YGS ve LYS Soru ve Konu Sayı Dağılımı

YGS ve LYS Soru ve Konu Sayı Dağılımı

ygs2012 YGS ve LYS Soru ve Konu Sayı DağılımıYGS ve LYS’ye girecek öğrencilerimiz için LYS ve YGS’de hangi konudan ve hangi sorulardan kaç soru çıkıyor paylaşalım dedik, umarız işinize yarar.

Buyrun lys ve ygs konu ve sorulara göre sayısal dağılım:

 

 

 

ygs lys konu soru puan tablosu YGS ve LYS Soru ve Konu Sayı Dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peki hangi konudan kaç soru geldiğini merak ediyorsanız aşağıdaki bilgiler size yardımcı olacaktır. Bu bilgiler Fem Dersaneleri hocalarının 2010 yılı YGS’yi analiz etmeleri sonucunda belirlenmiştir. Senelere göre soru adetlerinde farklılık ya da hiç sorulmayan bir sorunun sorulması ihtimalini unutmayınız!

 

2010 YGS Türkçe bölümü
## Türkçe soru yorumları
2010 YGS Türkçe soru dağılımının beklendiği gibi anlam ağırlıklı olduğu görülmüştür.
Paragraf soruları bir önceki seneye göre daha kısa ve kolay niteliktedir.
Soruların konulara göre dağılımı
Sözcük anlamı
3 soru
Cümle anlamı
7 soru
Paragraf
20 soru
Anlatım bozukluğu
1 soru
Yazım kuralları
2 soru
Noktalama işaretleri
2 soru
Dil bilgisi
5 soru
Seçenek dağılımları
A seçeneği
7 adet
B seçeneği
9 adet
C seçeneği
9 adet
D seçeneği
8 adet
E seçeneği
7 adet
2010 YGS Sosyal Bilimler bölümü
##Tarih soru yorumları
2010 YGS Tarih soruları önceki yıllarda olduğu gibi müfredata uygun olduğu görülmüştür.
Konu dağılım ve soru sayısı dershanemizin denemelerindeki gibidir.
Tarih soru analizi
Bilgi + Yorum sorusu
4 adet
Bilgi sorusu
2 adet
Yorum sorusu
11 adet
Sınavda çıkan yorum sorularının benzerleri Fem kaynaklarında yer almaktadır. Basın kitapçığına göre YGS’deki 1,7,10,11,12 ve 16. sorular için bilgi birikimi gerekmektedir. ÖSYM uzun bir aradan sonra bu kadar fazla bilgi sorusunu bir arada sormuştur. Öğrenciler bu sorularda bilgi ve yorum gücünü birlikte kullanarak soruları çözmeleri mümkün olmuştur.
Soruların konulara göre dağılımı
Tarih bilimine giriş
1 soru
İslam öncesi Türk tarihi
1 soru
İslam tarihi
1 soru
Osmanlı Devleti yükselme dönemi
1 soru
Yeniçağ’da Avrupa
1 soru
19.yy’da Osmanlı devleti
1 soru
Osmanlı kültür ve medeniyeti
2 soru
20.yy’da Osmanlı devleti
1 soru
Kurtuluş savaşına hazırlık
1 soru
Mondros Ateşkesi-İşgaller
1 soru
I. TBMM dönemi
1 soru
Kurtuluş savaşı
1 soru
II. TBMM dönemi
1 soru
Atatürk ülkeleri
2 soru
Milli güvenlik bilgisi
1 soru
## Coğrafya soru yorumları
Sorular 9. ve 10. sınıf müfredatından sorulmuştur. Önceki yıllardan farklı olarak bilgi soruları çoğunluktaydı. Genel olarak 10 adet bilgi, 4 adet yorum sorusu vardı. Önceki yıllara göre sorular kolay değildi. Genelde orta ve zor sayılabilecek sorulardan oluşmuştur.
10 soru Fiziki Coğrafyadan, 4 soru Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularından sorulmuştur.
Soruların konulara göre dağılımı
Paralel-Meridyen özellikleri
1 soru
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
1 soru
Harita Bilgisi
1 soru
İklim Bilgisi
1 soru
Yer’in şekillenmesi
3 soru
Nüfus ve Yerleşme
3 soru
Ulaşım Yolları
1 soru
Doğal Afetler
2 soru
## Felsefe soru yorumları
Felsefe soruları, soruların zorluğu ve konulara göre dağılımı açısından önceki yıllarda uygulanan sınavların paralelindeki sorulardan oluşmaktadır.
Sorulardan bir tanesi bilgiye, diğerleri felsefi metinleri anlama ve yorumlama yeteneğine dayalı sorulardır.
9 Felsefe sorusu içinde Michelangelo ile ilgili sanat felsefesi sorusu ile, Pyrrhon’un kuşkuculuğunun sorulduğu sorunun zorluk derecesi diğerlerine göre daha yüksektir.
Soruların konulara göre dağılımı
Felsefe’nin alanı
1 soru
Bilgi felsefesi
2 soru
Bilim felsefesi
1 soru
Varlık felsefesi
1 soru
Ahlak felsefesi
1 soru
Siyaset felsefesi
1 soru
Sanat felsefesi
2 soru
2010 YGS Temel Matematik bölümü
## Matematik(Cebir) soru yorumları
2010 YGS Matematik soruları müfredata uygun sorulmuştur. Bu yıl ilk defa sembolik mantık sorusu sorulmuştur. Sorular ağırlıklı olarak sayılar ve problemler konularından gelmiştir.
Basın kitapçığının 20. sorusunda cevap şıklarından B (9) ve C (15)seçeneklerinin ikiside soruyu sağlamaktadır. Bu nedenle sorunun hatalı olduğu görülmüştür.
Matematik testinde başarı sıralamasına etki edecek 3-4 soru bulunmaktadır.
Soruların konulara göre dağılımı
Rasyonel sayılar
2 soru
Köklü ifadeler
2 soru
Çarpanlara ayırma
2 soru
Üslü ifadeler
3 soru
Denklem çözme
2 soru
Basit eşitsizlikler
2 soru
Bölünebilme kuralları
1 soru
Fonksiyonlar
1 soru
Mantık
1 soru
Kümeler
1 soru
İşlem (OBEB-OKEK)
1 soru
Sayı basamakları
1 soru
Temel kavramlar
1 soru
Problemler
10 soru
Modüler aritmetik
1 soru
Olasılık
1 soru
## Geometri soru yorumları
2010 YGS Geometri bölümündeki sorular müfredata uygun sorulmuştur. Soru metinlerindeki ifadeler net ve anlaşılır olduğu görülmüştür.
ÖSYM’nin açıklamalarına göre Temel Matematik bölümünün %30’u Geometri olacağı duyurulduğu halde 12 soru yerine 11 tane Geometri sorusu gelmiştir.
Geometri sorularında grafik sorularına ağırlık verilmiş olup, 3 soru gelmiştir. Bu sorular Analitik bilgisi veya benzerlik kullanılarak çözülebilmektedir.
Soruların konulara göre dağılımı
Açı-kenar bağıntıları
1 soru
Dikdörtgen
1 soru
Yamuk
1 soru
Çember
2 soru
Katı cisimler
1 soru
Analitik geometri
2 soru
Grafik okuma
3 soru
2010 YGS Fen Bilimleri bölümü
## Fizik soru yorumları
2010 YGS Fizik bölümündeki sorular müfredata uygundu. 14 Fizik sorusu soruldu. Soruların dağılımı dengeliydi.
“Altıgen şekil üzerindeki renkli görme” sorusunda ifade net bir biçimde anlaşılmıyordu. rusu, ısı-sıcaklık sorusu ve hareket sorusu soru tekniği açısından güzeldi.
2010 YGS’de Fizik soruları için tartışmaya açık yada hatalı sayılabilecek soru yoktu. Soru cevaplarının şıklara dağılımı ölçme değerlendirme tekniklerine uygundu.
Sorular zorluk derecesine gruplanacak olursa 2 soru zor, 8 soru orta, 4 soru kolaydı.
Soruların konulara göre dağılımı
Madde ve özellikleri
2 soru
Isı ve sıcaklık
2 soru
Optik
2 soru
Basınç
1 soru
Sıvıların kaldırma ilkesi
1 soru
Doğrusal hareket
1 soru
Dinamik-Enerji
1 soru
Kütle merkezi
1 soru
Potansiyel enerji
1 soru
Elektrik akımı
1 soru
Mıknatıs
1 soru
Seçenek dağılımları
A seçeneği
3 adet
B seçeneği
3 adet
C seçeneği
2 adet
D seçeneği
3 adet
E seçeneği
3 adet
## Kimya soru yorumları
2010 YGS’de Kimya branşından çıkan 13 soru ilköğretim müfredatı ve 9. sınıf konularından çıkmıştır. Diğer sorulara göre Kimya kanunu sorusunun çözümü ekstra zaman gerektirmiştir. Genel olarak sorular ÖSYM’nin önceki yıllarda ÖSS’de çıkan sorularının benzeridir.
Soruların konulara göre dağılımı
Madde ve özellikleri
4 soru
Atomun yapısı
3 soru
Periyodik Tablo
1 soru
Kimyasal denklemler
1 soru
Kimya kanunları
1 soru
Bileşikler
1 soru
Çözünürlük kavramı
2 soru
## Biyoloji soru yorumları
2010 YGS’de Biyoloji branşından çıkan 13 soru ilköğretim müfredatı ve 9. sınıf konularından çıkmıştır.
Soruların bazıları Temel biyoloji bilgisi gerektiren bilgi sorusu, bazıları da Temel biyoloji bilgisine dayalı yorum gerektiren sorular olmuştur.
13 sorudan 2 tanesi ise çeldiriciliği fazla olan seçici sorulardır.
Soruların konulara göre dağılımı
Canlıların temel bileşenleri
2 soru
Hücre’nin yapısı
1 soru
Enzimler
1 soru
Ekoloji kanunları
2 soru
Hücre solunumu
1 soru
Fotosentez
1 soru
Sınıflandırma
1 soru
Virüsler
1 soru
Bitkilerde üreme
2 soru
Kalıtım ve evrim
1 soru

 

 

Yukarıdaki bu soru dağılımını daha anlaşılır ve net şekilde sunan dijital dökümanı bilgisayarınıza indirerek elinizin altında olmasını isterseniz aşağdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz:

 

 

YGS ve LYS Puan Türleri, Test Ağırlıkları için aşağıdaki bağlantımıza tıklayarak ilgili yazımıza gidebilirsiniz:

YGS ve LYS Puan Türleri, Test Ağırlıkları

 

YGS’nin alt puan türleri eski sistemle karşılaştırıldığında, YGS-1 ve YGS-2 ”Sayısal”, YGS-3 ve YGS-4 ”Sözel”, YGS-5 ve YGS-6 da ”Eşit Ağırlıklı” puan türlerine karşılık geliyor.

 

LYS’de puan türleri MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 ve DİL-1, DİL-2, DİL-3 olarak değişiyor. Detayları yukarıdaki linkini verdiğimiz yazıda bulabilirsiniz.

Abone Ol: blank

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap