10.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı sorularını pdf ve word belgesi formatlarında cevapları ile indirin. 2023-2024 MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak her sene güncelleyerek eklediğimiz 10. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınavlarını önizleme özelliğimiz sayesinde indirmeden önce görebilir ve sizler için en iyi sınavı tek seferde indirebilirsiniz.
10.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları test, klasik soru tipleriyle farklı sınıf düzeylerine, kolay, orta, zor, ve farklı lise türlerine, fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek, imam hatip liseleri, uygun olacak şekilde paylaştığımız birbirinden farklı sorularıdır.
10.sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı konuları neler?
Tarih dersi 10. sınıflar 1. dönemin ilk yazılı sınavında 1. ünite ve 2. üniteden sorular gelmektedir. Bu sınava hazırlanırken ilk iki ünitede yer alan konulara ve aşağıda sıralanan bölümlere iyi çalışmanız gerekmektedir.
1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
2. Ünite: Beylikten Devlte Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Sınava hazırlıkta çalışacak önemli bölümler ve anahtar kelimeler:

Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörler
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletler olan ilişkileri
Türkiye Selçuklu Devleti ile Eyyubi Devleti’nin, Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sebep ve sonuçları,
Moğol istilasının Anadolu’da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişim
Osmanlı Beyliği’nin kuruluş sürecini ve kuruluşa dair farklı nazariyeleri
Osmanlıların devletleşme süreci ve Bizans’la olan ilişkileri
Rumeli’deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçları ve etkileri
Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelenin etkileri

Anahtar Kavramlar:

Boy Birliği
Türk Beylikleri
Haçlılar
Miryokefolan Savaşı
Moğol İstilası
Oğuzlar
Babailer Ayaklanması
İskan
İstimalet
Gaza
Fetret Devri
Ahiyan-ı Rûm
Şeyh Bedrettin Olayı