10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

25 soruluk çoktan seçmeli yazılı sınav sorularını ve cevaplarını indirme bağlantımızdan direk indirebilir ya da isterseniz indirmesiz, indirmeden soruları ve cevap anahtarını buradan okuyup inceleyebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları indir.

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir.

Daha fazla benzer dokümanı 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

 1. sınıflar 1. dönem 2. yazılısı (ortak) www.HangiSoru.com
  1.Osmanlı Devleti Oğuzların hangi boyu tarafından kurulmuştur?
  A)Kayı
  B)Kınık
  C)Avşar
  D)Beydili
  E)Karaevli

2.Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Anadoluda aşağıdaki beyliklerden hangisi yoktur?
A)Karamanoğulları
B)Germiyanoğulları
C)Candaroğulları
D)Artuklular   
E)Hamitoğulları

3.Osmanlı Devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hanghisidir?
A)Çirmen
B)Sırpsındığı
C)I.Kosova
D)II.Kosova
E)Ankara

 1. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?
  A)Bursa
  B)Edirne
  C)İzmir
  D)İznik
  E)İstanbul
 2. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?
  A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi
  B) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi
  C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
  D) Bizans’ın vergiye bağlanması
  E) İstanbul’un kuşatılması
 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin silahlarının yapım,onarım ve korunmasıyla görevli askeri sınıftır?
  A)Acemi ocağı
  B)Topçu ocağı
  C)Cebeci ocağı
  D)Humbaracı ocağı
  E)Lağımcı ocağı
 4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının üyelerinden birisi değildir?
  yazılı soruları ve cevapları (indirmeden – indirmesiz)

  A)Kadı
  B)Şeyhülislam
  C)Müderris
  D)Defterdar
  E)Kazasker

 5. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?
  A) Çaldıran Savaşı
  B) Turnadağı Savaşı
  C) Mohaç Savaşı
  D) Ridaniye Savaşı
  E) Mercidabık Savaşı
 6. İstanbul’un fethi sırasında İtalya’ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.Bu gelişme Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?
  A) Coğrafî keşiflerin
  B) Rönesans hareketlerinin
  C) Reform hareketlerinin
  D) Sanayi İnkılâbının
  E) Fransız İhtilâlinin
 7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında yer almaz?
  A)Güçlü bir teşkilatlanmaya sahip olması
  B)Ordunun güçlü olması
  C)Jeopolitik konumunun elverişli olması
  D)Avrupalıların desteğini alması
  E)Beyliklerin desteğini alması
 8.  Aşağıdaki Osman Padişahlarından hangisine halife tarafından  “Sultanı iklimi Rum” unvanı verilmiştir?
  A)I. Murad
  B)II. Murad
  C)I. Bayezid
  D)II. Bayezit
  E)I.Mehmet
 9. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
  A) Niğbolu Savaşı
  B) l. Kosova Savaşı
  C) Ankara Savaşı
  D) Varna Savaşı
  E)Koyunhisar
 10. Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü  davranmıştır.Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.
  B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlarda kalıcı hale gelmek
  C)Tekfurları Bizans’a karşı ayaklandırmak.
  D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.
  E)İstanbul’un fethini kolaylaştırmak
 11. Aşağıdaki olaylardan hangisi  sonucunda  Akdeniz bir Türk gölü olmuştur?
  A)İnebahtı Deniz Savaşı
  B)Mohaç Meydan Savaşı
  C)Preveze Deniz Zaferi  
  D)Çaldıran Savaşı
  E)İstanbul’un Fethi
 12. Kuruluş Dönemi’nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
  A) İstanbul Boğazı’nı ele geçirmek
  B) Akdeniz’deki Osmanlı egemenliğine son vermek
  C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
  D) Türkleri Balkanlardan atmak
  E)Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmak
 13. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
  A) l. Kosova
  B) Varna
  C)Ankara
  D) II. Kosova
  E)Maltepe
 14. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
  A) Otlukbeli Savaşı
  B) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
  C) İznik ve İzmit’in alınması
  D) İlk defa Rumeli’ye geçilmesi
  E)İlk paranın(bakır para)bastırılması
 15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının kullandığı ünvanlardan değildir?
  A)Han
  B)Padişah
  C)Şah
  D)Hüdavendigar
  E)Sultan
 16. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özellikleri arasında yer almaz?
  A)Üretimde sürekliliği sağlamak
  B)Devlet arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak
  C)Ordunun ihtiyaçlarının karşılamak
  D)Vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak
  E)Bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlamak
 17. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflere katılan denizcilerden biri değildir?
  A)Macellan
  B)Vasco da Gama
  C)Kristof Colomb
  D)Bartelmi Diyaz
  E)Leonardo da Vinci
 18. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tablolarıyla bilinen Rönesans döneminin en ünlü ressamı kimdir?
  A)Shakespeare
  B)Erasmus
  C)Michelangelo
  D)Leonardo da Vinci 
  E)Montaigne
 19. Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
  A)İtalya
  B)Fransa
  C)Almanya
  D)İngiltere
  E)İspanya
 20. Aşağıdaki kişi ve durum eşleştirmelerinden hangisiyanlıştır?
  A)Osman Bey => Bakır para
  B)Orhan Bey => Yeniçeri ocağının kurulması
  C)Yıldırım Bayezıd => İstanbul’un ilk kez kuşatılması
  D)Çelebi Mehmet => Fetret devrinin sona ermesi
  E)I. Murat => Edirne’nin başkent yapılması
 21. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çimpe Kalesi
  B) Gelibolu
  C) Edirne
  D) Çanakkale
  E) Sırp Sındığı
 22. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
  A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
  B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
  C) Bugünkü Türkiye – İran sınırını çizen antlaşmadır.
  D) Osmanlı Devleti’nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.
  E) İran ile imzalanan son antlaşmadır

Ekleyen: HangiSoru.com

Son Güncelleme:

Boyut: 16 KB

Kategori: 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024

Online: Test Çöz

Benzer İçerikler

Takip Et
Bildir
guest
1 Yorum
En Yeniler
En Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
İsmail Yılmaz Kaşıkcı
İsmail Yılmaz Kaşıkcı
Ziyaretçi
4 yıl önce

Sağ olun bu testte çok fazla bilgi edindim ????