10.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı sorularını pdf ve word belgesi formatlarında cevapları ile indirin. 2022-2023 MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak her sene güncelleyerek eklediğimiz 10. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınavlarını önizleme özelliğimiz sayesinde indirmeden önce görebilir ve sizler için en iyi sınavı tek seferde indirebilirsiniz.

10.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları test, klasik soru tipleriyle farklı sınıf düzeylerine, kolay, orta, zor, ve farklı lise türlerine, fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek, imam hatip liseleri, uygun olacak şekilde paylaştığımız birbirinden farklı sorularıdır.

10.sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı konuları neler?

Tarih dersi 10. sınıflar 1. dönemin ilk yazılı sınavında 1. ünite ve 2. üniteden sorular gelmektedir. Bu sınava hazırlanırken ilk iki ünitede yer alan konulara ve aşağıda sıralanan bölümlere iyi çalışmanız gerekmektedir.

1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si

2. Ünite: Beylikten Devlte Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

Sınava hazırlıkta çalışacak önemli bölümler ve anahtar kelimeler:

  • Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörler
  • Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletler olan ilişkileri
  • Türkiye Selçuklu Devleti ile Eyyubi Devleti’nin, Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sebep ve sonuçları,
  • Moğol istilasının Anadolu’da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişim
  • Osmanlı Beyliği’nin kuruluş sürecini ve kuruluşa dair farklı nazariyeleri
  • Osmanlıların devletleşme süreci ve Bizans’la olan ilişkileri
  • Rumeli’deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçları ve etkileri
  • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri
  • Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelenin etkileri
Anahtar Kavramlar:

Boy Birliği

Türk Beylikleri

Haçlılar

Miryokefolan Savaşı

Moğol İstilası

Oğuzlar

Babailer Ayaklanması

İskan

İstimalet

Gaza

Fetret Devri

Ahiyan-ı Rûm

Şeyh Bedrettin Olayı