10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları indir. 10. sınıf Türk edebiyatı güncel müfredata uygun indirmesiz, indirmeli yazılı soruları ve cevapları. Lise 2 türk dili ve edebiyatı 1. dönem 1. yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı. İndirmeden de okuyabilirsiniz ya da indirebilir çözmeye başlayabilirsiniz. 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı sınavlarını pdf ve word belgesi formatlarında paylaşılmaktadır.
10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı konuları
10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı soruları için yapılacak hazırlık çalışmalarında:
Üç aşamada 10.sınıf edebiyatı 1.dönem 1.yazılı hazırlık çalışması yapıyoruz:
GİRİŞ

Edebiyat – Tarih İlişkisi
Din – Edebiyat İlişkisi
Türk Edebiyatının Ana Dönemleri

→ İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı
→ İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
→ Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

HİKAYE

Dede Korkut Hikayeleri
Halk Hikayeleri

Halk Hikayelerinin Genel Özellikleri
Halk Hikayelerinin Kaynakları
Halk Hikayelerinin Konularına Göre Türleri
Hz. Ali Cenknameleri

Mesneviler

Mesnevilerin Genel Özellikleri
Hamse
Belli Başlı Mesneviler

Tanzimat Dönemi’nde Hikaye
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikaye

DİLBİLGİSİ

Yazım Kuralları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Sayıların, Kısaltmaların Yazımı
De, Ki, Mi’nin Yazımı
Bitişik ve Ayrı Yazılan Sözcükler

Noktalama İşaretleri

Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak, Ayraç, Kesme İşareti

Fiilimsiler

İsim-Fiiller
Sıfat-Fiiller
Zarf-Fiiller