10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları indir. 10. sınıf Türk edebiyatı güncel müfredata uygun indirmesiz, indirmeli yazılı soruları ve cevapları. Lise 2 türk dili ve edebiyatı 1. dönem 1. yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı. İndirmeden de okuyabilirsiniz ya da indirebilir çözmeye başlayabilirsiniz. 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı sınavlarını pdf ve word belgesi formatlarında paylaşılmaktadır.

10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı konuları

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı soruları için yapılacak hazırlık çalışmalarında:

Üç aşamada 10.sınıf edebiyatı 1.dönem 1.yazılı hazırlık çalışması yapıyoruz:

GİRİŞ

 • Edebiyat – Tarih İlişkisi
 • Din – Edebiyat İlişkisi
 • Türk Edebiyatının Ana Dönemleri

→ İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı

→ İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

→ Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

 • Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi
 • Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

HİKAYE

 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Halk Hikayeleri

Halk Hikayelerinin Genel Özellikleri

Halk Hikayelerinin Kaynakları

Halk Hikayelerinin Konularına Göre Türleri

Hz. Ali Cenknameleri

 • Mesneviler

Mesnevilerin Genel Özellikleri

Hamse

Belli Başlı Mesneviler

 • Tanzimat Dönemi’nde Hikaye
 • Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikaye

DİLBİLGİSİ

 • Yazım Kuralları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Sayıların, Kısaltmaların Yazımı

De, Ki, Mi’nin Yazımı

Bitişik ve Ayrı Yazılan Sözcükler

 • Noktalama İşaretleri

Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Tırnak, Ayraç, Kesme İşareti

 • Fiilimsiler

İsim-Fiiller

Sıfat-Fiiller

Zarf-Fiiller