri taş kömürü kadar yüksek değildir. Fakat en önemli enerj kaynağımızdır. 3. jeolojik zamanda oluşan arazilerde bulunduğu için bütün bölgelerimizde yatakları bulunur.  Afşin-Elbistan, Nalıhan, Beyşehir, Seyitömer, Tavşanlı, Tunçbilek(Kütahya), Soma(Manisa) Kangal(Sivas) Yatağan(Muğla) ve Orta(Çankırı) çevresinde çıkarılır.

Linyit üretiminin artışı termik santrallerin artışına paralel olarak gerçekleşmektedir. Üretimin yaklaşık yarısı termik santrallerde kullanılır.

C) PETROL

Ülkemiz, petrol yatakları açısından fazla zengin değildir. Petrol rezervi ve üretiminde en zengin bölge Güneydoğu Anadolu’dur. Batman’da, (Raman, Garzan ve Botan), Adıyaan(Kahta, Çemberlitaş, Artan, Karakuş) Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt’te çıkarılır.

1. Petrol Boru Hatları

Batman – Dörtyol Petrol Boru Hattı

Kerkük- Yumurtalık Petrol Boru Hattı

Yumurtalık- Kırıkkale Petrol Boru Hattı

2. Petrol Rafineleri

Batman – Batman Rafinerisi

Mersin – Ataş Rafinerisi

Kırıkkale – Orta Anadolu Rafinerisi

İzmir – Aliağa Rafinerisi

Tüpraş Rafinerisi

Not: İlk petrol arıtımevi Batman’da 300.000 ton üretim kapasitesiyle 1955’te kurulmuştur.

3.  DOĞAL GAZ

Ülkemiz petrolde olduğu gibi doğal gazda da bğyğk ölçüde dışarıya bağımlıdır. Doğal gaz Hamitabat(Kırklareli) ve Çamurlu(Mardin)’de çıkarılır.

Kırklareli(Hamitabat), İstanbul(Ambarlı) ve Bursa(Ovaakça)’da doğal gazla elektrik üretimi yapılır.

E. NÜKLEER ENERJİ

Atom enerjisi olarak bilinen uranyum ve toryum madenlerinden oluşur Ülkemizde 2008 yılında TBMM kararıyla Mersin(Akkuyu)’da nükleer enerji santrali kurulması kesin olarak kabul edilmiştir.

F. SU GÜCÜ

Beyaz kömür olarak da bilinen su gücü, en temiz ve en güvenilir tükenmeyen enerji kaynağıdır. Ülkemizin yaklaşık 400 milyar kwh’lık potansiyeli olmasına rağmen sadece 43 milyar kwh’lık enerji üreten santraller mevcuttur.

Ülkemizin dağlık ve engebeli olması akarsularımızın enerji potansiyelini arttırmıştır.

Özellikle Doğu Anadıky hidroelektrik potansiyelinin en yüksek olduğu bölgedir.

G. GÜNEŞ ENERJİSİ

Tükenmeyen enerji kaynaklarındandır.Günümüzde en çok konutlarda ve iş yerlerinden sıcak su elde etmek için kullanılır.

Güneş enerjisi potansiyeli enlem, güneşlenme süresi, bakı ve bulutluluk faktörlerine bağlıdır.

Güneşlenme süresi en fazla olan bölgelerimiz Güneydoğu, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu’dur.

Güneş enerjisinden en fazla Akdeniz, daha sonra Ege’de yararlanılmaktadır. En az Karadeniz’dir.

Türkiye’nin Ekonomisini Etkileyen Yer Altı Kaynakları

İhraç Edilenler:                                                                                      İthal Edilenler:

Bor                                                                                                               Petrol

Mermer                                                                                                      Doğal gaz

Krom                                                                                                           Taş Kömürü

Tuz                                                                                                               Fosfat

Oltu taşı                                                                                                     Volfram(Tungsten)

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.